Verovähennykset - 10 vinkkiä

Toiminimen verovähennykset – 10 vinkkiä

Yrittäjällä on oikeus vähentää verotuksessa monia eri kustannuksia, usein yritystoiminnan luonteesta riippuen. Pääsääntönä toimii ajatus siitä, että jos hankinta liittyy tulon saantiin, on se todennäköisesti verotuksessa vähennyskelpoinen.

Jos mietit yrityksen perustamista, mutta et ole vielä täysin varma, haluatko perustaa yrityksen heti vai aloittaa esimerkiksi kevytyrittäjänä, voi olla hyvä ajatella toiminimen tuomia hyötyjä, kuten mahdollisuus verovähennyksiin. Kevytyrittäjänä et pysty vähentämään hankintojasi eli menojasi verotuksessa.

Mikä on verovähennys?

Verovähennykset pienentävät sitä tulon määrää, josta verot lasketaan ja maksetaan verohallinnolle. Verovähennyksiä voivat tehdä sekä yksityishenkilöt että yritykset. Yrityksillä verovähennykset ovat tilikausikohtaisia, kun taas yksityishenkilöillä ja toiminimiyrittäjillä vähennykset kirjataan kalenterivuosittain veroilmoituksen yhteydessä.

Verovähennykset siis pienentävät maksettavaa veron määrää, minkä takia jokaisen yrittäjän on hyvä tietää, mitä kaikkea yrittäjänä pystyy vähentämään verotuksessa.

Mitä toiminimiyrittäjä voi vähentää verotuksessa?

Verovähennyksiin merkittävien hankintojen tulee liittyä yritystoimintaan ja tulon saantiin. Tämä on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan. Jos toiminimiyrittäjä tekee ammatikseen esimerkiksi kotisivuja, on hänellä oltava tietokone, jotta hän voi tarjota palveluitaan. Kustannus tietokoneesta on yksi hyvä esimerkki menosta, joka on yrittäjälle vähennyskelpoinen kulu verotuksessa.

Muista säilyttää kulutositteet eli kuitit ostoksista, jotta pystyt tekemään vähennykset verotuksessa!

Osakeyhtiön ja toiminimen verovähennysten erot

Suurin ero toiminimiyrittäjän ja osakeyhtiön verovähennyksissä liittyy palkkojen verovähennyksiin. Toiminimiyrittäjä ei voi nostaa itselleen palkkaa, joten hän ei pysty vähentämään verotuksessa omaa, eikä myöskään puolison tai alle 14-vuotiaan lapsen palkkaa. Osakeyhtiössä palkat ovat vähennyskelpoisia.

10 vinkkiä verovähennyksistä toiminimelle:

1. Toimistotarvikkeet

Yritykselle ostetut toimistotarvikkeet, kuten kynät, mapit, kirjekuoret ja postimerkit ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Myös työtuolin, työpöydän ja muut työskentelyyn käytettävät tavarat voi vähentää verotuksessa.

2. Pienet investoinnit

Pienhankinnoilla tarkoitetaan omaisuutta, jonka hankintahinta on alle 850 € (alv 0%), esimerkiksi kannettava tietokone. Omaisuuden todennäköisen käyttöiän ollessa korkeintaan 3 vuotta, se voidaan poistaa kertakuluna.

3. Työmatkat

Matkakulut, jotka syntyvät työmatkoista tai asiakastapaamisista, sekä ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvät matkat koulutuksiin ja tapahtumiin saa vähentää verotuksessa. 

Katso ohje päivärahojen ilmoittamiseen täältä.

4. Edustuskulut

Edustuskulut ovat 50 prosenttisesti vähennyskelpoisia. Vähennysoikeus koskee esimerkiksi asiakastapaamisia, joilla pyritään ylläpitämään asiakassuhteita. Edustustilaisuuteen tarvittavat edustustilat, lahjat, virvokkeet (kohtuullisissa määrissä) ovat vähennyskelpoisia.

5. YEL eli yrittäjän eläkevakuutus

YEL-maksun voi vähentää yrityksen verotuksessa, yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa tai yrittäjän puolison verotuksessa. On hyvä huomioida, että vain pakolliset eläkemaksut voidaan vähentää toiminimen verotuksessa.

6. Ajoneuvokulut

Auton käyttämisestä aiheutuvat kulut pystytään vähentämään joko kirjanpidossa tai lisävähennyksenä. Tärkeää on, että yritystoiminnan ja henkilökohtaisen ajon kilometrit kirjataan ylös ja selvitetään huolellisesti ajopäiväkirjalla.

Jos yli 50 % ajosta on yritystoimintaan kuuluvaa ajoa, lasketaan auto yritystoimintaan kuuluvaksi, jolloin siitä koituvat kulut, kuten polttoaineet, huollot ja vakuutukset voi vähentää suoraan yrityksen kirjanpidossa. Yritystoiminnan ajoiksi lasketaan yrityksen toiminta-alueelle sijoittuvat ajot (esimerkiksi yrityksen toimistolta asiakkaan toimistolle) sekä tilapäiset työmatkat yrityksen toiminta-alueen ulkopuolelle.

Jos alle 50 % ajokilometreistä syntyy yritystoiminnan matkoista, lasketaan auto yksityistalouteen kuuluvaksi ja ajokilometrit vähennetään kilometrikorvauksena lisävähennyksenä veroilmoituksessa.

7. Ohjelmistot, puhelin ja nettiyhteys

Erilaiset ohjelmistot, joita käytetään yrityksen tulonhankintaan ovat vähennyskelvollisia kuluja. Näitä voivat olla esimerkiksi Windows Office -paketin lisenssi tai Adobe Photoshop. Lisäksi puhelin- ja nettikulut ovat vähennyskelvollisia siltä osin, kun niitä käytetään työhön.

8. Lehdet ja kirjallisuus

Vähennyskelpoiseksi lasketaan myös yritystoimintaa tukeva julkaisumateriaali. Ammattilehdet voidaan tilata kotiin, mutta esimerkiksi sanomalehdet on tilattava yrityksen osoitteeseen, jotta ne saadaan vähentää verotuksessa. Ammatillinen kirjallisuus, kuten oppikirjat voidaan myös vähentää.

9. Työhuone

Työhuonevähennys voidaan tehdä, jos omaa asuntoa käytetään liiketoiminnan harjoittamiseen. Kulut voidaan vähentää todellisten kulujen perusteella tai kaavamaisen vähennyksen mukaan. Vähennyksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon kotona olevaa työhuonetta käytetään työasioiden hoitamiseen tai esimerkiksi etätöihin. Kaavamaisen työhuonevähennyksen määrä vahvistetaan vuosittain.

10. Markkinointi

Jotta asiakkaasi tietävät yrityksesi olemassaolosta, on yritystä markkinoitava. Markkinointiin käytettävät kulut ovat myös vähennyskelpoisia yritystoiminnan kuluja, kun ne tukevat liiketoimintaa. Esimerkiksi messut, digimarkkinointi tai urheiluseuralta hankittu mainostila ovat vähennyskelpoisia markkinointikuluja.

Verovähennysten säännöt eivät ole poikkeuksettomia, joten on hyvä varmistaa vähennysten kelpoisuus aina Verohallinnon sivuilta tai omalta kirjanpitäjältä.