Late Payment Infographic Blog Header

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan? Maksujen viivästymisestä on haittaa pienille yrityksille

Tilanne tuntuu helposti avuttomalta, kun joudut odottamaan maksuja pitkiä aikoja. Miksi maksuviivästykset yleistyvät ja miten ne vaikuttavat pieniin yrityksiin?

Pienten ja keskisuurten yritysten (PK-yritysten) odotetaan nykyään hyväksyvän aiempaa pidempiä maksuaikoja. Niillä ei myöskään ole riittävästi valtaa väittää vastaan suuremmille, tärkeille asiakkailleen.

Infograafi myöhästyneistä laskuista

Miksi maksut viivästyvät?

Syitä (tai tekosyitä) on monia. Asiakkaalla voi olla taloudellisia ongelmia, laskut maksetaan silloin kun huvittaa, kirjanpito saattaa olla epäjärjestyksessä, asiakas voi tehdä reklamaation maksun lykkäämiseksi, asiakas voi käyttää hyväkseen suurempaa kokoaan sanellakseen epäreiluja ehtoja ja optimoidakseen omaa kassavirtaansa. Voi myös olla, että asiakas on pudottanut sinut tärkeysjärjestyksessään pohjimmaiseksi, koska et vaadi maksujen suorittamista riittävän aktiivisesti tai et hyödynnä lain antamia oikeuksiasi periä myöhästyneitä laskuja.

Aalto-yliopiston professori ja laskujen käsittelyn asiantuntija Esko Penttinen kuvailee paperilaskujen vaikutusta maksamiseen seuraavasti: ”Teimme suureen suomalaiseen kaupunkiin kohdistuneen tapaustutkimuksen, joka osoitti, että siirtyminen sähköiseen laskutukseen vähensi maksuviivästysten määrän lähestulkoon nollaan.”

Penttinen myöntää, että joskus maksujen viivästyminen johtuu yrityksen taloudellisesta tilanteesta, ja lisää: ”Taloudellisessa ahdingossa olevat yritykset saattavat priorisoida joitakin kriittisiä palveluntarjoajia, mikä tarkoittaa, että ne maksavat vain sellaiset laskut, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan jatkumisen kannalta.”

Miten maksuviivästykset vahingoittavat pienyrityksiä?

Intrum Justitian raportista käy ilmi, että pienet yritykset ajautuvat helposti noidankehään: kun ne saavat maksuja myöhässä, ne joutuvat itsekin maksamaan alihankkijoilleen myöhässä.

Euroopan komission raportissa todetaan lisäksi, että pienet yritykset ovat haluttomia käyttämään lainsäädännön tuomia oikeuksiaan, koska ne pelkäävät vahingoittavansa siten asiakassuhdettaan.

Professori Penttisen mukaan maksuviivästykset muun muassa vaikeuttavat kassavirran arvioimista sekä käteisvarojen tehokasta käyttöä. ”Tämä on haitallista erityisesti pienemmille yrityksille, joiden varallisuus on suuryrityksiä heikompi.”

Lisäksi maksuviivästyksistä aiheutuu yrityksille ylimääräisiä kuluja. ”Esimerkiksi tapaustutkimuksemme suomalaiskaupungille aiheutui vuositasolla huomattavia kustannuksia maksujen viivästymisestä (yli 100 000 euroa vuodessa)”, Penttinen selittää.

Onko Euroopan maiden välillä eroja?

Vaikka kulttuurierot voivat olla suuret Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä, professori Penttinen uskoo, että maksuviivästysten syyt ja seuraukset ovat pohjimmiltaan samat kaikkialla Euroopassa.

Hänen mukaansa pohjoismaiset yritykset suhtautuvat kuitenkin maksuasioihin tiukemmin myöntämällä poikkeuksellisen lyhyitä, tavallisesti vain 14 päivän maksuaikoja. Pohjoismaiset yritykset noudattavat yleensä näitä maksuehtoja. Penttisen mukaan ”suomalaiset yritykset haluavat pitää sovitusta kiinni”.

Muualla Euroopassa suhtautuminen on joustavampaa, sillä EU:n maksuviivästyksiä koskevassa direktiivissä maksuajaksi määritetään 60 päivää B2B-kaupankäynnissä. Muutamassa maassa maksuehdoista on jopa säädetty kansallisissa laeissa: Saksassa enimmäismaksuaika on 30 päivää, Espanjassa 60 päivää ja Ranskassa 60 päivää tai 45 päivää + kuukauden loppu.

Eurooppalaisten yrittäjien ja pienyritysten tukemiseksi edellytetään Intrumin toimitusjohtajan mukaan ”uusia aloitteita, joiden avulla saadaan aikaan kokonaan uusi oikea-aikaisten maksujen kulttuuri”.

Auttaakseen yrittäjiä seuraamaan laskujensa tilaa yhdessä yksinkertaisessa yleisnäkymässä Zervant on kehittänyt helppokäyttöisen laskutusohjelman kaikkien laskujen käsittelyyn. Sen avulla yrittäjien on mahdollista tunnistaa ajoissa mahdolliset kassavirtaongelmat ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden ratkaisemiseksi.

Saatko maksut myöhässä?

Keräsimme alle suurimmat syyt miksi maksut myöhästyvät Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa sekä Iso-Britanniassa. Lisäksi listasimme kolme seurausta siitä, kun maksut myöhästyvät. Tutustu!

Näistä syistä maksut tulevat myöhässä

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.