Zervantin laskutussanasto

Onko laskutuksen termit hallussa? Katso luomamme laskutussanasto.

Mikä on myyntilasku? Mitä tarkoittaa maksuehto? Mikä ihmeen OVT-tunnus? Kokosimme sanastoon laskutuksen tärkeimmät termit selityksineen.

Alv, arvonlisävero

Vero, joka lisätään tuotteiden tai palveluiden hintaan. 

Alv-tunnus

Tunniste, joka yksilöi arvonlisäverovelvollisen yrityksen, yhteisön tai yksityisen elinkeinonharjoittajan. Alv- eli VAT-tunnusta käytetään, kun käydään kauppaa toisesta EU-maasta olevan yrityksen kanssa. Jos sinulla on y-tunnus, voit luoda alv-tunnuksen seuraavasti: maatunnus FI + y-tunnus ilman kahden viimeisen numeron välissä olevaa viivaa.

Avoin lasku

Lähetetty, mutta vielä maksamaton lasku.

E-lasku

Sähköinen lasku, joka lähetetään automaattisesti verkkopankkiin.

Ennakkomaksu

Maksu, joka suoritetaan ennen kuin sovitut tuotteet tai palvelut on toimitettu. Zervantissa on mahdollista luoda laskuja ennakkomaksulla.

Eräpäivä

Päivämäärä, jolloin lasku tulee viimeistään maksaa.

Hyvityslasku

Lasku, joka lähetetään, jos alkuperäinen lasku mitätöidään tai sitä muutetaan.

IBAN-tilinumero

Kansainvälisessä muodossa oleva tilinumero. Suomessa IBAN (International Bank Account Number) on 18 merkkiä pitkä, ja sen alussa on maatunnus FI.

Korttimaksu

Laskun voi monissa tapauksissa maksaa myös pankki- tai luottokortilla. Korttimaksun käyttäminen nopeuttaa laskujen maksamista ja rahojen saamista usein merkittävästi. Lue lisää Zervantin korttimaksutoiminnosta.

Kotitalousvähennys

Verovähennys, joka voidaan tehdä tietyistä kotitaloustöistä. Jos teet kotitalousvähennyskelpoista työtä, kannattaa vähennyskelpoisen työn määrä eritellä laskulle. Lue lisää kotitalousvähennyksestä laskutuksessa.

Lasku

Dokumentti, joka kertoo mitä tuotetta tai palvelua lasku koskee ja sisältää sovitun hinnan.

Laskulomake

Valmis lomake, johon voit täyttää lähettämäsi laskun tiedot. Voit luoda laskun Zervantin ilmaisella selaimessa toimivalla laskulomakkeella.

Laskun numero

Jokaisella laskulla on oma numero. Laskut tulee numeroida yksilöllisesti vähintään tilikauden sisällä, mutta helpointa on pitää laskunumerointi jatkuvana sarjana.

Laskun päivämäärä

Laskun päiväys. Maksuehdon mukainen eräpäivä lasketaan tästä päivämäärästä. 

Laskupohja

Valmis malli, johon voit täyttää laskun tiedot. Lataa ilmainen laskupohja itsellesi sopivassa tiedostomuodossa.

Laskurahoitus

Jos tarvitset rahaa nopeammin, voit myydä avoimen laskun rahoitusyhtiölle, joka maksaa sinulle rahat tilille heti. Rahoitusyhtiö ottaa välistä oman komissionsa. Lue Zervantin ja Svean yhdessä tarjoamasta laskurahoituksesta.

Laskurivi

Laskussa eritellyt tuotteet tai palvelut. On hyvä erottaa myydyt tuotteet tai palvelut omille laskuriveilleen, se helpottaa laskun lukemista.

Laskutusohjelma

Ohjelma, jonka kautta voit luoda ja lähettää laskuja. Zervantin ilmaisella laskutusohjelmalla luot ja lähetät laskut nopeasti.

Laskutusviive

Laskua ei lähetetä heti tuotteen luovuttamisen tai palvelun suorittamisen jälkeen.

Luottotappio

Tappio, joka syntyy, jos tuotteen tai palvelun ostaja ei maksa laskuaan.

Lähetyslista

Asiakirja, joka voidaan lähettää tuotteiden ohella asiakkaalle. Lähetyslistaan kirjataan toimituksen sisältö ja tuotteiden määrä. Zervantilla voit ladata lähetyslistan pdf-tiedostona palvelussa luodusta laskusta.

Maksuehto

Sovittu maksuaika laskulle. Yleisimmin maksuehto on 10 tai 14 vuorokautta. Maksuehto ei saa olla yli 30 vuorokautta, ellei siitä ole sovittu yhdessä osapuolien kesken.

Maksumuistutus

Laskun maksajalle lähetettävä ilmoitus siitä, että lasku on vielä maksamatta.

Maksuvaatimus

Perintätoimiston lähettämä perintäkirje. Jos maksumuistutuksesta huolimatta maksua ei suoriteta, se voidaan periä virallista tietä.

Muistutuslasku

Lasku, joka lähetetään uudelleen asiakkaalle, jos tämä ei ole maksanut alkuperäistä laskua.

Myyntilasku

Lasku, jonka tuotteen tai palvelun myyjä lähettää asiakkaalle. 

Myyntisaatava

Usein kirjanpidossa käytetty termi rahasummasta, joka kertoo, paljonko myyjä on saamassa lähetetyistä, mutta vielä maksamattomista laskuista.

Ostolasku

Lasku, joka maksetaan tuotteen tai palvelun ostamisesta.

Ostovelka

Velka, joka syntyy, kun ostettu tuote tai palvelu maksetaan vasta myöhemmin.

OVT-tunnus

Verkkolaskussa käytettävä tunnus. Se muodostuu Suomen verohallinnon tunnuksesta 0037, yrityksen y-tunnuksesta ilman väliviivaa sekä vapaasti valittavista 5 merkistä, joilla voi yksilöidä esimerkiksi kustannuspaikan.

Sähköinen laskutus

Yleistermi laskujen luomiselle ja lähettämiselle digitaalisesti. Useimmiten termiä kuitenkin käytetään synonyyminä verkkolaskutukselle.

Tarjous

Asiakkaalle lähetettävä dokumentti, jossa eritellään mitä tuotteita tai palveluita sopimus tulee koskemaan sekä kerrotaan hintatiedot ja maksuehdot. Zervantilla voit lähettää tarjoukset suoraan järjestelmästä ja seurata niiden tilaa. Voit myös ladata ilmaisen tarjouspohjan.

Tilitiedot

Laskulla näkyvät maksutiedot, joiden perusteella lasku maksetaan oikealle tilille.

Toistuva lasku

Säännöllisesti ja tietyllä summalla asiakkaalle lähtevä lasku. Zervantilla voit automatisoida toistuvat laskut helposti.

Verkkolasku

Sähköinen lasku, joka lähetetään laskutusohjelmasta. Lue kattava artikkelimme verkkolaskutuksesta.

Verkkolaskuosoite

Verkkolaskulla täytyy olla verkkolaskuosoite, jotta lasku menee perille. Useimmiten se on muotoa OVT-tunnus, IBAN tai alv-tunnus.

Viitenumero

Numerosarja, jonka avulla maksu voidaan kohdistaa oikeaan laskuun. Viitenumero ei ole pakollinen, mutta se helpottaa laskun maksamista. Laskutusohjelmassa viitenumero luodaan automaattisesti. Voit myös hyödyntää viitenumerolaskuriamme.

Viivästyskorko

Korko, joka maksetaan laskusumman päälle, jos laskun maksaminen viivästyy. Tällä hetkellä Suomen pankin vahvistama viivästyskorko on yritysten välisessä kaupankäynnissä 8 % ja muutoin 7 %.

Y-tunnus

Suomessa myönnettävä yritys- ja yhteisötunnus. Sen kansainvälinen vastine on alv-tunnus.