Egenanställning eller enskild firma

Egenanställning eller enskild firma? Så väljer du

Planerar du att starta egen verksamhet och funderar på om du ska välja egenanställning eller enskild firma? Det finns förstås för- och nackdelar med båda alternativen.

Du har bestämt dig för att starta en egen verksamhet och behöver en F-skattsedel. Nu funderar du på om du ska starta eget eller om det vore skönare att kunna fakturera utan eget företag. 

Det finns plus och minus med båda formerna, och mycket gratis hjälp att få oavsett vilket du väljer. 

Här går vi igenom vad som gäller för de båda formerna för att försöka hjälpa dig att avgöra vad som passar dig – egen anställning eller enskild firma?

Enskild firma – så fungerar

Att starta en enskild firma är enklare än att starta aktiebolag och kräver inget startkapital. Du som privatperson driver och ansvarar för företaget och är personligt ansvarig för verksamhetens skulder. Det finns dock företagsförsäkringar som gör att du kan minska en del av den personliga risken. Innan du startar en enskild firma behöver du ansöka om F-skatt och momsregistrering hos Skatteverket. Om du vill namnskydda verksamheten behöver du även registrera den hos Bolagsverket

Skatter och fakturering – hjälp finns att få

Med en enskild firma behöver du beräkna och månadsvis betala in preliminärskatt och sociala avgifter i form av egenavgifter. Du ska också göra ett bokslut varje år samt, om du säljer varor eller tjänster, redovisa din moms regelbundet. Överskott och underskott av verksamheten redovisas i din inkomstdeklaration. Du kan också jämna ut resultatet mellan bra och sämre år via periodiseringsfonder och expansionsfonder. Om det här känns krångligt finns det hjälp att få via Arbetsförmedlingen och Verksamt.se samlar all information  man kan behöva både om att starta och driva eget företag.

Med en enskild firma får du dra av många av de utgifter, som krävs för att bedriva din verksamhet. Du sköter också själv din fakturering, men det behöver inte vara svårt och det finns hjälp att få. Det finns fördelaktiga faktureringsprogram för enskilda firmor på marknaden, som gör din fakturering snabbt och smärtfritt.

Om du blir sjuk eller arbetslös med enskild firma

Som företagare har du rätt till sjuk- och föräldraledighetsersättning, precis som en person med anställning. Ersättningen beräknas på din sjukpenninggrundande inkomst, SIG, som i företagarens fall utgår från din arbetsinkomst från företaget. Mer om vad som gäller kan du läsa här.

När det gäller ersättning vid arbetslöshet räknas oftast din inkomst från företaget enligt senaste skattebeslutet. Om du har haft företaget som din huvudsakliga sysselsättning måste du avsluta eller göra ett uppehåll i företagets verksamhet för att få ersättning från a-kassan.

Enskild firma

Fördelar 

 • Enkelt att starta
 • Kräver inget startkapital
 • Avdrag kan göras för utgifter i verksamheten
 • Skatten kan skjutas mellan bra och dåliga år

Nackdelar 

 • Personligt ansvarig för verksamhetens eventuella skulder
 • Mer administration än vid egenanställning
 • Firmans namn har bara skydd i det län där firman är registrerad

Egenanställning – så fungerar det

Den som vill kunna fakturera utan företag och därmed slippa att hålla koll på skatter och administration kan ansluta sig till ett så kallat egenanställningsföretag eller faktureringsföretag. 

Fakturera utan företag

Egenanställningsföretaget har F-skatt, redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar därefter ut lön till uppdragstagaren. Du skapar faktura underlag som egenanställningsföretaget i sin tur skickar till din kund. Allt detta naturligtvis mot en avgift som sätts som en procent av varje faktura. Detta kallas för egenanställning. 

Begränsade möjligheter till avdrag

Med en egenanställning har du begränsade möjligheter till avdrag. En begränsningsregel gör att man bara får dra av kostnader som överstiger 5 000 kronor. Mer om vad som gäller kan du läsa på Skatteverkets hemsida.

Föräldraledighet, sjukdom och A-kassa vid egenanställning

Om du ska vara föräldraledig eller blir sjuk baseras din ersättning på den lön du får av faktureringsföretaget. Utifrån lönen räknar Försäkringskassan fram din sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som ligger till grund för beräkning av bland annat föräldrapenning och sjukpenning. När det gäller a-kassa beror reglerna på om du räknas som självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Som självständig uppdragstagare behandlas du som en företagare och måste upphöra med dina uppdrag för att kunna få ersättning från a-kassan.

Egenanställning – tänk på detta

Du måste ansluta dig till ett egenanställningsföretag innan du gör upp med en uppdragsgivare så att avtalet om arbetet sluts mellan rätt parter och fakturan kommer från rätt avsändare. 

Egenanställning

Fördelar 

 • Enkelt att komma igång och kan passa bra för dig som bara har ett fåtal uppdrag om året
 • Inget juridiskt ansvar och liten ekonomisk risk
 • Minimalt med administration

Nackdelar 

 • En del av din inkomst försvinner i avgift till egenanställningsföretaget
 • Lägre skatteavdrag för kostnader som gäller hela din verksamhet
 • Ingen möjlighet att flytta skatten mellan olika år

Sammanfattningsvis kan sägas att egenanställning och att fakturera utan företag är ett snabbare sätt att komma igång och bra för till exempel den som vill testa en verksamhet vid sidan om en anställning. Om du istället väljer att starta en enskild firma slipper du dock att betala en del av dina intäkter till faktureringsbolaget och har möjlighet att göra större avdrag för dina utgifter i verksamheten.