E-invoicing, a good idea for everyone

Därför är e-fakturering en god idé

Begärde din kund att du skulle skicka en faktura elektroniskt – som en e-faktura? Bokstaven « e » före fakturan behöver inte komplicera saker och ting. Istället kan den göra din fakturering enklare, effektivare och billigare. 

En e-faktura är en normal faktura, som innehåller samma information som en faktura som skickas per post eller via e-post. Men e-fakturering är inte samma sak som att skicka en skannad faktura eller PDF-fil till din kund. Via e-post skickar du nog fakturan elektroniskt, men din kund måste ändå hantera fakturan manuellt. När du skickar en faktura som en e-faktura, så skickas den rakt till din kunds faktureringssystem, där den kan betalas med ett klick. Det finns flera olika format av e-fakturor, som t.ex. PEPPOL, Svefaktura, SAP iDoc, EDIFACT.

E-invoicing process

Många företag och offentliga organisationer använder sig idag av e-fakturering på grund av de många fördelarna det för med sig. Eftersom inget manuellt arbete krävs för att bearbeta och lagra e-fakturor, sparar det mycket tid och pengar. Många företag förväntar sig därför att deras leverantörer skall kunna skicka sina fakturor elektroniskt. Förutom e-faktureringens lägre kostnader så brukar e-fakturor även betalas snabbare eftersom de är snabbare att hantera. Fastän e-fakturering för tillfället är populärt främst bland större företag, så kommer det definitivt att bli normen för alla företag inom när framtid.

Vad är nyttan för dig?

Förenklat arbetsflöde

Förutom förmågan att erbjuda kunder e-fakturor, är ett professionellt faktureringsprogram en riktig konkurrensfördel för dig som företagare. Ditt arbetsflöde förenklas avsevärt: du kan skapa en databas med alla dina kunder, produkter och tjänster, och sedan enkelt överföra dem till en faktura. Detta sparar massvis med tid, och minskar risken för misstag.

3 Corner Model

Upp till 60% kostnadsbesparingar

Enligt en rapport från Billentis så kan faktureraren spara upp till 60% av kostnaderna per faktura genom att skicka den i elektronisk form.

Detta betyder att ifall fakturans totala kostnad, bestående av utskrift- och postkostnader, möjliga betalningspåminnelser, remittering, hantering och arkivering är 100kr, så kan e-fakturering spara 60kr av detta!

Inga manuella steg

Kom ihåg att dina faktureringskostnader inte endast består av de direkta kostnaderna som t.ex. att köpa papper; tiden du spenderar på att skapa och skicka fakturor skulle du kunna spendera på mer värdeskapande aktiviteter.

E-fakturering låter dig glömma:

  • Utskrift
  • Postande
  • Arkivering
  • Påminnelser

Förhindrande av bedrägeri samt kortare betalningstider

Förutom allt detta så är det med e-fakturering mycket mer sannolikt att betalningarna är mer exakta samt att dom kommer i tid. Eftersom hela processen är automatiserad, så kan ingen redigera skickad e-faktura. E-faktureringsadressen garanterar att din faktura når rätt kund (t.o.m. rätt avdelning), och du kan vara säker på att pengarna syns på ditt konto som överenskommet.

Successful invoicing

För att sammanfatta så är e-fakturering billigare, snabbare, mer pålitligt, mer kostnadseffektivt och mycket mer hållbart, eftersom ingenting skrivs ut, postas, laddas ned eller arkiveras. Allt detta sker automatiskt i ett ögonblick när du använder dig av en e-faktureringstjänst. Det betyder att du också får snabbare betalt och gör bokföringen till ett rent nöje!

Vems förtjänst är allt detta?

EU medlemsstaterna och Europeiska Komissionen införde Direktivet 2014/55/EU, som är en Europeisk Standard för e-fakturering för att bekämpa den stora mängden olika format av  e-fakturering. Att inte ha en gemensam standard komplicerade saker och ting, samt ökade på kostnaderna. Enligt EU-norm bör alla myndigheter acceptera e-fakturor och EU förväntar att e-fakturering i framtiden kommer att leda till årliga besparingar på 400 miljarder kronor inom EU, bara för B2B företag!

Olika länder är varierar i hur integrerad e-fakturering är i deras företagskultur. Dock kräver EU att medlemsstaterna skall använda sig av e-fakturering i deras offentliga upphandlingsprocesser fr.o.m. November 2018.

Följ vår blogg för nyheter gällande e-fakturering!