Fakturafinansiering för småföretagare

Factoring & annan fakturafinansiering för småföretagare

I Sverige är den genomsnittliga betalningstiden för fakturor runt 30 dagar, men mindre företag är ofta tvungna att erbjuda längre betalningstider, speciellt om deras kunder är större företag med stor förhandlingskraft.

Fakturafinansiering kommer i många former, men ändamålet är oftast att få loss kapital som sitter fast i obetalda fakturor. Beroende på formen av finansiering kan du få betalt på så lite som 48h, mot en liten kostnad som oftast baseras på en viss procent av fakturans totala värde. Dessa typ av tjänster kan t.ex. hjälpa dig betala dina egna skulder i tid, samt återinvestera i tillväxt snabbare än normalt.

Factoring används som ett sammanfattande begrepp för de flesta formerna av fakturafinansiering, och används i Sverige ofta som synonym till fakturaköp eller fakturabelåning. Factoring har länge varit ett instrument som endast större företag kunnat använda sig av, medan småföretagare varit tvungna att vända sig till banker för mer traditionell finansiering. Detta håller nu på att förändras. Fler spelare har börjat komma in på marknaden, och under hösten 2019 har vi nut börjat erbjuda våra kunder tillgång till fakturafinansiering, i samarbete med utvalda tjänsteleverantörer.

Kom igång med fakturafinansiering

Skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning

Factoring struktureras oftast antingen som fakturaköp eller fakturabelåning, med vissa skillnader från en juridisk synvinkel. Med fakturaköp säljer du en eller flera obetalda fakturor till en tredje part, oftast en bank eller factoringföretag, för en viss procent av deras totala värde. Fakturaköp kan förhandlas med eller utan regress, vilket innebär att den tredje parten tar över risken och sköter indrivningen av själva betalningen från säljarens kund.

Vid fakturabelåning säljer man inte fakturorna utan de pantförskrivs och belånas. Fakturabelåning sker alltid med regress, dvs. säljaren bär alltid ändå risken för fakturan, och måste därför själv se till att den betalas.

Sammanfattning av olika former av fakturafinansiering

Factoring

I Sverige används factoring ofta som synonym till fakturaköp eller fakturabelåning. Med factoring säljer eller belånar man obetalda fakturor till en tredje part, oftast en bank eller ett factoringföretag. Factoring används oftast som ett sätt att öka sitt arbetskapital och för att täcka kortsiktiga utgifter.

Tjänsteleverantörer: FinexkapFlex Payment

Fakturaförsäkring

Låter dig försäkra individuella fakturor som du skickar till dina kunder.

Tjänsteleverantörer: Moment

Företagskredit

För att kvalificera till ett företagslån måste du ofta ställa säkerheter för lånet. Vissa tjänsteleverantörer erbjuder företagskredit utan säkerhet, baserat på företagets kreditpoäng.

Tjänsteleverantörer: Svea Yrityslimiitti, Qred, Iwoca

Du kan hitta tillgängliga finansieringslösningar på ditt Zervant konto under fliken Finansiering.

Kom igång med fakturafinansiering