rotavdrag

Rotavdrag – så fungerar det för dig som företagare

Säljer du tjänster inom reparation, ombyggnad eller tillbyggnad? Då kan du göra rotavdrag för dina arbeten i bostäder. Här går vi igenom allt du behöver veta om rotavdrag 2020 och hur du fakturerar.

Vad är rotavdrag?

Rotavdrag är en form av skatterabatt som ges till privatpersoner som anlitar en hantverkare för att utföra vissa typer av arbeten i bostaden eller trädgården. Rotavdraget infördes första gången på 1990-talet för att  stimulera branschen och ekonomin i Sverige och omvandla svart arbete till vitt.

ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och rotavdrag går att göra för alla dessa typer av tjänster som görs för att förbättra en bostad. 

Rotavdrag procent

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag och du får dra av högst 30 procent. För köparen gäller att rotavdraget och det så kallade rutavdraget (som avser hushållsnära tjänster) tillsammans får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Fakturering med ROT

Det är du som företagare som ansöker om rotavdrag åt din kund och för att dina kunder ska kunna utnyttja rotavdraget när de anlitar dig krävs det att du har F-skattsedel. Här kan du kan läsa mer om F-skattsedel och eget företag.

För att förenkla för köparen görs rotavdraget direkt på fakturan som ska innehålla ett antal olika uppgifter som vilken typ av arbete som har utförts, plats där arbetet utförts, fastighetsbeteckning och kundens personnummer. Om flera personer ska dela på rotavdraget ska det finnas med på fakturan. Och det är viktigt att hålla isär arbetskostnader och materialkostnader eftersom det bara är arbetskostnader du får göra rotavdrag för.

Tips! I Zervant har du tillgång till en ROT fakturamall som räknar och drar av ROT andelen från fakturan automatiskt. Du kan också ladda ner en gratis fakturamall med ROT-avdrag här

Få rot andelen tillbaka från Skatteverket

När kunden har betalat kan du ansöka om rotavdraget i Skatteverkets e-tjänst Rot och rut-företag. Senaste datum att ansöka är 31 januari året efter att din kund betalat för arbetet. Men för att löpande få in pengarna kan du till exempel ge kunden 20 dagar att betala och därefter direkt lämna ansökan om rotavdrag till Skatteverket få pengarna till företaget inom 30 dagar.

Kunden får sedan avdraget förtryckt på sin deklaration och har då ansvaret att godkänna uppgifterna. 

Från och med 1 januari 2020 är det krav på att betalningen sker elektroniskt för att få rätt till rotavdrag. Exempel på detta är betalning med kontokort, med godkännande via bankid eller med Swish. 

Dessa villkor gäller för rotavdrag 2021

  • Rotavdraget får endast göras på arbetskostnaden, inte på material och resekostnader
  • Kunden kan få högst 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag.
  • Rotavdraget får tillsammans med det så kallade rutavdraget vara sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Ett fullt rotavdrag för en person innebär alltså att arbetskostnaden är minst 167 000 kronor. Dubbelkolla med kunden hur mycket hen har kvar att utnyttja.
  • Rotavdrag gäller för arbeten i bostäder; småhus (inklusive fritidshus), bostadsrätter och ägarlägenheter.
  • Kunden måste äga bostaden (rotavdrag får alltså inte göras på arbeten i hyrda bostäder) och gäller inte om du är släkt med kunden.
  • Rotarbetet ska förbättra en bostad. Mer i detalj vilka arbeten som är godkända kan du läsa här hos Skatteverket.
  • Den som betalar för arbetet ska vara bosatt i Sverige, eller skatta i Sverige för minst 90 procent av sin inkomst. Kundens inbetalade skatt måste också vara minst lika hög som det avdrag kunden vill göra.
  • Rotavdrag får även göras för kunder som betalar skatt i Sverige men där den aktuella bostaden ligger inom EU, Storbritannien, Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein. 

Utländska företagare som fakturerar i Sverige

Rotavdraget gäller även för utländska företagare som utför arbeten för svenska kunder. Om du har en godkänd e-legitimation kan du kan du nu enkelt ansöka om utbetalning i Skatteverkets e-tjänst Rot och rut företag.

Kom håg att det är ditt ansvar som företagare att känna till alla regler kring rotavdraget. Hos Skatteverket hittar du alla detaljer du behöver veta.