Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen sopimuspohja

Saatavana Word-tiedostona

Lataa Sopimuspohja

Kuinka tehdään palvelusopimus? – Lataa ilmainen sopimuspohja

Lähes kaikki kuluttaminen perustuu sopimuksiin – kun ostat yritykseltä tuotteen tai palvelun, teet sopimuksen. Kuluttajille erilaisia sopimuksia syntyy esimerkiksi arjessa kaupassa käymisestä, sekä silloin kun kirjoittaa työsopimuksen.

Omaa työtään myyvät yrittäjät, freelancerit ja kevytyrittäjät tekevät vastaavasti tarjoamastaan työstään palvelusopimuksen. Tässä artikkelissa kerromme lisää siitä, mikä on palvelusopimus ja kuinka se tehdään.

Ilmainen sopimuspohja

Sopimuspohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Word

Mikä on sopimus?

Sopimus on termi, jolla tarkoitetaan velvoitteita kahden tai useamman osapuolen välillä. Sopimuksen pääasiallinen tarkoitus on synnyttää sitovuus. Palvelusopimus on yrityksen ja asiakkaan välille luotu toimeksiantosopimus. Sopimuksen syntyperusteena on yleensä tarjous, ja sen hyväksyvä vastaus.

Kaikkien sopimusten lähtökohtana on sopimusvapaus. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus itse päättää, solmitko sopimuksen vai et. Lisäksi sopimuksen sisältöön tulee olla kaikilla osapuolilla oikeus vaikuttaa. Mikäli sopimus ei ole kaikille osapuolille mieleinen, siitä voidaan neuvotella.

Suullinen vai kirjallinen sopimus?

Sopimusoikeudellisesta näkökulmasta suullinen ja kirjallinen sopimus ovat yhtä sitovia. Suullisen sopimuksen paikkansapitävyyttä on kuitenkin hankalampi todistaa, ja suullisten sopimusten erimielisyyksien selvittämisessä voidaan päätyä tilanteeseen, jossa ollaan sana sanaa vastaan. Siksi onkin suositeltavaa tehdä sopimukset aina kirjallisena.

Millainen on hyvä sopimus?

Hyvä sopimus on lähtökohtaisesti sellainen, jonka sisällön kaikki sopimuksen osapuolet ymmärtävät. Hyvässä sopimuksessa on kuitenkin tärkeää mainita vähintään sovittava asia, sopimuksen kesto, kauppahinta, maksu- ja toimitusehdot, toimitusaika, sopimuksen osapuolet ja heidän yhteystietonsa. Lisäksi on hyvä sopia kummankin sopijapuolen vastuista, sopimusrikkomuksista, korvausvelvollisuudesta ja siitä, missä riidat ratkaistaan.

Sopimuksen tekeminen – ohjeet ja sopimusmalli

Zervantin ilmaisella yleisellä sopimuspohjalla palvelusopimuksen tekeminen on helppoa. Lue alta ohjeet sopimuksen tekemiseen!

Sopimuspohjan sisältö sekä ohjeet sen täyttämiseen:

 • Sopimuksen osapuolet: Sopimuksessa on vähintään kaksi osapuolta, mutta osapuolia voi olla myös useampi. 
 • Sopimuksen määritelmät: Esimerkiksi lista termeistä ja yleisistä käytännöistä liittyen työhön. 
 • Sopimuksen tarkoitus: Sopimuksen tarkoitus voi olla toimia yritysten X ja Y välisenä sopimuksena työn tuottamisesta. Esimerkiksi: ”Tämän sopimuksen tarkoituksena on toimia toimeksiantona yrityksen Remontti Oy ja henkilön X välillä työn suorittamisesta, työhön kohdistuvista vastuuasioista sekä maksuaikataulusta.”
 • Sopimuksen kohde: Ostettavan palvelun kuvaus: mitä se sisältää, tuotetaanko palvelu osissa ja kuka palvelun suorittaa (huom. alihankinnat).
 • Sopimuksen voimassaolo: Kertoo sopimuksen voimassaoloajan. 
 • Osapuolten tehtävät: Palveluntarjoajan ja asiakkaan vastuut ja velvoitteet.
 • Arkistointi, salassapito ja tietojen anto: Miten ja missä asiakirjoja säilytetään ja arkistoidaan, miten asiakkaan yksityisyyden suojasta pidetään huolta ja miten tiedonkulusta huolehditaan osapuolten välillä.
 • Laadun hallinta: palautteen vastaanotto ja käsittely, asiakaspalvelu sekä raportointi.
 • Sopimuksen valvonta: Tämä kohta täytetään, jos sopimuksen ehtoja valvoo tietty taho. (Esimerkiksi rakennuskohteissa työn lopputuloksen tarkastaja.) 
 • Laskutus: Ilmoita vähintään hinta, lisätyöhinta, maksuaika, laskutustapa ja viivästyskorko.
 • Sopimuksen muuttaminen, siirto ja irtisanominen: Tähän merkitään, millä ehdoilla sopimusta saa muuttaa tai siirtää, sekä sen irtisanomisaika.
 • Erimielisyydet: Tässä kohdassa käydään läpi erimielisyyksien ratkaisuperiaatteet: Kuinka neuvotellaan, käräjäoikeuden käyttö, sopimuksen purkaminen ja mahdolliset sopimussakot.
 • Vakuudet ja vakuutukset: Esimerkiksi omaisuusvahinkojen maksaminen asiakkaalle tai laadun puutteesta aiheutuvat kustannukset.
 • Ylivoimainen este: Mitä tehdään ylivoimaisen esteen, esimerkiksi sairastumisen kohdalla. 
 • Sopimusasiakirjat ja niiden julkisuus: Mitä asiakirjoja liittyy sopimukseen, niiden pätevyysjärjestys ja julkisuus. 
 • Muut sopimusasiat: Mahdolliset muut sopimukseen liittyvät asiat. 
 • Allekirjoitukset
 • Liitteet: Esimerkiksi tarjouspyyntö ja tarjous. 

Näillä ohjeilla saat tehtyä palvelusopimuksen työllesi, joka palvelee sopimuksen kaikkia osapuolia. Jokainen sopimus on kuitenkin yksilöllinen ja sopijoidensa näköinen, joten huomioithan, että voit lisätä ja poistaa sopimuksen kohtia tarpeen mukaan. Lue myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston vinkit sopimuksen tekoon.