Skattekalender 2021 – Viktiga datum som företagare

Som företagare finns det vissa viktiga datum i den löpande skattedeklarationen som det lönar sig att ha i minnet för att undvika onödiga förseningsavgifter. Därför har vi nu sammanställt alla viktiga datum för dig i en simpel kalender, som du också kan importera till din egen kalender!

Viktiga datum för egenföretagare

Se skattekalendern längre ner för de exakta dagarna, men nedan ser du datumen som oftast gäller för de vanligaste betalningarna och deklarationerna. Om datumet faller på en helgdag någon månad så är det följande vardag som gäller.

 • Den 12:e i månaden
  • Betala preliminärskatt
  • Betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt
  • Skicka arbetsgivardeklaration
  • Betala moms till skattekontot
  • Skicka momsdeklaration
 • Den 20:e i månaden
  • Periodisk sammanställning av EU moms via pappersblankett
 • Den 25:e i månaden
  • Periodisk sammanställning av EU moms via e-tjänst

Märkväl att datumen och händelserna varierar något beroende på företagsform, åromsättning, momsredovisningsperiod, när räkenskapsåret slutar, om du för handel inom EU, om du är arbetsgivare, etc.

Nedan hittar du de 3 kalendrar som borde passa de flesta – en för enskild firma, en för aktiebolag och föreningar, och en för handels- och kommanditbolag.

Skattekalender för enskild firma

Denna kalender gäller för enskild firma med omsättning under 1M kronor, med årsvis momsdeklaration och vars redovisniningsperiod slutar i december. Vi har även inkluderat händelser för arbetsgivare och för dem som för handel inom EU.

Januari

18 Januari
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
20 Januari
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Januari
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)
31 Januari
 • Skicka ansökan om rot- och rututbetalning.
 • Skicka kontrolluppgifter

Februari

12 Februari
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Extra betalning ifall underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor.
22 Februari
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Februari
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)
26 Februari
 • Skicka in momsdeklaration (EU handel)
 • Betala moms (EU handel)

Mars

8 Mars
 • Skicka fastighetsdeklaration
12 Mars
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Betalning av eventuellt underskott av slutlig skatt
16 Mars
 • Inkomstdeklaration 1 öppnar
22 Mars
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Mars
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

April

12 April
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
20 April
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
26 April
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Maj

3 Maj
 • Skicka inkomstdeklaration 1
12 Maj
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration (för dig som inte bedriver EU-handel)
20 Maj
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Maj
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Juni

14  Juni
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
15 Juni
 • Skicka inkomstdeklaration 1 med byråanstånd
21 Juni
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Juni
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)
 • Momsinbetalning för enskilda firmor utan EU-handel och med anstånd.
30 Juni
 • Skicka preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår.

Juli

12 Juli
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
20 Juli
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
26 Juli
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Augusti

17 Augusti
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
20 Augusti
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Augusti
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

September

13 September
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
21 September
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
27 September
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Oktober

12 Oktober
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
20 Oktober
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Oktober
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

November

1 November
 • Skicka fastighetsdeklaration
12 November
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Betala underskott av slutlig skatt
22 November
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 November
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

December

13 December
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Skicka arbetsgivardeklaration
20 December
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
27 December
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Aktiebolag och föreningar

Denna kalender är för aktiebolag och föreningar med 1-40M omsättning, månadsvis momsredovisning och vars räkenskapsperiod slutar i december. Vi har även inkluderat händelser för arbetsgivare och för de som för handel inom EU.

Januari

18 Januari
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Januari
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Januari
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)
31 Januari
 • Skicka ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag.
 • Skicka kontrolluppgifter

Februari

3 Februari
 • Inkomstdeklaration 2 öppnar
12 Februari
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
 • Extra betalning ifall underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor.
22 Februari
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Februari
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Mars

8 Mars
 • Skicka fastighetsdeklaration
12 Mars
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
 • Betala underskott av slutlig skatt
16 Mars
 • Inkomstdeklaration 1 öppnar
22 Mars
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Mars
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

April

12 April
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 April
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
26 April
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Maj

12 Maj
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Maj
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Maj
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Juni

14  Juni
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
21 Juni
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Juni
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)
30 Juni
 • Skicka preliminär inkomstdeklaration för föregående år

Juli

1 Juli
 • Skicka inkomstdeklaration 2 & 3 på blankett
12 Juli
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Juli
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
26 Juli
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Augusti

3 Augusti
 • Skicka inkomstdeklaration 2 & 3 via e-tjänst
17 Augusti
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Augusti
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Augusti
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

September

13 September
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
21 September
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
27 September
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Oktober

12 Oktober
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Oktober
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
26 Oktober
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

November

1 November
 • Skicka fastighetsdeklaration
12 November
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
22 November
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 November
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

December

13 December
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 December
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
27 December
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Handelsbolag och kommanditbolag

Denna kalender är för handels- och kommanditbolag med 1-40M omsättning, månadsvis momsredovisning och vars räkenskapsperiod slutar i december. Vi har även inkluderat händelser för arbetsgivare och för de som för handel inom EU.

Januari

18 Januari
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Januari
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)*
25 Januari
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)
31 Januari
 • Skicka ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag.
 • Skicka kontrolluppgifter

Februari

3 Februari
 • Inkomstdeklaration 2 öppnar
12 Februari
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
 • Extra betalning ifall underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor.
22 Februari
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Februari
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Mars

8 Mars
 • Skicka fastighetsdeklaration
12 Mars
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
 • Betala underskott av slutlig skatt
16 Mars
 • Inkomstdeklaration 1 öppnar
22 Mars
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Mars
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

April

12 April
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 April
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
26 April
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Maj

12 Maj
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Maj
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Maj
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Juni

14  Juni
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
21 Juni
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Juni
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)
30 Juni
 • Skicka preliminär inkomstdeklaration för föregående år

Juli

1 Juli
 • Skicka inkomstdeklaration 4 på blankett
12 Juli
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Juli
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
26 Juli
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Augusti

2 Augusti
 • Skicka inkomstdeklaration 4 via e-tjänst
17 Augusti
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Augusti
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Augusti
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

September

13 September
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
21 September
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
27 September
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Oktober

12 Oktober
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 Oktober
 • Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS)
 • Skicka MOSS deklaration
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 Oktober
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

November

1 November
 • Skicka fastighetsdeklaration
12 November
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
22 November
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
25 November
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

December

13 December
 • Betala debiterad preliminärskatt
 • Betala arbetsgivaravgifter & avdragen skatt
 • Betala moms in på skattekontot
 • Skicka arbetsgivardeklaration
 • Skicka momsdeklaration
20 December
 • Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms)
27 December
 • Skicka periodisk sammanställning via e-tjänst (EU moms)

Hittar du inte en passlig kalender för dig och ditt företag? Kolla in skatteverkets tjänst i så fall.