Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on merkittävä kädenojennus pienyrittäjille, ja se voi olla jopa riittävä syy ruveta sivutoimiseksi yrittäjäksi. Arvonlisäveron alarajahuojennuksella tarkoitetaan sitä, että mikäli liiketoiminta on tarpeeksi pientä, niin yritys saa pitää arvonlisäverot itsellään, eikä niitä tarvitse tilittää valtiolle.

Tämä voi tarkoittaa jopa 24% etua liikevaihdossa suhteessa suurempaan yritykseen. Tässä kirjoituksessa käymme läpi arvonlisäverotuksen perusteet yrityksen arjessa, ja kerromme, miten alv:n alarajahuojennus voi tuottaa suoraa riihikuivaa pienyrittäjän taskuun.

Miten arvonlisävero toimii?

Arvonlisävero on perinteisesti yrityksen kauttakulkuerä, tässä tapauksessa vero, jonka yritys perii asiakkailtaan ja tilittää valtiolle. Veron määrä vaihtelee riippuen siitä, millaista tuotetta tai palvelua yritys myy: yleinen arvonlisäveroprosentti on 24%, mutta tästä on poikkeuksina alennetut verokannat 14% (esim. ruoka) ja 10% (esim. kulttuuri ja lääkkeet). Veron määrä lisätään aina tuotteen tai palvelun hintaan: jos yritys on määrittänyt tuotteelle hinnaksi 100€, eikä sillä ole oikeutta olla alennetussa arvonverolisäkannassa, niin hintaan lisätään yleinen arvonlisäveroprosentti 24%, jolloin asiakkaalta veloitetaan 124€ (=100€*1,24). Tästä summasta yritys pitää 100€ liikevaihtona ja tekee veron suuruisen (24€) tilityksen valtiolle.

Arvonlisäveron idea on kerätä valtiolle veroa arvonlisäyksestä, eli siitä kuinka paljon lisäarvoa yritys on luonut tuotteelle omalla toiminnallaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yritys saa vähentää tilittämästään arvonlisäverosta muille yrityksille maksamansa arvonlisäveron. Jos yllä olevassa esimerkissä yritys on maksanut tuotteen valmistamiseen tarvittavista arvonlisäverollisista raaka-aineista 62€, niin yritys saa vähentää niihin kuuluvan arvonlisäveron 12€ (=62€-(62€/1,24)). Tällöin yrityksen tarvitsee tilittää valtiolle ainoastaan 12€ (=“perityn alvin määrä 24€” – “maksetun alvin määrä 12€”).

On hyvä huomata, että vaikka arvonlisäveron lisääminen tuotteen hintaan on helppo kertolasku (esim. 100€*1,24), niin laskiessa ostetun tuotteen arvonlisäveroa ei voida käyttää vain yksinkertaista kertolaskua vaan pitää turvautua esimerkiksi yllä olevaan kaavaan. Usein ei ole kuitenkaan tarpeen laskea ostetun tuotteen arvonlisäveroa, koska ostetusta tuotteesta pitää saada aina kuitti, missä arvonlisäveron määrä on merkitty.

Miten arvonlisäveron alarajahuojennus toimii?

Arvonlisävero on maailmanlaajuinen konsepti ja sitä käytetään noin 150 maassa. Suomessa on haluttu helpottaa pienyrittäjien toimintaa arvonlisäveron alarajahuojennuksella, joka tarkoittaa sitä, että kun toiminta on tarpeeksi pientä, niin yrityksen ei tarvitse tilittää arvonlisäveroja verottajalle.

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020), yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.

Jos yrityksen liikevaihto on yli 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020), mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta. Tällöin huojennus lasketaan kaavalla: arvonlisävero – (((liikevaihto – 15 000€) / 15 000€) * arvonlisävero). Onneksi verottaja on halunnut tehdä asioista helppoja ja tarjoaakin kätevän laskurin huojennuksen laskemiseen.

Miten arvonlisäveron alarajahuojennus kannattaa huomioida yritystoiminnassa?

Alvin alarajahuojennuksella on monia merkittäviä vaikutuksia pienen yrityksen toimintaan. Ehkä olennaisin niistä on potentiaalisesti suuremmat tulot. Mikäli yritys tekee liikevaihtoa 10 000€ ja veloittaa siihen päälle alvia 2400€, jotka saa pitää, niin tulovirta on suhteessa kovempi kuin isommalla yrityksellä, joka joutuu tilittämään verottajalle perimänsä alvit. Tämän takia monen yrityksen kannattaakin olla alv-rekisterissä, vaikkei lain ja säädöksien mukaan olisi pakko. Alv-rekisteriin voi siis hakeutua myös vapaaehtoisesti.

Toisaalta tilanteessa, missä yritys saa pitää kaikki perimänsä alvit, ei saa vastaavaa alv-hyötyä tehdyistä ostoksista: kun kaikki alvit saa pitää, ei alv-vähennyksistä ole hyötyä. Mutta mikäli saa pienemmän alarajahuojennuksen liikevaihtovälillä 15000-30000€, niin silloin myös vähennettävistä arvonlisäveroista on hyötyä.

On myös tärkeä huomioida, että alv-huojennus lasketaan aina 12kk tilikautta ajatellen. Mikäli tilikausi syystä tai toisesta kestää esimerkiksi 6kk, niin silloin myös liikevaihtoa koskeva summa puolittuu 7 500€:hen (=15 000 / (12/6))

Alv:n alarajahuojennukseen liittyvät aihepiirinsä kautta myös yrityksen vähennyskelpoiset kulut. Aihe kiinnostaa yrittäjiä laajasti: vähennyskelpoiset kulut ovat ehkä eniten askarruttava verotukseen liittyvä yksittäinen aihekokonaisuus. Select on kirjoittanut aiheesta enemmänkin blogissaan, ja tarjoaa asiakkailleen laaja-alaista apua verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Nauti, kun vielä voit!

Alvien alarajahuojennus on merkittävä kädenojennus pienyrittäjälle, ja voi esimerkiksi tehdä sivutoimisesta yrittäjyydestä kannattavaa. Valitettavasti alarajahuojennus on kuitenkin katoava luonnonvara, ja tällä hetkellä se näyttäisi poistuvan käytöstä vuonna 2025, kun uusi EU-direktiivi poistaa alarajahuojennuksen arvonlisäverolaista. On toivottavaa, että alarajahuojennuksen tilalle tulisi jotain muuta pienyrittäjiä hyödyttävää. Hallituksen lakiesityksessä todetaan muun muassa, että uuden direktiivin myötä EU-mailla olisi enemmän liikkumavaraa kansallisen verovapauden raja-arvon asettamisessa.

Arttu Talvitie / Select Financial Services Oy

Kirjoituksen on kirjoittanut tilitoimisto Selectin liiketoimintakonsultti ja markkinointipäällikkö Arttu Talvitie. Mikäli tarvitset konsultoivaa sähköistä tilitoimistoa, niin ota yhteyttä Select Financial Services Oy:hyn – heiltä löytyy tukea mihin tahansa liiketoimintatilanteeseen. Selectin osaaminen kattaa kaiken lakisääteisen kirjanpidon tekemisestä rahoituksen hakemiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi Select on yksi harvoista tilitoimistoista, jotka hallitsevat myös virtuaalivaluutat.