handelsbolag

Starta handelsbolag? Så går det till

När du väl har bestämt dig för att starta eget bolag finns det många olika företagsformer att välja mellan. Alla med sina för- och nackdelar beroende på vilken typ av företagande du har i åtanke, och de lämpar sig olika beroende på om du är ensam eller om du startar upp bolaget tillsammans med likasinnade. I det här inlägget går vi igenom företagsformen handelsbolag. 

Osäker på vilken företagsform som lämpar sig bäst för dig? Här har du en komplett genomgång av de vanligaste företagsformerna och deras för- och nackdelar.

Vad är ett handelsbolag?

Handelsbolag är en av de vanligaste företagsformerna och fungerar lite som en enskild firma – dock med den viktiga skillnaden att det är anpassat för de som vill starta sin verksamhet tillsammans med andra entreprenörer. För att få starta ett handelsbolag krävs det att det står minst två personer, kallat bolagsmän, bakom satsningen, och att man gemensamt ingår i ett avtal innan en ansökan kan göras.

Så fungerar handelsbolaget

Precis som med en enskild firma så finns det inget kapitalkrav när man startar sitt handelsbolag. Detta gör det hela till en billigare och enklare process jämfört med exempelvis att starta upp ett aktiebolag.

Men viktigt att komma ihåg är att det i likhet med den enskilda firman är bolagsmännen som står som personligt ansvariga för företagets ekonomi. Detta gör att om det uppstår eventuella skulder i bolaget så kan detta ge negativa konsekvenser för dig som ägare. Även beskattningen av resultatet görs i den privata deklarationen.

För de allra flesta bolagsmän är detta inget stort problem, och om man planerar sin verksamhet från starten och håller koll på ekonomin så är man väl förberedd på situationer som kan uppstå med tidens gång.

Lutar det mer åt att du startar upp din verksamhet ensam? Här kan du läsa mer om enskild firma och hur det fungerar.

Registrera handelsbolag – vad du bör tänka på

När du väl bestämt dig för att gå vidare med ditt handelsbolag är det en relativt simpel registreringsprocess som väntar, men det är några saker du bör ha koll på innan du sätter igång.

Det första steget bör vara att ett avtal görs mellan dig och dina partners att driva näringsverksamhet i bolagsform. Det kan vara både skriftligt och muntligt, men den allmänna rekommendationen är att ha ett skriftligt avtal som alla bolagsmännen skriver på – detta för att undvika oklarheter och att man alltid har något att gå tillbaka till om frågor uppstår. Avtalet är i däremot inte offentligt och det behövs inte heller skickas in i samband med registreringen.

I avtalet, ibland kallat kompanjonavtal, kan man även reglera hur vinsten ska fördelas mellan parterna, eller vad som händer när till exempel en bolagsman vill lämna företaget.

När detta är klart kan du enkelt använda e-tjänsten på verksamt.se för att göra din anmälan. En avgift på 1 100 kronor tillkommer när du använder om ansöker digitalt, med blankett kostar det 1 400 kronor. Om företagsnamnet blir godkänt så är det sedan skyddat i det län där registreringen gjordes, men med en extra avgift går det att registrera namnet i flera län.

Uppgifter som du behöver lämna när det är dags att registrera ditt handelsbolag:

  • Namnförslag (måste innehålla ordet ”handelsbolag”)
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Delägare (vilka bolagsmän som står bakom företaget)
  • Firmatecknare (de som har rätt att skriva under i företagets namn)

Hur lång tid det tar innan din ansökan har behandlats klart varierar från fall till fall, men räkna med en handläggningstid på minst två veckor så är du väl förberedd på eventuella förseningar.

TIPS! Vänta med att beställa material med företagets namn tills du är säker på att registreringen gått igenom. Detta gäller sådant som skyltar, trycksaker, reklammaterial, med mera. Det finns en chans att namnet är upptaget eller inte blir godkänt av andra anledningar, och du vill inte stå kvar med notan för massa material du inte kan använda.

Handelsbolaget har registrerats – vad händer sen?

När du väl fått godkänt på din ansökan får du och dina partners ett registreringsbevis och ett organisationsnummer. Numret är mycket viktigt och kommer framöver att användas som ditt företags identitetsnummer i situationer då ni är i kontakt med myndigheter och liknande.

I samband med detta klassas ditt nystartade handelsbolag som en juridisk person. Detta innebär att bolaget kan anställa personer, teckna bindande avtal, äga saker och vara en part i rättegångar. Inom fyra veckor från registreringen måste ni även anmäla en verklig huvudman till Bolagsverket – d.v.s. den eller de personer som är ytterst ansvariga för företaget.

En central del av ett handelsbolag är att man kan anställa personal. Glöm dock inte bort att detta för med sig en rad olika förpliktelser och det kan vara värt att tänka till lite kring det personliga ansvaret innan du bestämmer dig för att ta in personal. Viktigt att komma ihåg är att delägarna inte räknas som anställda i bolaget.

Tre plus med handelsbolag

  1. Enkelt att starta upp
  2. Lägre sociala avgifter än aktiebolag
  3. Inte heller lika invecklad bokföring

Tre minus med handelsbolag

  1. Ägarna är personligt ansvariga för bolagets eventuella skulder
  2. Beskattning av resultatet görs i ägarnas privata deklaration
  3. Strikt juridisk får man inte utträda ur bolaget utan ett godkännande av alla andra delägare

Så sköter du faktureringen i handelsbolaget

Precis som med alla företagsformer så är en av de största utmaningarna i handelsbolaget att fakturera och få betalt i tid. Med vårt faktureringsprogram, som finns i både gratis- och premiumversion, blir det enkelt att skapa och skicka dina fakturor. Du automatiserar processen och kan skicka fakturor varifrån som helst, från datorn eller mobilen.