Fakturauppgifter och noteringar på svenska och engelska

Utöver fakturans standarduppgifter som t.ex. fakturanummer, momsregistreringsnummer och försäljningens omfattning så kräver de flesta specialfakturor särskilda hänvisningar till relevant direktiv eller bestämmelse. I den här artikeln har vi sammanfattat de vanligaste fakturanoteringarna både på svenska och engelska.

Ifall du sköter faktureringen med Zervant faktureringsprogram så läggs korrekta uppgifter eller hänvisningar automatiskt till respektive fakturatyp när du skapar den.

Sammanfattning av särskilda uppgifter och noteringar på fakturor

Vi har i våra tidigare artiklar behandlat olika fakturatyper och uppgifter som måste framgå på fakturorna. I den här ger vi en enkel sammanfattning i tabellformat över särskilda uppgifter och hänvisningar på olika fakturatyper.

Du kan läsa närmare beskrivningar av fakturatyperna genom att klicka på länkarna i tabellen nedan.

Fakturatyp och instruktioner Fakturans hänvisning på svenska Hänvisning på engelska
Allmänna uppgifter på faktura (instruktioner)
Inte momsskyldig, dvs. undantag från skatteplikt Undantag från skatteplikt Exempt
Omvänd moms, t.ex byggtjänster till ett företag inom byggsektorn Omvänd betalningsskyldighet Reverse charge
Varuförsäljning till andra EU-länder Unionsintern försäljning eller Artikel 138 mervärdesskattedirektivet Intra-EU supply eller Article 138 VAT directive
Försäljning av tjänster till ett annat EU-land Omvänd betalningsskyldighet Reverse charge
Varuförsäljning till länder utanför EU (export) Artikel 146 Mervärdesskattedirektivet Article 146 VAT directive
Försäljning av tjänster till länder utanför EU Artikel 44 Mervärdesskattedirektivet Article 44 VAT directive

Visste du också att du skapa fakturor i Zervant på svenska, engelska, tyska, franska eller finska?

Börja använd Zervant

Zervant faktureringsprogram

Faktureringsprogram för enskild firma och småföretag

Zervant Invoicing Software
  • Online fakturering
  • Enkel fakturering på mobilen
  • Skapa fakturor, offerter och kvitton