faktura i olika valutor

Fakturera utomlands – så fakturerar du en kund i ett annat land

Vad behöver du som företagare tänka på när du ska fakturera utomlands? Här går vi igenom allt du behöver veta från hur du hanterar momsen till hur du räknar på valutakursen.

Har du internationella kunder eller siktar på att expandera ditt företag utomlands? När du fakturerar en kund i ett annat land finns det vissa saker att tänka på; hur du hanterar momsen, vilka uppgifter fakturan behöver innehålla, vilken växelkurs du ska använda och vilket språk fakturan ska vara på. 

Vi ger dig en översikt över vilka regler som gäller och användbara tips för att ta steget att fakturera kunder i utlandet.

Vilka uppgifter behöver fakturan innehålla vid försäljning utomlands och vilket språk ska du använda?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Tips! Ladda ner en gratis fakturamall på engelska.

Förutom den obligatoriska informationen som måste finnas på alla fakturor och som vi listar här måste viss information och vissa hänvisningar läggas till vid fakturering utomlands. Om du fakturerar en företagskund i ett annat EU-land måste du skriva kundens momsregistreringsnummer (VAT-nummer) på fakturan så att momsen kan redovisas.

I mervärdesskattlagen finns det krav på andra särskilda uppgifter och hänvisningar som ska göras som förklaring till att du inte tagit ut någon mervärdesskatt mot utländska kunder.

Typ av försäljningHänvisning på svenskaHänvisning på engelska
Varuförsäljning till andra EU-länderUnionsintern försäljning eller Artikel 138 mervärdesskattedirektivetIntra-EU supply eller Article 138 VAT directive
Försäljning av tjänster till ett annat EU-landOmvänd betalningsskyldighetReverse charge
Varuförsäljning till länder utanför EU (export)Artikel 146 MervärdesskattedirektivetArticle 146 VAT directive
Försäljning av tjänster till länder utanför EUArtikel 44 MervärdesskattedirektivetArticle 44 VAT directive

I den här artikeln finns en enkel sammanfattning i tabellformat över särskilda uppgifter och hänvisningar du behöver inkludera på andra fakturatyper.

Du måste också ange särskilda betalningsuppgifter, ditt internationella kontonummer IBAN och BIC – eller SWIFT-koden som identifierar din bank.

Vilken valuta ska jag fakturera i och vad gäller för växelkursen?

När du säljer varor eller tjänster till privatpersoner eller företag i utlandet kan du fakturera dessa kunder i deras egen valuta. Du kan hämta aktuella valutakurser från Europeiska Centralbanken. Använder du Zervants faktureringsprogram konverteras fakturabeloppen automatiskt med aktuell växlingskurs. 

Det är kursen vid tidpunkten för den så kallade ”skatteskyldighetens inträde” som ska användas. Det innebär dagen för leverans eller om betalning  sker i förskott. Av praktiska skäl tillåter dock Skatteverket att fakturadagens växelkurs används om fakturering görs bara några få dagar före leverans.

Vid kontinuerliga leveranser av varor eller tjänster kan du använda växelkursen som gäller den sista dagen i leveransperioden som fakturan avser. 

Läs mer om faktureringsvaluta hos Skatteverket.

Oavsett vilken valuta du fakturerar i måste momsen, när svensk moms ska betalas, anges även i svenska kronor. Om du har euro som redovisningsvaluta ska momsen anges i euro. 

Vad gäller för momsen vid fakturering utomlands?

Vad som gäller för moms vid fakturering utomlands beror på flera olika faktorer. Reglerna skiljer sig åt beroende på om det är varor eller tjänster du säljer, om försäljningen sker inom eller utanför EU samt om du säljer till företag eller privatperson.

Moms vid försäljning av varor inom EU

Om du säljer varor till företag inom EU ska det normalt sett inte vara någon moms på fakturan. Du måste dock se till att köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land och att varan transporteras ut ur Sverige. Köparens momsregistreringsnummer eller VAT nummer, ska också anges på fakturan till kunden. Läs mer här om hur du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer. Om köparen inte har något momsregistreringsnummer räknas denna inte som ett företag och du måste då, precis som till privatpersoner, istället lägga på svensk moms.

När du säljer till privatperson ska du normalt sett lägga på svensk moms på fakturan. Det finns dock en övre gräns, en så kallad omsättningströskel, från vilken du istället ska fakturera med det aktuella landets moms. Du måste då också registrera ditt bolag för moms i landet du säljer till. Denna gräns skiljer sig åt i olika länder. Här hos Skatteverket hittar du en tabell med vilka tröskelvärden som gäller i respektive EU-land. 

Moms vid försäljning av varor utanför EU

Varor som säljs utanför EU ska aldrig faktureras med svensk moms, oavsett om du säljer till företag eller privatperson. Det finns dock även här värdegränser då du till privatperson behöver lägga på det aktuella landets moms och då du behöver momsregistrera dig i det aktuella landet.  Denna gräns skiljer sig mellan olika länder. 

Moms vid försäljning av tjänster inom EU

Moms vid försäljning av tjänster inom EU är ett ganska komplicerat område. Vad som gäller beror till exempel på var tjänsten utförs och vilken typ av tjänst det handlar om. Huvudprincipen är att det inte ska vara någon svensk moms på fakturan, vare sig till företag eller privatpersoner. Det finns heller inget krav på momsregistreringsnummer på fakturan vid försäljning till företag. 

För en del tjänster, till exempel bygg och cateringtjänster gäller dock att de ska momsbeskattas i det land där de utförs. Normalt sett måste då ditt företag momsregistreras i det aktuella landet. Konsulttjänster är däremot nästan alltid momsfria. För att veta vad som gäller för fakturering av din specifika tjänst när du säljer inom EU läs mer här på Skatteverkets sida.

Moms vid försäljning av tjänster utanför EU

Om du fakturerar tjänster till länder utanför EU gäller i princip samma regler som inom EU. Normalt sett ska du inte lägga på någon svensk moms på fakturan men i vissa fall behöver du momsregistrera sig i det land där tjänsten är utförd. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid försäljning av tjänster till länder utanför EU. Kolla även in en sammanfattning av direktiv och bestämmelser som du bör hänvisa till när du fakturerar utan moms

Fakturamallar med och utan moms

Ska du fakturera utan moms? Ladda då ner vår fakturamall för momsfri försäljning inom och utanför EU.  För dig som behöver ha moms med på fakturan så hittar du flera fakturamallar för momspliktig försäljning av varor och tjänster här.

Fakturering utomlands kan kännas komplicerat. Det är mycket att tänka på. Zervant finns här för att hjälpa dig och spara tid – och pengar. Vårt faktureringsprogram kan användas för att skicka fakturor på många språk och du får hjälp med automatisk valutakonvertering. Vi har färdiga mallar för fakturering inom och utanför EU som automatiskt inkluderar hänvisningar till relevanta direktiv och bestämmelser. Läs mer här.

Zervant används av entreprenörer över hela Europa och är ett bra alternativ för internationella entreprenörer. Läs mer om våra tjänster eller skapa ett gratis konto genast!