avdragsgilla kostnader

Avdragsgilla kostnader – det här gäller för ditt företag

Vare sig du står i startgroparna med en enskild firma eller är en luttrad entreprenör är det alltid en god idé att se över dina avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader. 

Som företagare kan du göra skatteavdrag för kostnader som är nödvändiga för att du ska kunna driva din verksamhet. Men hur dessa regler ser ut och vad som gäller för just dig beror på om du driver ett aktiebolag, gör avskrivningar för en enskild firma eller har en FA-skattsedel. Nedan följer tips och råd om avdrag att ha i åtanke när du ser över din skattekalender.

Vad betyder avdragsgillt?

Då något är avdragsgillt betyder det att transaktionen får tas upp som en kostnad  i din bokföring. Och då de bokförda kostnaderna ökar, minskar vinsten, och således även den skatt man i slutet måste betala. Så desto mer av kostnaderna man kan sätta in i sin bokföring, desto bättre.

Arbetsverktyg, lokalhyra och andra exempel på avdragsgilla inköp

Vilka avdrag och skattefriheter som är aktuella för ditt företag beror delvis på er verksamhet. Exempel på vanliga inköp och kostnader är hyra för lokal och kontor, dator, bil, mobiltelefon, arbetskläder och andra verktyg och redskap som du behöver för att utföra ditt arbete, oavsett om det är en skruvmejsel eller en Apple Watch. Även traktamente för övernattning faller in under avdragsgilla kostnader.

Nya regler för avdragsgill ränta sedan 2018

Enligt den generella ränteavdragsregeln från 2018 kan du göra ett avdrag motsvarande 30 procent av EBITDA (företagets resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar). En förenklingsregel kan dock ersätta huvudregeln vilket då innebär att företaget får dra av ett negativt räntenetto uppgående till fem miljoner kronor.

Föreningsavgifter – skillnaden mellan medlems- och serviceavgifter

Föreningsavgifter kan delas in i två delar: medlemsavgifter respektive serviceavgifter. Medlemsavgifter är inte skattemässigt avdragsgilla, däremot är serviceavgifter det.

Intern representation – är julfesten avdragsgill?

När det kommer till intern representation, eller personalrepresentation, har du som arbetsgivare rätt till två avdragsgilla personalfester per år. Vid dessa tillfällen kan företaget göra avdrag för kringkostnader som lokalhyra, musikunderhållning, aktiviteter eller uppträdande. Dock högst 180 kronor inklusive moms per person. 

Extern representation – är kundlunchen avdragsgill?

Sedan reglerna för kundrepresentation ändrades 2017 är måltid med kund inte längre helt avdragsgill. Däremot går det att dra av momsen, förutsatt att utgiften för måltiden inte överstiger 300 kronor per person. Företaget har dock rätt till skäliga avdrag för övriga kostnader i samband med representationstillfället, som exempelvis utgifter för invigningar och visningar.

Fruktkorgen är avdragsgill – om du har anställda

Om du har ett aktiebolag är det fritt fram för avdragsgill kontorsfrukost, fredagsfika och fruktkorg i receptionen. Om du å andra sidan driver en enskild firma utan anställda så kan du inte dra av detta.

Är mitt gymkort avdragsgillt?

Skatteverkets regler för friskvård är olika beroende på företagsformen. Kostnaderna för dina anställdas motion och friskvård är oftast avdragsgilla. Däremot är gymkort och friskvård inte avdragsgillt för dig som är enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare – eftersom du då inte räknas som en anställd.

Exempel på avdragsgilla kostnader

 • Förseningsavgifter från leverantörer
 • Fastighetsskatt
 • Lagfartskostnader
 • Pantbrevskostnader
 • Terminalglasögon
 • Trängselskatt

Lista på ej avdragsgilla kostnader:

 • Förseningsavgifter från Skatteverket
 • Personliga levnadskostnader
 • CSN-lån
 • Böter och viten
 • Inkomstskatter
 • Privata glasögon

Få hjälp av en redovisningskonsult

Känner du att det här med avdrag och övrig bokföring är onödigt komplicerat, tråkigt eller helt enkelt tidsödande så går det bra att istället ta hjälp av en redovisningskonsult. Välj gärna en konsult som är specialiserad på småföretagare. En del av dem har en fast prissättning som gör att du endast betalar för de tjänster du vill ha, vilket kan vara idealiskt.

Ta gärna in offerter från några olika konsulter för att jämföra priserna, de kan nämligen skilja rejält mellan olika aktörer. Vi rekommenderar att använda Ageras smidiga sökportal för att få skräddarsydda offerter från olika redovisningskonsulter – utan kostnad.