Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen päivärahapohja

Saatavana Excel-tiedostona

Lataa päiväraha pohja

Toiminimen päiväraha – ilmainen pohja

Tässä artikkelissa käymme läpi, miten tallennat päivärahat/ työmatkat, laskutat ne asiakkaalta ja kuinka lopulta huomioit ne elinkeinonharjoittajan veroilmoituksessa. Mukana on Excel-pohja, jota voit hyödyntää työmatkojen kirjaamiseen.

Työmatkoja ovat elinkeinotoimintaan liittyvät matkat, jotka tehdään tilapäisesti tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle. Työpaikan ja kodin väliset matkat eivät oikeuta päivärahojen kirjaamiseen vaan ne käsitellään normaalisti henkilökohtaisella veroilmoituksella.

Esimerkki: Jos toimipisteesi sijaitsee Vaasassa ja käyt Helsingissä myyntireissulla, voit kirjata sen työmatkana.

Laskuta päiväraha asiakkaaltasi!

Zervantin ilmaisella laskutusohjelmalla luot ja lähetät laskusi 60 sekunnissa. Lisää kirjaamasi päivärahat laskuriveille ja toimita laskusi asiakkaalle hänen toivomallaan tavalla.

Luo ilmainen tili

Ilmainen päivärahapohja

päiväraha pohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Excel

Ohjeet päivärahan laskemiseen Excelissä

  • Selite – Kirjaa tähän sarakkeeseen kuvaus tekemästäsi työmatkasta.
  • Lähtöpäivä ja -aika – Täytä lähtöpäivä (huomioi päivämäärän muotoilu) ja -aika.
  • Paluupäivä ja -aika – Täytä paluun tiedot.

Taulukko laskee matka-ajan vuorokausissa ja tunneissa sekä kokopäivärahojen ja osapäivärahojen määrän.

Katso päivärahojen säännöt ja summat Veronmaksajain keskusliiton sivulta –> KOTIMAAN PÄIVÄRAHAT 2019.

Päivärahojen laskuttaminen asiakkaalta

Voit sopia asiakkaan kanssa päivärahojen laskuttamisesta. Yleensä laskutettavan päivärahan määräksi sovitaan verottajan vuosittain määrittelemä enimmäismäärä, mutta päivärahoista voi sopia veloitettavan minkä tahansa muunkin summan.

Jos laskutat päivärahoja asiakkaaltasi, ne ovat normaalia veronalaista myyntiä. Tämän takia summan päälle lisätään normaali arvonlisävero.

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – päivärahojen ilmoittaminen

Päivärahat kirjataan lisävähennyksenä elinkeinotoiminnan veroilmoituksella kohdassa Selvitys tilapäisestä työmatkasta aiheutuneista lisääntyneistä elantokustannuksista. Tähän kohtaan eritellään matkapäivien määrä, korvauksen enimmäismäärä ja enimmäismäärä yhteensä. Mikäli olet kirjannut kustannuksia työmatkoista kirjanpitoosi, ne tulee kirjata kohtaan Kirjanpidossa vähennetty.

  • Matkapäivien laatu (yli 10 h tai 6 h) – Täytä tähän tilikauden aikana tehtyjen työmatkojen yhteismäärä sarakkeesta kokopäiväraha kpl ja kohtaan yli 6h osapäivärahojen yhteismäärä.
  • Enimmäismäärä/ matkapäivä – Täytä tähän vahvistettu matkapäivien enimmäismäärä.
  • Enimmäismäärä yhteensä – Täytä tähän tilikauden aikana tehtyjen työmatkojen vastaava summa sarakkeesta kokopäiväraha Summa tai osapäiväraha Summa.
  • Kirjanpidossa vähennetty – Jos olet kirjannut matkojen todellisia kuluja (polttoaineita tai muita) kirjanpitoon, kirjaa tähän niiden yhteissumma.

Mikä on lisävähennys?

Vähennykset pienentävät yrityksesi veronalaista tuloa ja lopulta siis maksamiesi verojen määrää. Kyseessä on lisävähennys: voit kirjata työmatkoista aiheutuneet todelliset kustannukset kirjanpitoosi ja tehdä lisävähennyksen päivärahojen enimmäismäärän ja todellisten kustannusten erotuksesta. Jos haluat päästä helpolla, voit jättää todelliset kustannukset kirjaamatta kirjanpitoon ja tehdä lisävähennyksen täysimääräisenä veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä.

Kun pidät kirjaa päivärahoistasi, vähennysten tekeminen veroilmoituksella on helppoa!