Kommanditbolag – Så går du till väga

Är ett kommanditbolag rätt företagsform för dig? I den här startguiden har vi sammanställt allt som inledningsvis är bra att veta och vi går igenom allt från registrering och kostnader till skatt och vinstfördelning.

Skillnaden mellan kommanditbolag vs handelsbolag

Ett kommanditbolag (KB) är ett slags handelsbolag, med en del särskilda egenskaper, som kan ingå avtal, äga saker, anställa och vara part i rättegång. 

Det finns flera fördelar med att välja ett kommanditbolag över andra företagsformer. Läs igenom våra råd om du är osäker på vad som passar dig.

Inget krav på startkapital

Först ut är det bra att veta att du inte behöver ha ett startkapital. Och du riskerar endast att förlora din egen kapitalinsats i kommanditbolaget – så länge du inte är komplementär, en roll med obegränsat ansvar som vi kommer att återkomma till. 

Tips! Om du fortfarande funderar på om det vore bättre med en enskild firma eller ett aktiebolag kan du gå igenom fördelar och nackdelar och få instruktioner i hur du registrerar en alternativ företagsform på vår webbsida.

Enskild firma  

Aktiebolag

Revisor och årsredovisning

I de flesta kommanditbolag behövs ingen revisor, exempelvis om företaget har färre än tre anställda eller omsätter mindre än tre miljoner kronor. Hos Bolagsverket kan du läsa mer online.

Dessutom behöver inte alla kommanditbolag skicka in en årsredovisning. Ett undantag är om det finns en juridisk person – ett annat företag eller en förening – som kommanditdelägare.

Kommanditbolagets struktur

Det behövs minst två så kallade bolagsmän för att upprätta ett kommanditbolag. En delägare behöver inte vara en privatperson utan kan vara en juridisk person, såsom aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk förening – dock inte enskild firma.

En av er måste utses till komplementär.  Den delägare som tar på sig rollen som komplementär svarar för företagets skulder. Om du går in som komplementär i ett redan etablerat kommanditbolag har du även ansvar för skulder som ådragits innan du tillträdde.

Det finns ingen automatisk uppdelning om vem som gör vad när ni driver ett KB. Fördelningen måste ni själva besluta om och avtala sinsemellan.

Tips! Ett skriftligt avtal är bättre än ett muntligt eftersom det blir enklare att undvika missförstånd och underlättar om en tvist uppstår.

Kommanditdelägare

En kommanditdelägare går in i företaget med en kapitalinsats som kan bestå av:

– Pengar i kronor eller i euro

– Arbete som delägaren själv kommer att utföra för kommanditbolaget

– Utrustning som exempelvis verktyg, datorer eller dylikt som ska användas i företaget

– Andra former av kapitalinsats

I de flesta fall går kommanditdelägare in med pengar som kapitalinsats. Om du istället väljer ett av de andra alternativen måste du uppskatta värdet i kronor och anmäla det till Bolagsverket – exempelvis hur mycket utrustningen har kostat.

Som kommanditdelägare har du begränsat ansvar som innebär att du endast står för och riskerar din egen kapitalinsats. Men det finns ett undantag som är mycket viktigt att känna till:

Om kommanditbolaget inte har utsett en komplementär – den delägare som har obegränsat ansvar – då får alla kommanditdelägare obegränsat ansvar. Och utan en komplementär är ditt företag faktiskt inte ett kommanditbolag längre, då blir företaget istället ett vanligt handelsbolag.

Inte alla får registrera ett kommanditbolag

Du får starta ett kommanditbolag så länge du inte har:

– Försatts i konkurs

– Näringsförbud 

– En förvaltare enligt föräldrabalken

Om du är minderårig måste din förmyndare ge sitt tillstånd, vilket din kommun kan hjälpa till med.

Vinstfördelning

Ni måste upprätta ett avtal mellan komplementär och kommanditdelägare om hur vinsten ska fördelas.

Beskattning

Själva företaget beskattas inte för vinsten, men delägare ska betala skatt för sin andel av vinsten. Verksamt.se ger ett exempel där de har räknat ut skatten för ett kommanditbolag.

Delägare måste uppskatta ungefärlig inkomst från kommanditbolaget och meddela Skatteverket som räknar ut delägarens preliminärskatt. 

Hänvisa även till Skatteverkets hemsida för att bedöma om du som delägare behöver ansöka om särskild A skatt (SA-skatt).

Kostnaden för att starta ett kommanditbolag

Registreringen kostar 1 100 kronor. Du hittar all information och flera användbara länkar på Verksamt.se.

Uppgifter som behövs för att registrera kommanditbolag

För att påbörja registreringsprocessen loggar du in via e-tjänster på Verksamt.se

Du behöver uppge:

– En beskrivning av verksamheten

– Namnen på bolagsmännen

– Vem som ska vara firmatecknare

– Förslag på namn för ditt företag

Tips! Få hjälp med att välja rätt namn för ditt kommanditbolag här.

Efter att ha skickat in uppgifterna måste du meddela vem som kommer att vara verklig huvudman, som ytterst ska ha ansvar och bestämma hur kommanditbolaget styrs. Mer information om verklig huvudman finns på Bolagsverkets hemsida.

Misstag och utebliven information vid registrering

Om du har glömt att skicka in några uppgifter eller varit otydlig kommer Bolagsverket att höra av sig och be om kompletterande information.

Väntetid

Det brukar ta max två veckor för Bolagsverket att registrera ditt företag men handläggningstiderna kan variera. 

Tips! Köp inget med namnet på företaget innan Bolagsverket har gett dig grönt ljust. Du kommer att få avslag om någon annan redan använder namnet, eller har ett företagsnam som är för likartat, och då kommer du ha slösat pengar på till exempel design och domännamn.

Juridisk person och organisationsnummer

När registreringen är klar har ditt kommanditbolag blivit en juridisk person. Då får företaget även ett organisationsnummer som du behöver uppge i all kontakt med myndigheter.

Ta kontakt med Skatteverket

Slutligen måste du ansöka om F skatt för bolaget och även göra en momsregistrering plus en arbetsgivarregistrering om du tänker anställa medarbetare.