Zervant - rakennusalan käännetty arvonlisävero

Rakennusalan käännetty arvonlisävero: miten se toimii?

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus on yleistä rakennusalalla. Tätä rakennusalan käännetty arvonlisävero tarkoittaa ja näin toimit, kun laskutat sen piiriin kuuluvista palveluista.

Arvonlisävero eli alv on yleinen kulutusvero. Sitä sovelletaan lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden myymisessä ja ostamisessa. Normaalisti alvin maksaa asiakas ja palvelun tai tuotteen myyjä tilittää arvonlisäveron valtiolle. Joissakin tapauksissa voimassa on kuitenkin käännetty arvonlisävero, jossa veron tilittääkin myyjän sijaan palvelun ostaja.

Käänteistä arvonlisäveroa käytetään harmaan talouden kitkemiseen. Rakennusalalla on yleistä, että töitä ketjutetaan aliurakoitsijoille, mikä voi lisätä mahdollisuuksia arvonlisäveron maksamatta jättämiseen. Tästä syystä rakennusalalla käytetäänkin käännettyä arvonlisäveroa monissa tapauksissa.

Milloin käännetty arvonlisäverovelvollisuus on voimassa?

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun seuraavat kolme ehtoa täyttyvät:

  1. Kyseessä on rakentamispalvelu tai työvoiman vuokraus rakentamispalvelua varten.
  2. Ostaja on elinkeinonharjoittaja (eli yrittäjä), joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten. 
  3. Myynti tapahtuu Suomessa.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus koskee nimenomaan rakentamispalveluiden myyntiä. Jos siis myyt rakennustarvikkeita, lisäät arvonlisäveron laskuun normaalisti.

Käänteinen arvonlisäverovelvollisuus ei koske kaikkia rakentamispalveluita. Esimerkiksi arkkitehtipalvelut, kuljetuspalvelut tai vaikkapa rakennustyömaan kiinteistön huoltotyöt eivät kuulu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Lisätietoa poissuljetuista palveluista löydät verohallinnon sivuilta.

On myös tärkeä huomioida, että jos rakentamispalveluita myydään vain satunnaisesti, käännetty arvonlisäverovelvollisuus ei ole voimassa. Jos siis esimerkiksi myyt pääosin rakennustyössä käytettäviä tarvikkeita ja vain harvakseltaan niihin liittyviä huoltopalveluita, arvonlisävero lisätään normaalisti palvelun hintaan. Esimerkkejä erilaisista soveltamistapauksista löydät rakennusteollisuuden sivuilta.

Käänteinen arvonlisäverovelvollisuus koskee vain yritysten ostamia palveluita. Jos myyt työtä yksityishenkilöille, arvonlisäverot maksetaan ja tilitetään normaalisti. Tällaisissa tilanteissa on hyvä muistaa selvittää, onko asiakkaasi oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Miten käänteinen arvonlisävero toimii?

Yksinkertaistettuna käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että pääurakoitsija tai muu ostaja suorittaa veron palvelun tilaajalta saamastaan suorituksesta. Kaikki aliurakoitsijoina toimivat yritykset laskuttavat omat palvelunsa pääurakoitsijalta tai muilta aliurakoitsijoilta verottomana.

Kun lähetät laskun rakentamispalveluista pääurakoitsijalle tai aliurakoitsijalle, on sinun palvelun myyjänä selvitettävä, onko kyseessä tapaus, jossa sovelletaan käännettyä arvolisäverovelvollisuutta. Jos ehdot täyttyvät, teet palvelun ostajalle verottoman laskun.

Veroton lasku on muutoin tavallinen lasku, mutta siihen ei merkitä verokantaa eikä veron määrää. Muista mainita laskussa sekä y-tunnuksesi että se, että ostajalla on velvollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero. Ostajan verovelvollisuuden peruste voidaan merkitä esimerkiksi viittaamalla arvonlisäverolakiin: avl 8 c § n mukaan arvonlisäveron maksaa ostaja.

Zervantin laskutusohjelmassa voit luoda käänteisen arvonlisäveron laskun helposti vaihtamalla laskutyyppiä asetuksista. Ohjelma lisää laskulle automaattisesti laskumerkinnän ”Lasku ei sisällä arvonlisäveroa. Ostaja on verovelvollinen AVL 8 c §:n mukaan.”.

Tiedot rakentamispalveluiden myymisestä ja ostamisesta ilmoitetaan verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksella. Rakennuspalvelun ostajalla on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden tapauksessa oikeus vähentää arvonlisävero palveluista, jotka on hankittu verollista liiketoimintaa varten. Myös myyjä voi vähentää palvelun myyntiin liittyvien hankintojen arvonlisäverot normaalisti.

Tarkemmat ohjeet rakennusalan käänteiseen arvonlisäveroon löydät verottajan sivuilta.

Lue myös, milloin yrityksen ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.