Pankkitili yritykselle - yritystili

Pankkitili yritykselle – yritystilin avaaminen

Yritystili kannattaa lähestulkoon aina avata uudelle yritykselle, oli kyseessä sitten osakeyhtiö tai toiminimi. Yritystili helpottaa yrityksen kirjanpitoa ja auttaa kassavirran seuraamisessa. Mutta mikä on yritystili, miten se toimii ja mitä kannattaa ottaa huomioon yrityksen pankkitilin hankinnassa?

Mikä on yritystili?

Yritystili tarkoittaa yrityksen nimissä olevaa pankkitiliä, jolla käsitellään yrityksen varoja. Yritystili on olennainen osa yrityksen kirjanpitoa. Yritystili eroaa tavallisesta henkilöasiakkaan pankkitilistä siten, että yritystili perustetaan henkilön sijasta yrityksen nimiin, ja yritystiliin liitännäiset palvelut on suunnattu yritysten tarpeisiin. 

Pankit saattavat veloittaa yritystileistä suurempia palvelumaksuja kuin yksityistileistä, minkä vuoksi yksityistilin käyttäminen yritystoiminnassa saattaa houkutella. Huom! Pankit suitsivat yksityistilien käyttöä osakeyhtiöiden yritystoiminnassa erilaisilla rajoituksilla, ja yksityistilin käyttö liiketoiminnassa voi olla pankin sopimusehdoissa kielletty. 

Onko yritystili pakollinen toiminimiyrittäjälle?

Toiminimiyrittäjä voi pärjätä ilman yritystiliä. Myös ilman yritystä pienimuotoisesti työskentelevä kevytyrittäjä pärjää yleensä ilman yritystiliä. 

Toiminimiyrittäjän kannattaa kuitenkin vähintään perustaa oman pankkitilinsä ohelle erillinen tili, jota käytetään toiminimiyrityksen raha-asioiden seurantaan, mikäli oma pankki sen mahdollistaa. Tämä tekee kirjanpidosta helpompaa ja ehkäisee sekaannuksia, kun yrittäjän omat varat ja yrityksen varat eivät ole samalla tilillä. Toiminimiyrittäjän ei ole myöskään pakko hankkia maksukorttia, vaan maksut voidaan suorittaa tilisiirtoina. Kuitit ja tositteet maksuista on säilytettävä kirjanpitoa varten. 

Jos aikeissa on kasvattaa yritystä tulevaisuudessa, on hyvä jo alkajaisiksi hankkia yritystili, jotta asiakkaille annettuja maksutietoja ei tarvitse myöhemmin muuttaa ja toiminnan laajentaminen onnistuu sujuvammin.

Osakeyhtiöillä on aina käytännössä oltava erillinen tili yrityksen varojen käsittelyyn, sillä osakeyhtiö on lain silmissä erillinen oikeushenkilö, jonka rahat on pidettävä erillään yrittäjän omista rahoista.

Yritystilin hyödyt

Yritystilin perustamisessa on useita hyötyjä. Pankit tarjoavat yritystileille erilaisia palveluita ja toimintoja, jotka on suunniteltu yritystoiminnan tarpeisiin, kuten mahdollisuus hakea sähköisiä tiliotteita suoraan yritystililtä kirjanpitojärjestelmään, tallentaa yrityksen tositteita maksusuoritusten yhteyteen tai hyödyntää yrityksen maksukortteja. 

Yritystilistä on paljon hyötyä yrityksen talouden suunnittelussa ja ennakoinnissa. Kun toiminimen tulojen ja menojen käsittelyyn käytetään erillistä tiliä, on yrittäjällä ajantasainen ja todenmukainen käsitys yrityksen kassavirrasta. Myös laskujen lähetystä ja maksua on helpompi seurata, kun maksuliikenne ei ole sekaisin toiminimiyrittäjän henkilökohtaisten maksujen kanssa.

Yritystili auttaa välttämään sekaannukset kirjanpidossa ja säästää siten kirjanpitäjän aikaa. Yritystili voidaan integroida suoraan kirjanpitäjän käyttämiin järjestelmiin, mikä vähentää manuaalista työtä tositteiden tallentamisessa ja lähettämisessä kirjanpitoon sekä minimoi virheiden mahdollisuuden.

Myös ennakkoverojen ja arvonlisäverojen tilitys onnistuu helpommin, kun niitä varten varatut rahat ovat tallessa yrityksen omalla tilillä.

Miten yritykselle avataan pankkitili?

Yrityksen pankkitilin avaamiseen tarvitaan yleensä kaupparekisteriote sekä yrityksen perustamisasiakirjat. Sen lisäksi pankki voi vaatia myös muita asiakirjoja, riippuen yritysmuodosta, toimialasta ja valitusta pankista. Tarvittavat asiakirjat selviävät parhaiten valitun pankin omilta verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta. 

Pankkien ei ole pakko perustaa yritystiliä kaikille halukkaille, vaan esimerkiksi luottotietojen puuttuminen voi estää yritystilin perustamisen joissakin pankeissa. 

Yritystiliä perustaessa on huomioitava myös se, keillä kaikilla on oikeus yritystilin tai siihen liitettyjen maksukorttien käyttöön. Kannattaa pohtia tiliin liitettäviä luottokortteja, maksupäätteitä ja vakuutuksia.

Yritystilin valinnassa kannattaa huomioida palvelun hinnan lisäksi tarvittavat ominaisuudet ja lisäpalvelut sekä yritystilin integroitavuus kirjanpitoon tai muihin yrityksen käyttämiin järjestelmiin. Kun yritystoiminta kasvaa, huonosti yhteen sopivat digitaaliset järjestelmät voivat osoittautua ongelmaksi. Siksi kannattaa jo yritystiliä perustaessa miettiä, miten kirjanpitojärjestelmä tai kassajärjestelmä toimivat yhdessä yritystilin kanssa.

Yritystilin hinta

Yritystilin hinta riippuu pankista ja tiliin yhdistetyistä palveluista. Moni suuntaa yritystiliä perustaessa omaan tuttuun pankkiinsa, mutta pankkien vertaaminen kannattaa, sillä yritystilien hinnoissa ja palveluissa on paljon eroja.

Nykypäivänä myös erilaiset digitaaliset palvelut ovat nousseet pinnalle tarjoamaan perinteisten pankkien ohella yritystilipalveluita pienyrityksille. Näiden etuna on ketteryys, sillä tilin perustaminen voi olla perinteistä pankkia nopeampaa ja edullisempaa, ja digitaaliseen yritystiliin voi yhdistää esimerkiksi verkkokaupan ja sähköisen kirjanpidon. Digitaaliset tilipalvelut ovat kuitenkin pääosin suunnattu yksin- ja pienyrittäjille, eivätkä sovellu suurempien yritysten tarpeisiin.  

Yritystilin hinta pankissa muodostuu yleensä yritysasiakkuuden avaamisesta, perustamismaksusta sekä kuukausimaksusta. Asiakkuuden avaamiseen ja tilin perustamiseen kuluu pankista riippuen noin 100-300 €. Perustason kuukausimaksut ovat noin 10-25 €, minkä lisäksi palveluun voi valita erilaisia maksullisia lisäpalveluita, kuten verkkolaskutuksen tai sähköisen tiliotteen. Kuluja voi kertyä myös transaktiomaksuista ja erilaisista tilinhoitokuluista, jotka ovat pankkikohtaisia.

Alla olevassa taulukossa on pieni vertailu suurten pankkien yritystilien kuukausimaksuista, perustamiskustannuksista ja debit-maksukortin hinnasta. Tarkista ajantasaiset hintatiedot ja lisäpalvelut suoraan pankeilta.

OPNordea DigitalDanske BusinessAktia Yrityspaketti
Perustamismaksu100 €alk. 200 €alk. 100 €alk. 150 €
Kuukausimaksu9,40 € / kk15,70 € / kk25 € / kk11,50 € / kk
Debit-maksukortti2,75 € / kkkylläkyllä6 € / kk