Freelancer

Freelancer-työ – vapautta ja vastuuta

Freelancer-työ on hyvä valinta niille, jotka kaipaavat työltä itsenäisyyttä ja joustavuutta, jota tavallinen palkkatyö ei tarjoa. Freelancerina työskentely tarjoaa mahdollisuuden työskennellä missä ja milloin haluaa sekä valita omat asiakkaansa ja projektinsa. Freelancer-työn vapaus tuo kuitenkin mukanaan myös vastuuta, sillä freelancerin on huolehdittava itse omasta toimeentulostaan. 

Onko haaveena freelancer-työ, mutta mietit mitä freelanceriksi ryhtyminen vaatii? Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä freelancerina työskentely tarkoittaa, mistä löytää freelancer-työpaikkoja, miten freelance-työ hinnoitellaan ja miten siitä laskutetaan, miten freelancerien verotus toimii ja miten freelancer-työ eroaa työntekijänä tehdystä työstä.

Freelancer voi työskennellä monenlaisissa tehtävissä

Freelancer tarkoittaa vailla vakituista työnantajaa töitä tekevää henkilöä, jolla voi olla useita eri toimeksiantajia tai työnantajia. Freelancer voi työskennellä joko ammatinharjoittajana, työntekijän verokortilla tai kevytyrittäjyyspalvelun kautta. Freelancer-työtä voi tehdä kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti muun työn ohella ja joko lyhytaikaisena keikkatyönä tai pidemmissä projekteissa. 

Freelancer voi työskennellä hyvin monenlaisissa tehtävissä, mutta useimmiten työ tapahtuu digitaalisen median ja kulttuurin parissa. Moni freelancer tekee työkseen esimerkiksi graafista suunnittelua, ohjelmointia, valokuvausta, videokuvausta, musiikkia, kääntämistä, journalismia tai markkinointia. Myös konsultointi, projektijohtaminen ja koulutus ovat tyypillisiä freelancer-työtehtäviä. 

Mistä löytää freelancer-työpaikkoja?

Freelancer-työn aloittaminen on helppoa… vai onko? Moni freelancerin elämästä haaveileva törmää hankaluuksiin silloin, kun pitäisi löytää ensimmäinen asiakas. Mistä löytää freelancer-töitä, jos takataskusta ei ennestään löydy sopivia asiakkaita tai näyttöjä tehdyistä töistä ei vielä ole? Aluksi freelancerilla voi kulua paljon aikaa asiakkaiden hankkimiseen ja osaamisensa myymiseen, eikä kokoaikaiseksi freelanceriksi ryhtyminen ole välttämättä heti mahdollista. 

Ensimmäisiä työprojekteja voi etsiä esimerkiksi omien ammatillisten verkostojen kautta, freelancereille suunnatuilta verkkosivustoilta, sosiaalisen median kanavista tai ottamalla suoraan yhteyttä sopivilta vaikuttaviin yrityksiin. Kannattaa myös pitää mielessä aiemmalta työuralta tutut yhteistyökumppanit sekä ystävät ja sukulaiset. 

Freelancerin on oltava valmis markkinoimaan ja myymään omaa osaamistaan potentiaalisille asiakkaille. Toimeksiantojen saamista helpottaa freelancer-portfolio, johon kannattaa koota työnäytteitä ydinosaamisesta ja erilaisista projekteista. 

Kun verkostot kasvavat ja ammatillisia näyttöjä kertyy, asiakassuhteiden luominen muuttuu yleensä helpommaksi. Esimerkit aiemmista töistä sekä asiakkaiden suositukset vakuuttavat uusille toimeksiantajille, että freelancer on osaava työssään. 

Omaa ammatillista identiteettiä ja näkyvyyttä kannattaa rakentaa rohkeasti sosiaalisessa mediassa, ja pyrkiä verkostoitumaan sekä potentiaalisten asiakkaiden että toisten freelancer-kollegoiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen oman alan keskusteluihin esimerkiksi LinkedInissä voi poikia uusia kontakteja ja toimeksiantoja. 

Freelancer-sivustot tarjoavat toimeksiantoja freelancereille

Moni löytää ensimmäiset freelancer-toimeksiannot internetistä. Verkosta löytyy monia erilaisia sivustoja, joiden tarkoitus on yhdistää freelancerit ja heidän osaamistaan etsivät yritykset. 

Freelancer-sivustot ovat markkinapaikkoja, joissa freelancerit voivat luoda profiilin ja esitellä osaamistaan sekä työnäytteitään. Profiilin luominen on useimmiten freelancereille maksutonta. Asiakkaat voivat etsiä palveluista sopivia freelancereita, vertailla heidän taitojaan, lähettää tarjouspyyntöjä ja arvostella tehtyjä töitä. Monilla sivustoilla on myös oma laskutusjärjestelmä, jonka avulla freelancer voi laskuttaa asiakasta suoraan sivuston kautta, ja sivusto ottaa itselleen provision työn laskutuksesta.

Suomessa freelancer-töitä voi etsiä Duunitorin ja Oikotien kaltaisilta työnhakusivustoilta sekä freelancer-palveluista kuten Freedomly ja Nerot.fi. Kansainvälisesti suosittuja freelancer-sivustoja ovat esimerkiksi Upwork, Freelancer, Fiverr, Guru ja PeoplePerHour. Kansainvälisten sivustojen kautta freelancereiden on mahdollista löytää projekteja ja asiakkaita eri puolilta maailmaa, mutta monilla sivustoilla kilpailu on kovaa. 

Freelancer-työn hinta – älä hinnoittele itseäsi liian alas!

Kun asiakas on löydetty ja toimeksianto saatu, pitäisi työlle keksiä hinta. Hinnan määritteleminen omalle freelance-työsuoritukselle voi olla yllättävän vaikeaa, ja siinä moni aloitteleva freelancer menee vikaan. Yksi tyypillisimpiä aloittelevien freelancerien virheitä on hinnoitella oma työnsä liian alas.

Freelancer-työn hintaa ei voi suoraan verrata palkkatyön hintaan, sillä hinnoittelussa on otettava huomioon monia seikkoja, kuten yritystoiminnan sivukulut, verotus ja työhön käytettävä aika. Freelance-työn hinta on oltava tarpeeksi korkea, jotta se riittää pakollisten maksujen jälkeen freelancerin elättämiseen. Freelancerin kannattaa myös muistaa, että mitä halvemmalla työtuntejaan myy, sitä enemmän työtunteja joutuu tekemään saavuttaakseen riittävän tulotason.

Miten freelancer laskuttaa?

Freelancerit laskuttavat yleensä asiakkaitaan tunti- tai projektikohtaisesti. Tuntiperusteisessa laskutuksessa freelancer laskee työhön käyttämänsä ajan ja laskuttaa asiakasta sen mukaan. Projektiperusteisessa laskutuksessa freelancer ja asiakas sopivat projektin hinnasta etukäteen, ja lasku lähetetään projektin valmistuttua. 

Molemmille laskutustavoille on omat käyttötarkoituksensa: tuntiperusteista laskutusta käytetään usein pidemmissä toimeksiannoissa, kun taas projektikohtainen freelancer-laskutus sopii hyvin projekteihin, joihin kuluva työmäärä on helppo ennustaa.

Helpoin tapa laskuttaa freelancer-työstä on käyttää yrittäjille suunnattua laskutusohjelmaa, jonka avulla ammattimaisen laskun luominen ja lähettäminen vie vain hetken. 

Freelancer-työn verotus riippuu työn tekotavasta

Freelancer verotus

Koska freelancer ei ole työsuhteessa, vastaa hän itse työnsä laskutuksen lisäksi myös työn verotuksesta. Verot voidaan hoitaa eri tavoilla riippuen siitä, tehdäänkö freelancer-työtä verokortilla palkansaajana, palkkiona työsuorituksesta vai ammatinharjoittajana toiminimellä.

Freelancer-työ verokortilla

Moni muistaa vielä aiemmin käytössä olleen freelancer-verokortin, mutta nykypäivänä myös freelancerit voivat työskennellä tavallisella palkansaajan verokortilla. 

Verokortilla työskenneltäessä työn verotus tehdään palkansaajan verokortin mukaan ja tällöin freelancer-työn veroprosentti on sama kuin palkansaajan veroprosentti. Freelancer antaa verokortin työnantajalle, työnantaja hoitaa ennakonpidätyksen ja muut työnantajan sivukulut. Saman verokortin kopion voi toimittaa useille eri työnantajille samanaikaisesti. 

Freelancer-palkkio työsuorituksesta

Jos työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty, freelancerille voidaan maksaa palkkio työsuorituksesta. Tällöin on kyse muuna kuin palkkana maksettavasta korvauksesta. Tällaisia ovat esimerkiksi journalisteille maksettavat juttupalkkiot ja palkkiot muista töistä, joissa toimeksiantaja ei valvo työsuoritusta mitenkään. 

Palkkion maksun yhteydessä työnantajan tulee periä ennakonpidätys, mutta työnantajan ei tarvitse maksaa sosiaaliturva- ja TyEL-maksuja.

Freelancer-työ toiminimellä

Toiminimiyrittäjyys on hyvä valinta silloin, kun freelancer-työ on runsasta ja säännöllistä. Moni toimeksiantaja haluaa välttyä palkanmaksulta ja työnantajana toimimiseen liittyviltä velvollisuuksilta. Tällöin toiminimellä laskuttaminen on freelancerille asiakasystävällisin ratkaisu. 

Toiminimellä toimiva freelancer on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista liiketoiminnan veloista ja velvoitteista. Toiminimiyrittäjää koskevat verot ovat yleensä ansiotulovero ja arvonlisävero. Toiminimiyrittäjän työtaakkaa helpottaa ammattimaisen kirjanpitäjän palkkaaminen huolehtimaan lakisääteisistä kirjanpitovelvoitteista. 

Toiminimi ei ole ainoa yritysmuoto freelancerille, vaan freelancer voi perustaa myös osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön. Tärkeintä on valita omaan tilanteeseensa sopivin yhtiömuoto.

Miten freelancer työ eroaa työntekijänä tehdystä työstä?

Freelancer-työn merkittävin etu tavalliseen palkkatyöhön verrattuna on sen vapaus. Freelancerina työskentelevä henkilö vastaa itse työajoistaan, hinnoittelusta, asiakashankinnasta, laskutuksesta ja verotuksesta. Freelancer ei yleensä ole sidottu tiettyihin työaikoihin tai työpaikkaan, vaan voi työskennellä mistä tahansa ja milloin tahansa. 

Freelancer-työ voi olla myös hyvin kuluttavaa, sillä asiakkaiden hankkiminen itse, tulonlähteiden epävarmuus ja vaihtuvat toimeksiannot tekevät freelancerin arjesta joskus vaikeasti ennustettavaa ja vaihtelevaa. Tulevaisuuden suunnitteleminen voi olla palkkatyötä epävarmempaa, jos tulevista toimeksiannoista ei ole tietoa tai työtä on tarjolla vaihtelevasti. Työn määrä voi vaihdella tarjolla olevien projektien mukaan, ja joskus töitä voi paiskia aamusta iltaan tai toisaalta jäädä kokonaan vaille toimeksiantoja. Yllättävän paljon työaikaa voi kulua markkinointiin, asiakkaiden etsimiseen, kirjanpitoon tai muihin hallinnollisiin töihin. Oman työnsä verotuksen lisäksi freelancerin on huolehdittava myös vakuutuksista. Eläkevakuutus eli YEL on ainoa toiminimiyrittäjälle pakollinen vakuutus, joka määrittää eläkkeen lisäksi sosiaalietuuksien määrän. Myös tapaturmavakuutus ja sairaskuluvakuutus voivat osoittautua freelancer-yrittäjälle hyödyllisiksi, sillä freelancer jää paitsi tavalliseen palkkatyöhön kuuluvista työterveyspalveluista.