Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Onko ensimmäisen työntekijän palkkaus yrityksessäsi ajankohtaista? Onneksi olkoon! Yrityksesi kasvaa, ja samalla uusien ideoiden pallottelu toisen osaajan kanssa on varmasti tervetullutta. Koostimme avuksesi keskeisimmät faktat, jotka sinun kannattaa ottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa huomioon, olipa yhtiömuotosi toiminimi tai osakeyhtiö.

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena

Työntekijä tulee sinulle töihin, ei yrittäjäksi rinnallesi. Hänen odotuksensa ovat erilaiset, ja siksi asioista kannattaa aina sopia ennalta. Työsopimuslain mukaan suullinen työsopimus olisi yhtä lailla pätevä, mutta on sinun ja työntekijäsi etujen mukaista, että asiat ovat paperilla ja niihin on tarvittaessa helppo palata.

Työehtosopimus vaikuttaa työsopimuksen sisältöön

Työehtosopimukset säätelevät sitä, mitä työsuhteista voi sopia, esimerkiksi palkkaa, lomia ja muita ehtoja. Yleissitovat työehtosopimukset ovat voimassa, vaikka yrityksesi olisi järjestäytymätön. Lisäksi monilla aloilla on niin sanottuja normaalisitovia työsopimuksia, jotka koskevat alan järjestöön kuuluvia tai sopimuksen allekirjoittaneita yrityksiä.

Lataa ilmainen työsopimuspohja

Tämän päivän työntekijät arvostavat reilua ja selkeää sopimista, jolloin molemmat osapuolet tietävät oikeutensa ja velvollisuutensa. Olet nyt ottamassa ensi askeliasi kohti hyvää työnantajamielikuvaa, luomassa omaa työnantajabrändiäsi. Se kannattaa tehdä alusta asti huolella ja oikein.

Työsopimukseen kirjataan kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat. Sen luomiseen voit hyödyntää ilmaista työsopimuspohjaamme ja siihen liittyviä ohjeita. Se on sinulle näppärä apu, kun mietit mitä kaikkea työsuhteesta sopimiseen liittyy. Voit ladata ja tulostaa pohjan joko Word- tai pdf-muodossa.

Budjetoi kokonaiskustannukset             

Huolellinen budjetointi on ensimmäisiä tehtäviäsi, kun ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tulee ajankohtaiseksi. On tärkeää varmistaa, että yrityksesi tulot riittävät kattamaan työntekijästä koituvat kulut.

Palkka ja työnantajamaksut

Suurin kuluerä on yleensä palkka. Työntekijälle maksat myös vuosilomapalkkaa sekä mahdollisesti lomarahoja ja/tai työehtosopimuksen perusteella arkipyhävapaista maksettavia palkkoja.

Varsinaisen palkan lisäksi tulee maksettavaksesi erilaisia työnantajamaksuja: työeläke-, sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantajamaksut ovat noin 20-25 % lisä varsinaisen palkan päälle. Maksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä.

Sinun kannattaa varautua myös rekrytointi-, koulutus- ja työvälinekuluihin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että käyttämällä laskukaavaa 1,5-1,6 x palkka, olet lähellä todellisia ensimmäisestä työntekijästä aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Vakuutukset ja terveydenhuolto

Työnantajan tapaturmavakuutuksen tulee olla voimassa jo töiden alkaessa. Vakuutus on pakollinen, jos maksat palkkoja kalenterivuoden aikana vähintään 1 300 € (rajana vuosi 2021). Samalla ehdolla olet velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusta (TVR-maksu), jos työntekijäsi on 17–64-vuotias.

Oma eläkevakuutusturvasi hoituu yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) kautta, mutta työtekijäsi eläkevakuutus on TyEL-sopimuksen alainen.

Työnantajana sinulla on oltava sopimus myös työterveyshuollon järjestämisestä. Voit hoitaa asian kuntoon joko yksityisen lääkäriaseman tai julkisen terveydenhuollon kanssa.

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaamista koskevat samat työehdot ja työturvallisuusvaatimukset kuin suomalaisiakin. Työnantajan sivukulut ja verot pitää hoitaa normaaliin tapaan.

Huomaathan, että 

  • työntekijällä tulee olla työnteko-oikeus Suomessa koko työsuhteen keston ajan. 
  • muiden kuin EU-, ETA- ja Sveitsin kansalaisten työnteko Suomessa edellyttää yleensä työntekijän oleskelulupaa.
  • pakolaisia koskevat säännökset kannattaa varmistaa vielä erikseen.

Tukea työllistämiseen?

Työllistämisen tuet on ensisijaisesti tarkoitettu auttamaan työntekijöiden työllistymistä, ei niinkään taloudelliseksi tueksi yrittäjille. Jos kyseessä on työtön työnhakija, voit saada TE-toimistolta palkkatukea.

Tukivaihtoehtoihin kannattaakin ehdottomasti tutustua, koska

  • ne voivat olla yrityksellesi oiva keino pienentää ensimmäisen työntekijän palkkaamisen riskiä.
  • voit löytää yrityksellesi hyvän työntekijän uudesta suunnasta.
  • saat vinkkejä työntekijän palkkaamiseen.

Monissa ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä TE-palveluiden puoleen, heillä on kattava tietopankki työnantajalle ja yrittäjälle.