E-invoicing trend

E-faktureringen tar över – hur e-fakturering kommer att spridas i Europa under 2019

Visste du att användningen av e-fakturering har ökat stadigt under senaste år? Den trenden kommer även att fortsätta under 2019! Enligt Billentis marknadsrapport från januari 2019, kommer t.ex. mer än 40% av alla fakturor i Sverige att skickas som e-fakturor.

En orsak till att e-faktureringen ökar så kraftigt, är ett EU direktiv som beordrar majoriteten av europeiska myndigheter att flytta över till e-fakturering och elektronisk upphandling senast år 2020. För Sveriges del blev e-fakturering inom offentliga sektorn obligatoriskt under 2019. Det finns också en hel del andra fördelar med e-fakturering som har gjort det så populärt, även bland vanliga företag.

E-fakturering gör inte endast faktureringen smidigare, utan hjälper även med att sänka på kostnader och med att förbättra säkerheten. Här kan du läsa mer om e-faktureringens fördelar. Efter att vi införde e-fakturering i Zervant, har vi märkt att mer och mer egenföretagare och små företag även har kunder som vill motta sina fakturor elektroniskt. Här kan du läsa mer om e-fakturering, och hur det berör dig som egenföretagare.

Här kan du se den förutspådda användningen av e-fakturering i resten av Europa under 2019.

Förutspådd Användning 2019
(Andel elektroniska fakturor av totala mängden fakturor)

Billentis market overview 2019

Källa: Billentis – E-invoicing E-billing Market Overview 2019