Fakturauppgifter och noteringar på svenska och engelska

Utöver fakturans standarduppgifter som t.ex. fakturanummer, momsregistreringsnummer och försäljningens omfattning så kräver de flesta specialfakturor särskilda hänvisningar till relevant direktiv eller bestämmelse. I den här artikeln har vi sammanfattat de vanligaste fakturanoteringarna både på svenska och engelska.

Ifall du sköter faktureringen med Zervant faktureringsprogram så läggs korrekta uppgifter eller hänvisningar automatiskt till respektive fakturatyp när du skapar den.

Sammanfattning av särskilda uppgifter och noteringar på fakturor

Vi har i våra tidigare artiklar behandlat olika fakturatyper och uppgifter som måste framgå på fakturorna. I den här ger vi en enkel sammanfattning i tabellformat över särskilda uppgifter och hänvisningar på olika fakturatyper.

Du kan läsa närmare beskrivningar av fakturatyperna genom att klicka på länkarna i tabellen nedan.

Fakturatyp och instruktionerFakturans hänvisning på svenskaHänvisning på engelska
Allmänna uppgifter på faktura (instruktioner)
Inte momsskyldig, dvs. undantag från skattepliktUndantag från skattepliktExempt
Omvänd moms, t.ex byggtjänster till ett företag inom byggsektornOmvänd betalningsskyldighetReverse charge
Varuförsäljning till andra EU-länderUnionsintern försäljning eller Artikel 138 mervärdesskattedirektivetIntra-EU supply eller Article 138 VAT directive
Försäljning av tjänster till ett annat EU-landOmvänd betalningsskyldighetReverse charge
Varuförsäljning till länder utanför EU (export)Artikel 146 MervärdesskattedirektivetArticle 146 VAT directive
Försäljning av tjänster till länder utanför EUArtikel 44 MervärdesskattedirektivetArticle 44 VAT directive

Visste du också att du skapa fakturor i Zervant på svenska, engelska, tyska, franska och finska? Du kan också ladda ner en gratis fakturamall på engelska här.