Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen päivärahapohja

Saatavana Excel-tiedostona

Lataa päiväraha pohja

Toiminimen päiväraha – ilmainen pohja ja ohjeet

Toiminimiyrittäjien työnkuvaan saattaa kuulua matkustamista työn puitteissa, joka tarkoittaa samalla isompia kulueriä. Päiväraha on kohtuullinen korvaus, jolla korvataan työmatkoista syntyviä ylimääräisiä kuluja.

Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin, miten toiminimiyrittäjänä kirjataan ylös työmatkoista syntyvät päivärahat sekä muut kulukorvaukset, kuinka laskutat ne asiakkaalta ja lopulta huomioit elinkeinonharjoittajan veroilmoituksessa. Lataa myös ilmainen Excel-pohja työmatkojen päivärahojen kirjaamiseen.

Päiväraha ja ulkomaan päiväraha vuonna 2023

Vuonna 2023 kotimaan kokopäiväraha on 48 € ja osapäiväraha 22 €. Päivärahan suuruus riippuu siitä, kestääkö työmatka 6–10 h (osapäiväraha) vai yli 10 h (kokopäiväraha).

Ulkomaan päivärahaan sovelletaan maakohtaisia enimmäismääriä. Mikäli ulkomaan matka on alle 10 h, sovelletaan siihen kotimaan päivärahan määrää sekä sääntöjä.

Mikä lasketaan työmatkaksi?

Työmatkoja ovat elinkeinotoimintaan liittyvät matkat, jotka tehdään tilapäisesti tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle. Työpaikan ja kodin väliset matkat eivät oikeuta päivärahojen kirjaamiseen, vaan ne käsitellään normaalisti henkilökohtaisella veroilmoituksella.

Esimerkki: Jos toimipisteesi sijaitsee Vaasassa ja käyt Helsingissä myyntireissulla, voit kirjata sen ja siitä syntyvät kulut työmatkana.

Ohjeet päivärahan laskemiseen Excelissä

Loimme sinulle valmiin Excel-päivärahapohjan, jotta sinun on toiminimiyrittäjänä helpompi pitää kirjaa yrityksesi työmatkoista ja päivärahoista. Alla ohjeet pohjan täyttöön:

  • Kuvaus: Kirjaa tähän sarakkeeseen kuvaus tekemästäsi työmatkasta: esimerkiksi asiakas ja mistä mihin matka tehtiin.
  • Maa: Mihin maahan työmatka kohdistui. 
  • Lähtöpäivä ja -aika: Täytä lähtöpäivä ja -aika.
  • Paluupäivä ja -aika: Täytä paluun tiedot.

Taulukko laskee matka-ajan automaattisesti vuorokausissa ja tunneissa sekä kokopäivärahojen ja osapäivärahojen määrän.

Katso ohjeet vuoden 2023 päivärahojen määrästä sekä ehdoista myös Verohallinnon verkkosivuilta.

Päivärahojen laskuttaminen asiakkaalta

Päivärahojen laskuttamisesta tulee aina sopia ennakkoon asiakkaan kanssa. Yleensä laskutettavan päivärahan määräksi sovitaan verottajan vuosittain määrittelemä enimmäismäärä, mutta päivärahoista voi sopia veloitettavan minkä tahansa muunkin summan. Tärkeintä on, että olette sopineet asiakkaan kanssa päivärahojen laskutuksesta etukäteen – päivärahojen laskutuksesta voi mainita esimerkiksi jo tarjouksessa.

Laskutetut päivärahat ovat osa yritystoiminnan veronalaista myyntiä ja summan päälle lisätään normaali arvonlisävero, mikäli yritys on arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäveroprosentti eli alv määräytyy päivärahoille laskun päätuotteen mukaan. Jos siis myyt palveluja, joiden alv on 24 %, myös päivärahoihin lisätään alv 24 %.

Toiminimen päivärahojen ilmoittaminen elinkeinotoiminnan veroilmoituksella

Päivärahat kirjataan lisävähennyksenä elinkeinotoiminnan veroilmoituksella kohdassa 9 – ”Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta”. Tähän kohtaan eritellään matkapäivien määrä sekä korvauksen enimmäismäärä yhteensä. Mikäli olet kirjannut kustannuksia työmatkoista kirjanpitoosi, ne tulee kirjata kohtaan ”kirjanpidossa vähennetty”.

  • Matkapäivien määrä (yli 10 h, 6 h tai ulkomaanmatka) – Täytä tähän tilikauden aikana tehtyjen työmatkojen yhteismäärä – yli 10 h, yli 6 h sekä ulkomaanmatkat omaan sarakkeeseensa.
  • Enimmäismäärä/matkapäivä – Täytä tähän verohallinnon vahvistettu euromääräinen enimmäismäärä päivärahalle kyseiselle vuodelle.
  • Enimmäismäärä yhteensä – Täytä tähän kaikkien tilikauden aikana tehtyjen työmatkojen vastaava summa yhteensä euroina – yli 10 h, yli 6 h sekä ulkomaanmatka omiin sarakkeisiinsa.
  • Kirjanpidossa vähennetty – Jos olet kirjannut matkojen todellisia kuluja (polttoaineita tai muita matkasta syntyneitä kuluja) kirjanpitoon, kirjaa tähän niiden yhteissumma.

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – mikä on lisävähennys?

Verovähennykset pienentävät yrityksesi veronalaista tuloa ja lopulta maksamiesi verojen määrää. Työmatkat ovat osa yrityksesi toimintaa, ja niistä syntyvät kulut voi siten vähentää verotuksessa. Voit kirjata työmatkoista aiheutuneet todelliset kustannukset kirjanpitoosi ja tehdä lisävähennyksen päivärahojen enimmäismäärän ja todellisten kustannusten erotuksesta, tai voit jättää todelliset kustannukset kirjaamatta kirjanpitoon ja tehdä lisävähennyksen täysimääräisenä veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä.

Jos todelliset kustannukset kuitenkin ovat suuremmat kuin verovapaan päivärahan perusteella laskettu määrä, silloin menot vähennetään kirjanpidossa todellisten kulujen suuruisina eikä lisävähennyksenä veroilmoituksessa.

Laskuta päiväraha asiakkaaltasi!

Zervant laskutusohjelmaa voi käyttää selaimessa ja mobiilissa