Perintätoimisto vertailu

Pienyrittäjän perintätoimistot vertailussa

Millainen on hyvä perintätoimisto pienyrittäjälle? Kuinka paljon laskun periminen perintätoimiston kautta maksaa? Vertailimme perintätoimistojen pikaperintäpalvelut.

Oletko lähettänyt asiakkaallesi laskun ja maksumuistutuksen, mutta suoritusta ei vain kuulu? Silloin on aika siirtää lasku perintään.

Pienyrittäjänä et todennäköisesti tarvitse perintätoimiston palveluja koko ajan. Myös yksittäisten laskujen periminen onnistuu perintätoimistojen kautta – usein vieläpä kätevästi verkossa. Tässä artikkelissa kerromme, mitä perintätoimistot tekevät, mistä niiden palveluiden hinta muodostuu ja mitä kannattaa ottaa huomioon perintätoimistoa valitessa. Vertailimme myös suosituimpia perintätoimistoja sekä niiden hintoja ja pikaperintäpalveluita.

Mitä perintätoimisto tekee ja mitä tarkoittaa pikaperintä?

Perintätoimiston puoleen käännytään, kun asiakas ei maksa laskuaan. Perintätoimisto voi tehdä puolestasi myös maksumuistutukset, mutta moni yrittäjä lähettää sen ensin omasta laskutusohjelmastaan ja pyytää perintätoimistolta apua siinä vaiheessa, kun muistutukset eivät tepsi.

Perintätoimistoja käyttävät sekä isot että pienet yritykset. Isot yritykset solmivat usein jatkuvan sopimuksen, mutta moni perintätoimisto tarjoaa palveluita myös yksittäisten laskujen perintään. Usein yksittäisiä toimeksiantoja voi tehdä suoraan verkossa, mikä tekee perintäprosessista vaivattoman. Monet perintätoimistot nimittävät yksittäisten laskujen perintäpalvelua pikaperinnäksi.

Perintätoimisto lähettää laskun maksamatta jättäneelle yritykselle tai yksityishenkilölle maksuvaatimuksen. Jos asiakas kokee, että lasku on aiheeton tai hän haluaa sopia maksujärjestelyistä, hän hoitaa asian perintätoimiston kanssa.

Jos ensimmäisestä ja toisesta maksuvaatimuksesta huolimatta suoritusta ei kuulu, lasku siirtyy oikeudelliseen perintään, eli käräjäoikeus lähettää velalliselle haasteen. Velallinen voi jättää vastaamatta haasteeseen, jolloin tuomioistuin määrää velallisen maksamaan koko velan kerralla, sopia maksujärjestelyistä perintätoimiston tai yrityksesi kanssa tai riitauttaa haasteen. Viimeinen vaihtoehto on viedä saatavat ulosottoon.

Kuinka paljon perintätoimiston käyttäminen maksaa?

Perintätoimistot hinnoittelevat palvelunsa eri tavoilla. Koska pienyrittäjänä tarvitset niiden palveluita toivottavasti vain harvakseltaan, keskitymme tässä kirjoituksessa yksittäisten laskujen perimisen hintoihin. Jos sinulla on tarve periä laskuja usein, kannattaa neuvotella jatkuva sopimus perintätoimiston kanssa.

Kun mietit perintätoimiston valintaa ja hintaa, on hyvä ymmärtää perintäprosessin eri vaiheet: vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä sekä jälkiperintä. Kaikille perinnän vaiheille on omanlaisensa prosessi ja hinnoittelu.

  • Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa sitä, että myöhästyneestä laskusta ei ole vielä laadittu haastehakemusta. Jos esimerkiksi kuluttaja-asiakkaasi ei ole maksanut laskuaan, olet lähettänyt maksumuistutuksen 14 päivää eräpäivän jälkeen eikä maksua vieläkään kuulu, perintätoimisto voi tehdä puolestasi maksuvaatimuksen.
  • Oikeudellinen perintä taas tarkoittaa sitä, että velkaa koskeva haastehakemus on jo laadittu. Jos siis asiakas ei ole maksanut laskuasi perintätoimiston maksuvaatimuksesta huolimatta, se voidaan siirtää oikeudelliseen perintään, jolloin perintätoimisto toimittaa haastehakemuksen käräjäoikeuteen.
  • Jälkiperintä on kyseessä silloin, kun perit velkaa yrityssaneerauksessa tai konkurssissa olevalta yritykseltä tai ulosotossa olevalta tai kuolleelta yksityishenkilöltä. Jälkiperinnäksi katsotaan myös yli vuoden erääntyneen velan periminen.

Perintätoimisto lisää lähettämäänsä maksuvaatimukseen omat perintäkulunsa, eli perinnän kulut maksaa ensisijaisesti velallinen. Lisäksi velkaa perivältä yritykseltä saatetaan periä erilaisia palvelumaksuja ja provisioita eli osuutta avoinna olevasta summasta perinnän vaiheesta ja perintätoimistosta riippuen.

Vapaaehtoisen perinnän tapauksessa perintä on usein yritykselle ilmaista, eli perintätoimiston kulut lisätään asiakkaan maksettavaksi. Joskus myös vapaaehtoisesta perinnästä saatetaan periä laskukohtainen provisio esimerkiksi tietyn prosenttimäärän mukaan.

Oikeudellinen perintä on monimutkaisempi prosessi, ja siitä perintätoimisto vaatii yritykseltä usein prosenttimääräisen provision (esimerkiksi 20-30 %) sekä viranomaismaksut. Myös jälkiperinnästä laskutetaan usein provisio (esimerkiksi 20-50 %).

Näiden lisäksi saatetaan periä aloitusmaksuja, vuosimaksuja tai laskukohtaisia tilitysmaksuja. Joskus käy niin, että asiakas maksaakin laskun ennen kuin saa perinnästä maksuvaatimuksen, jolloin perintätoimisto saattaa laskuttaa yrittäjältä keskeytysmaksun.

Kansainväliselle perinnälle ja lisäpalveluille, esimerkiksi oikeudelliselle neuvonnalle, on yrityksillä erilliset hinnastonsa.

Näin valitset perintätoimiston

Kun valitset yrityksellesi perintätoimistoa, mieti ainakin näitä seikkoja:

  • Kuinka usein tarvitset perintäpalveluja?
  • Tarjoaako perintätoimisto yksittäisten laskujen perintää?
  • Kuinka paljon perintä maksaa?
  • Millainen asiakaspalvelu perintätoimistolla on – myös laskun maksamatta jättäneen näkökulmasta?

Viimeinen kohta on monesti erityisen tärkeää pienyritykselle, jonka asiakassuhteet ovat usein pitkäaikaisia ja henkilökohtaisia. Koska laskun maksamatta jättämiselle voi olla monenlaisia syitä, perintätoimiston lähettämän maksuvaatimuksen saaminen saattaa olla velalliselle raskas paikka. Kannattaakin tutustua perintätoimiston sivuihin myös velallisen näkökulmasta: Millainen asiakaspalvelu perintätoimistolla on laskun maksajalle? Onko se vain kasvoton laskujen karhuaja vai tarjoaako se maksuaikajärjestelyjä ja ohjeita?

Pienyrittäjän perintätoimistot vertailussa

Perintä247

Yksittäisten laskujen perintä: Toimeksiannot Perintä247:n verkkopalvelun kautta, erikseen myös vuokraperintätoimeksiannot. Käytössä lisäksi Visma Netvisor-integraatio. Yhteensopivuus räätälöitävissä tarpeiden mukaan myös muihin taloushallinto / laskutusohjelmistoihin. Tarjolla on sopimusasiakkuus, jos perintätehtäviä on säännöllisesti.

Hinnoittelu: Vuosimaksu 0 €. Aloitusmaksu 0 €. Vuokratoimeksiantojen rekisteröintimaksu 80,00 € / toimeksianto. Vapaaehtoisen perinnän provisio 10 %. Jälkiperinnän provisio 25 %. Oikeudellinen perintä 105 € sis. tuomion täytäntöönpanon ulosottovirastossa.

Kansainvälinen perintä: Ei

Lue lisää Perintä247:stä

Lowell (aikaisemmin Lindorff)

Yksittäisten laskujen perintä: Pikaperintä-palvelu. Ei suoraa toimeksiantoa verkossa, vaan asiasta jätetään yhteydenottopyyntö Lowellille, josta ollaan yrittäjään yhteydessä prosessin käynnistämiseksi.

Hinnoittelu: Aloitusmaksu 0 €. Vuosimaksu 0 €. Vapaaehtoisen perinnän provisio 5 %. Oikeudellisen perinnän provisio 5 % + viranomaiskulut. Jälkiperinnän provisio 30 %.

Kansainvälinen perintä: kyllä

Lue lisää Lowellin Pikaperinnästä

Kontio Perintä

Yksittäisten laskujen perintä: Pikaperintä Kontio Online -palvelun kautta. Palveluun luodaan tunnukset ja jätetään lasku perintään verkossa.

Hinnoittelu: Avausmaksu 0 €. Vuosimaksu 0 €. Vapaaehtoisen perinnän provisio 0 %. Oikeudellisen perinnän provisio 20 % + viranomaiskulut. Jälkiperinnän provisio 20 % + jälkiperintämaksu 20 €/toimeksianto.

Kansainvälinen perintä: kyllä

Lue lisää Kontio Perinnän Pikaperinnästä

Perintätoimisto Intrum

Yksittäisten laskujen perintä: Ensisijaisesti yksittäisten riidattomien laskujen perintään tarkoitettu Pikaperintä-palvelu, jonka kautta laskun voi laittaa perintään verkossa.

Hinnoittelu: Avausmaksu 0 €. Palvelumaksu 45 €/toimeksianto. Onnistunut perintä 45 €/toimeksianto. Oikeudellinen perintä edellä mainitut + 45 €/toimeksianto. Jälkiperinnän provisio 50 %.

Kansainvälinen perintä: Kyllä

Lue lisää Intrumin Pikaperinnästä

Duetto Perintä

Yksittäisten laskujen perintä: Taloushallinto-ohjelmistoyhtiö Visman Duetto-perintäjärjestelmän kautta. Lisäksi tarjolla Reskontravahti-ohjelma, jonka voi integroida tiettyihin taloushallinnon ohjelmiin. Myös yksittäiset toimeksiannot mahdollisia.

Hinnoittelu: Vapaaehtoisen perinnän provisio 0 % + tilitysmaksu 5 €. Jälkiperinnän provisio 30 %. Jos perintä lopetetaan ennen summan takaisin perintää, keskeytysmaksu 40 €.

Kansainvälinen perintä: Kyllä

Lue lisää Duetto Perinnästä

Axactor Perintä

Yksittäisten laskujen perintä: Myös yksittäisten laskujen perintä onnistuu. Lasku toimitetaan perintään esimerkiksi sähköpostilla tai toimeksiantolomakkeella.

Hinnoittelu: Aloitusmaksu 0 €. Vapaaehtoisen perinnän provisio 0 %. Oikeudellisen perinnän provisio 20 %. Jälkiperinnän provisio 20 %.

Kansainvälinen perintä: Kyllä

Lue lisää Axactor Perinnästä