Undersökning från Zervant: Så påverkas Europas företagare av covid-19

Coronaviruset påverkar just nu allt i vårt samhälle, och med det menar vi precis allt som går att tänka på. Arbete, hälsa, hobbys, relationer, resor, vårt sociala liv, sporter, restauranter, uteliv – inga delar av vår vardag undgår effekterna av covid-19. Men vad som blir allt mer uppenbart är att viruset även får konsekvenser för alla tänkbara typer av företagande; från de som är självanställda hela vägen till internationella jättar.

Arbetslösheten på en rekordhög nivå

I Sverige är omkring en halv miljon anställda just nu permitterade från sina jobb. Ytterligare 450 000 är arbetslösa. För att få en bättre förståelse av hur situationen ser ut för våra kunder och hur covid-19 har påverkat deras affärer så utförde vi förra månaden en omfattande undersökning.

Vår coronaundersökning

Så varför utföra en undersökning om vi redan vet svaret? Det här är en helt unik situation och det finns inget prejudikat, inga experter med tidigare erfarenheter och garanterat ingen enkel lösning. Just därför behöver vi införskaffa kunskap, och det snabbt. Genom att analysera den här datan och förmedla den till personer som du hoppas vi kunna inbringa lite tydlighet i kaotiska tider som dessa, och förhoppningsvis kunna minska den ekonomiska påverkan. 

coronavirusets inverkan på småföretagare

För att få en överblick av hur företag hanterar den nuvarande situationen så ville vi veta vilka omedelbara utmaningar som företag i Europa ställs inför. Endast 6,5 % av de tillfrågade trodde att den globala krisen har haft en positiv påverkan på deras affär.

10,5 % svarade att viruset inte kommer ha någon effekt alls på deras företag, medan 13 % var osäkra på hur framtiden kommer se ut. Vad som inte kom som en överraskning var att mer än 73 % kände att situationen kommer inbära en negativ påverkan på deras ekonomi.

Arbetet har stannat av

När det kommer till de statliga åtgärder som satts in för att motverka de kortsiktiga konsekvenserna av viruset så svarade 14 % att det lett till att deras arbete tillsvidare har avstannat helt. Medan 17 % menar att åtgärderna har gjort att 70 % av deras affär har försvunnit helt, vilket resulterar i att 31 % har tappat mer än två tredjedelar av sitt arbete. Endast en sjättedel av de tillfrågade rapporterar att deras affär minskat med mindre än 10 %. Det är en tydlig indikation på de enorma konsekvenser som krisen har på företag över hela kontinenten.

Medan somliga försöker omorganisera sig för att överleva på kort sikt finns det de som använder situationen för att fokusera på andra utmaningar. En finsk respondent svarar att trots minskad beläggning så måste de fokusera på sin eget bästa:

”Behåll dina dagliga rutiner så bäst du kan. Nu gäller det att fokusera på saker som du inte hade möjligt till innan och samtidigt upprätthålla en vardagsrytm”

Med tanke på de olika grader av nedstängningar av samhällen runt om i Europa så är företagen, med all rätt, oroade för hur länge de ska klara sig under nuvarande förhållanden. Och siffrorna varierar kraftigt – från noll upp till hundra veckor. 5 % tror att de är på gränsen till kollaps och att deras kapital kommer räcka mindre än en vecka. 42 % tror att de kommer klara sig mindre än tio veckor.

Hur har covid 19 inverkat på företagares arbete

På den motsatta sidan så är nästan en fjärdedel (23 %) övertygade att de åtminstone har fyra veckors andrum. Med en typiskt brittisk humor svarade en entreprenör från Storbritannien: ”Dags att köpa så mycket bitcoin och guld som du bara kan – om du har pengar”.

Att överleva coronaviruset

Men varningens finger har dock lyfts när många företag förlitar sig på hjälp från sina länders regeringar. En svensk företagare svarade: ”Bli inte lurad av statens pengar. Detta ska betalas tillbaka med en hög ränta. Ska det hjälpa så ska det vara gratis”. Andra tror att vägen framåt är att vara sparsam. ”Försök att avveckla alla lån och sikta på att ordna en lägre hyra”, säger en svensk entreprenör.

Ett annat råd, denna gången från Tyskland, är att ta emot hjälp oavsett vart man hittar det. ”Fyll i ansökningar för statligt stöd. Kolla med din arbetsförmedling för att hitta ett nytt jobb för att säkra likviditeteten och fråga dina vänner och familj om de känner till några jobbmöjligheter”. Men några visdomsord från Finland löd:

”Entreprenörer ska inte bli paralyserade och följa flocken. Håll huvudet kallt och var realistisk”.

Något som det pratats mycket kring sedan krisen startade är att företag som inte tagit emot något som helst stöd står inför en fullständig ekonomisk kollaps. Vi har sett exempel på detta när stora bolag som Virgin Airlines ber om statligt stöd bara att kunna hålla sig flytande. Medan det stora antal av bolag som står inför omedelbar konkurs är oroande så är en positiv aspekt det faktum att inte alla företagare ser dystert på tillvaron. 11 % av företagsledarna säger sig ha kapacitet att klara sig mer än ett år under nuvarande förhållanden.

Installera ditt hemmakontor

Så vad är då nästa steg? Då undersökningen visar på konkreta siffror och procenthalter av coronakrisens effekter så är det den mänskliga delen av företagandet som skiner igenom. Entreprenörer bryr sig om sina anställda och varandra, och det framgår tydligt med en känsla av gemenskap som resultat.

Hemmakontor

Exempelvis så svarade en person i Frankrike så här: ”Vi har krattat för distansarbete så mycket vi bara kan genom att plocka hem alla datorer och papper. Vi måste ta hand om våra anställda och informera dem om de korrekta rekommendationerna när de är ute och när de är hemma. Att ha videokonferenser och ringa dina anställda varje dag för att få reda på hur de mår hjälper oerhört mycket”.

Företagsgemenskapen

En annan företagsledare från Tyskland delade med sig av uppmuntrande ord till sina kollegor: ”Håll dig stark och följ riktlinjerna. Tillsammans kan vi lösa det!” En annan landsman gav också en positiv spinn på det hela. Hans mål kommer vara att ”göra det bästa av situationen och att försöka utveckla nya idéer”. 

”Gör det bästa av situationen och att försöka utveckla nya idéer”

De som svarade på undersökningen

Totalt så tog sig 278 respondenter från hela Europa sig tid att svara på våra frågor och vi är mycket tacksamma till dem alla. Företagsägare från Tyskland, Finland, Frankrike, Sverige och Storbritannien blev involverade, vilket ger oss en utmärkt överblick över hela kontinenten.

Se alla svar och data från undersökningen i Google Sheets.

Oron för corona

Under de kommande veckorna och månaderna så fortsätter vi att sammanställa resultaten från undersökningen. Detta kommer att ge oss en djupare förståelse av hur dessa företag hanterar situationen med coronaviruset, samt hur de planerar inför framtiden och vilka misstag som kan undvikas under åren som kommer.

Om du har några funderingar eller utmaningar kring din egen verksamhet som vi kan hjälpa dig med, tveka inte att höra av dig till oss här på Zervant. Vi är alltid tillgängliga och redo att göra vårt yttersta så att du har de bästa förutsättningarna för att klara dig igenom dessa globala utmaningar.