Franchising yrittäjyys

Franchising-yrittäjyys

Yksi yritystoiminnan aloittamisen isoimpia haasteita on hyvän liikeidean keksiminen. Entä jos voisitkin käyttää valmista, jo hyväksi havaittua ja toimivaa liikeideaa, johon myös itse uskot ja jota haluat olla mukana kehittämässä ja kasvattamassa?

Franchise-yrittäjänä et aloita tyhjästä, vaan voit aloittaa yrittämisen tunnetun ketjun jäsenenä – saat valmiin konseptin sinun pyöritettäväksesi ja franchising-ketjun tuen.

Mitä on franchising-yrittäjyys?

Franchising perustuu kahden yrityksen väliseen yhteistyömalliin. Franchising-antajalle yhteistyö mahdollistaa toiminnan kasvun ja levittäytymisen, kun taas franchising-ottajalle se on yksi yrittäjyyden muodoista.

Franchising-antaja voi olla mikä vain yritys, joka on päättänyt lähteä kasvattamaan toimintaansa, ja haluaa tehdä sen yrittäjävetoisesti franchising-yhteistyöllä. Franchising-antaja on testannut ja kehittänyt liikeideasta toimivan konseptin, jonka käyttöoikeuden hän antaa yhteistyösopimuksessa franchising-ottajalle. Franchising-ottajia voi olla ketjussa useita – yhteistä heille kaikille on se, että he toimivat saman konseptin ja sopimuksen mukaisesti.

Franchising-yrityksillä on vahva, yhtenäinen brändi, ja sitä kautta muodostunut tuote- tai palveluvalikoima sekä toimintatavat, jotka asiakkaat usein jo tunnistavat. Asiakas saa siis yleensä samat tuotteet ja palvelut jokaisesta franchising-yrityksestä, riippumatta siitä, kuka toimipaikassa on yrittäjänä. Franchising-yrityksiä on useilla eri aloilla, muun muassa ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa.

Miten franchising-yritys perustetaan?

Tärkeintä franchising-yrittäjyyttä harkitessa on perehtyä ensin kunnolla ketjuun ja miettiä, onko tarpeeksi vaadittavaa kiinnostusta ja osaamista alalta ennen yrittäjäksi ryhtymistä. On hyvä tehdä budjettilaskelmat huolellisesti, ja selvittää yritystoiminnasta syntyvät kulut ja tulot.

Yrittäjyys, etenkin franchising-yrittäjyys vaatii sitoutumista usein useammaksi vuodeksi. Tarjottavaan franchise-sopimukseen kannattaa aina tutustua jopa yhdessä juristin kanssa. Lisäksi ketjun muita yrittäjiä on hyvä haastatella heidän kokemuksistaan.

Franchise-yrittäjäksi haluavan tulee perustaa ensin oma yritys (y-tunnus), jotta yhteistyö voidaan aloittaa.

Samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin liiketoiminnan aloitus, vaatii franchising-yrityksen perustaminen alkupääomaa ja investointeja. Alkuinvestointien määrä voi olla kaikkea tuhansista euroista satoihin tuhansiin – tämä vaihtelee ja riippuu paljon siitä, millainen yritys on kyseessä ja mikä sen toimiala on. Alkuinvestointien lisäksi maksetaan usein liittymismaksu.

Franchising-yrittäjyys ei vaikuta yrityksen laskutukseen, mutta franchising-antajalle voidaan maksaa alkuinvestointien ja liittymismaksun lisäksi sovittua yhteistyömaksua. Yhteistyömaksu on yleensä tietty prosenttiosuus vuotuisesta myynnistä. Maksua vastaan franchising-ottaja saa käyttöön konseptin, koulutuksia, usein markkinointitiimin sekä tukea ja ohjausta yrityksen toimintaan. Lisäksi tarjolla voi olla ketjusta riippuen paljon muita etuja.

Yrityksiä, jotka etsivät franchising-yrittäjiä kasvattamaan toimintaansa, voi tutkia esimerkiksi sivulta ketju.fi. Suomen franchising-yhdistyksen sivuilta näkee myös jäsenyritykset, ja yrityksiltä kannattaa suoraan kysellä mahdollisuutta ryhtyä franchising-yrittäjäksi, jos franchising-yrittäjyys tietyn konseptin alla kiinnostaa, mutta avoimia paikkoja ei juuri sillä hetkellä ole.

Miten jo olemassa olevasta yrityksestä voi luoda franchisen?

Lähes minkä alan yritys tahansa voi olla franchising-yritys. Mikäli yritystoiminta on kannattavalla pohjalla, on franchising tehokas tapa kasvattaa yritystoimintaa. Myös kansainvälistyminen franchising avulla on mahdollista. Kun aletaan miettiä franchise-ketjun luomista yritystoiminnasta, on ensiksi hyvä perehtyä perusteellisesti kyseiseen toimintamalliin ja kysyä apua asiantuntijoilta.

Franchising-yrityksen perustamisessa suurimpia haasteita on laadukas ketjun kokonaisvaltainen johtaminen ja rekrytointi, sillä franchising tarvitsee onnistuakseen menestyviä yrittäjiä – tietysti toimivan konseptin lisäksi. Jos nämä asiat yhdistyvät, toimivan franchisen perustamisen lähtökohdat ovat hyvät, sillä jo valmiiksi hyvin johdettu ja menestyvä yritys vetää puoleensa enemmän menestyneitä yrittäjiä, jotka haluavat jatkaa yrityksen kasvutarinaa.

Jotta olemassa olevasta yrityksestä voi luoda franchisen, ensimmäisenä on hyvä tehdä liiketoimintasuunnitelma. Oikeanlaisten yrittäjien rekrytoiminen, selkeän sopimuksen tekeminen, sekä ketjun laadukas johtaminen ovat avainasemassa franchisen luomisessa ja pyörittämisessä.

Franchising yrittäminen

Milloin franchising-yrittäjyys kannattaa? 

Franchising-yrittäjyys on riskittömämpää, helpompaa ja tuetumpaa kuin oman, uuden liikeidean kokeileminen. Valmis ja hiottu konsepti tuo turvaa ja jättää aikaa keskittyä muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Koulutukset ja markkinointi tulevat usein franchising-antajan puolelta, joten yrittämiseen saa paljon opastusta.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että yrittäminen ei ole yhtä vapaata kuin täysin oman liikeidean toteuttaminen. Sopimuksissa sitoudutaan toimimaan konseptin mukaan, eikä asioihin pysty vaikuttamaan yhtä helposti.