Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen tasepohja

Saatavana Excel-tiedostona

Lataa Zervant ilmainen tase pohja

Tee tase tilinpäätöstä varten – ilmainen Excel-pohja

Tase tai taselaskelma on yksi yrittäjän tärkeimmistä työkaluista tilinpäätöstä tehdessä. Se kertoo yrityksen varallisuuden ja velat, ja niiden lähteet. Se kertoo myös paljonko omistaja tai omistajat ovat laittaneet yritykseen rahaa eli sijoittaneet omaa pääomaa yritykseen.

Ilmainen tasepohja

Zervant ilmainen tase pohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Excel

Mikä on tase?

Tase kuvaa yrityksen taloudellista tilaa. Tase koostuu kahdesta puolesta: vastaavat ja vastattavat, ja niiden on taseen nimen mukaisesti aina oltava yhtä suuret. Toinen puoli kertoo rahan käyttötavan ja toinen sen lähteen. Taseen sisältö on määritelty kirjanpitolaissa.

Toiminimiyrittäjille termi varallisuuslaskelma voi samaisesta asiakirjasta olla tutumpi. Se on kuitenkin yleensä hieman pelkistetympi versio taselaskelmasta. Toiminimillä, jotka käyttävät varallisuuslaskelmaa, ei yleensä ole liiketoiminnassaan esimerkiksi rakennuksia, tytäryhtiöitä tai kiinteistöjä, joita taas esimerkiksi osakeyhtiöillä saattaa olla.

Vastaavat

Helpoiten tämä puoli taseesta on ymmärrettävissä, jos ajattelee sen vastaavan kysymykseen ”Mihin yrityksen rahaa kuluu?”. Tältä puolelta raporttia näet siten, mihin yrityksen rahat ovat menneet. Vastaava tunnetaan myös nimellä aktiiva eli varat.

Rahan kuluminen jaetaan yleensä pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Pysyviä vastaavia ovat aineettomat hyödykkeet kuten toimiluvat ja patentit sekä aineelliset hyödykkeet kuten rakennukset, ajoneuvot ja toimistokoneet & -kalusto. Myös sijoitukset ovat pysyviä vastaavia.

Vaihtuvia vastaavia ovat vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

Vastattavat

Vastattavat kuvaa rahoituspuolta taseesta eli sen tehtävänä on kertoa, mistä yrityksen raha on peräisin. Varallisuus rahoitetaan joko lainaamalla (esim. pankilta) tai omalla pääomalla. Tältä puolelta tasetta nähdään siis Vastaavaa-puolella käytettävien varojen lähde: oma pääoma + vieras pääoma.

Jos varallisuus koostuu suurimmalta osalta lainatusta pääomasta, voidaan päätellä, että yritys ei ole omavarainen.

Omavaraisuus on tärkeä mittari, sillä se kertoo, kuinka hyvin yritys kestää tappiota. Lisäksi siitä voidaan päätellä, suoriutuuko yhtiö lyhytaikaisista veloista. Veloista selviäminen on merkittävää yrityksen tulevaisuuden kannalta.

Taseen tulkitseminen

Hälytyskellojen kuuluisi soida, jos taseen molemmilla puolilla näkyvä summa (vastaavaa yhteensä ja vastattavaa yhteensä) ei ole yhtä suuri. Lisäksi hankaluuksia tulee, jos yrityksesi vieraan pääoman osuus on suuri. Tämä yleensä tarkoittaa sitä, että yritys on ottanut liikaa lainaa. Kassavirta on tällöin pientä eli tuotot eivät kata kustannuksia.

Yrityksen omavaraisuusaste

Tarkista, olisiko näissä parannettavaa liiketoiminnassasi:

  • Tuotekehitys ja markkinointi
  • Hinnoittelu
  • Asiakashankinta
  • Kustannukset. Onko työntekijöitä liikaa työtehtäviin nähden tai tavarantoimitus-/ toimitilakustannukset liian suuret? Mitä menoja yritykselläsi on?