Yrityksen logo

Yrityksen logon suunnittelu

Yrityksen perustaminen tuo monen aloittelevan yrittäjän eteen yllättäviä uusia haasteita. Yksi niistä on yrityksen visuaalisen ilmeen ja logon suunnitteleminen. Tästä artikkelista löydät neuvoja siihen, miksi yrityksellä kannattaa olla logo, millainen logon tulisi olla ja mistä logon saa. 

Miksi yrityksellä kannattaa olla logo?

Yrityksen logolla tarkoitetaan yrityksen nimen virallista, graafista esitystapaa. Usein siihen liitetään myös “liikemerkki”, eli graafinen symboli. Liikemerkkiä voidaan käyttää sekä logon kanssa että itsenäisesti.

Jokaisella yrityksellä kannattaa olla logo. Yrityksen logo ei ole vain kuvio tai teksti, vaan se on visuaalinen tunnus, joka tekee yrityksestä tunnistettavan ja mieleenpainuvan sekä kantaa mukanaan yrityksen identiteettiä ja arvoja.

Logon merkitys on suuri, sillä se auttaa erottamaan yrityksen kilpailijoistaan, luo yritykselle uskottavuutta ja vaikuttaa voimakkaasti yrityksen brändiin ja maineeseen. Hyvin suunniteltu logo voi kertoa tarinan yrityksen taustasta, tyylistä ja toimialasta. 

Logo toimii yrityksen tunnisteena kaikkialla, missä yritys toimii. Logolla on tärkeä rooli esimerkiksi yrityksen mainonnassa: verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, esitteissä, lomakkeissa, fyysissä toimitiloissa, tuotteissa tai vaikkapa ajoneuvoissa.

Logo on olennainen osa yrityksen brändiä

Yrityksen brändi ja brändääminen mietityttää usein yritystä perustavia. Toisin kuin moni luulee, brändi ei tarkoita pelkkää logoa tai visuaalista ilmettä vaikkapa verkkosivuilla. Sen sijaan yrityksen brändäys on kokonaisvaltainen lähestymistapa, johon sisältyvät yrityksen tavoitteet, arvot, kohdeyleisö ja viestintätapa. Se sisältää kaiken, mitä yritys tekee ja miten se näyttäytyy julkisuudessa. 

Logo on brändäyksen visuaalinen kulmakivi, joka yhdistää kaikki brändin osa-alueet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, välittää yrityksen persoonallisuutta ja tekee yrityksen viestistä tunnistettavan. Kun logo on osa yhtenäistä visuaalista ilmettä yhdessä värien, fonttien ja grafiikoiden kanssa, se auttaa luomaan vahvan ja tunnistettavan brändin. Parhaimmillaan hyvä logo jää katsojan mieleen ja varmistaa sen, että potentiaaliset asiakkaat muistavat yrityksesi myös tulevaisuudessa.

Mitä yrityksen logo voi kertoa yrityksestä?

Logo voi kertoa paljon yrityksestä lyhyessäkin ajassa. Sen tyyli voi antaa vihjeitä yrityksen toimialasta ja arvoista. Erilaiset värit, fontit ja muodot voivat herättää katsojassa erilaisia mielikuvia, ja logon suunnittelussa näitä mielikuvia voidaan hyödyntää. 

Esimerkiksi klassiset fontit usein luovat mielikuvan arvokkuudesta, kun taas käsinkirjoitetut fontit voivat välittää rentoa ja maanläheistä vaikutelmaa. Minimalistiset fontit voivat viestiä moderniutta ja dynaamisuutta. Myös värit kantavat mukanaan erilaisia merkityksiä – olisiko yrityksesi logo rauhoittavan vihreä, luotettavan sininen tai kenties rohkea punainen?

Miten suunnitella logo omalle yritykselle?

Koska logon tarkoitus on painua katsojan mieleen ja herättää mielikuvia yrityksestä, sen tulisi kuvastaa yrityksen identiteettiä. Logon suunnittelu kannattaakin aloittaa pohtimalla sitä, millaisia arvoja ja mielikuvia logolla halutaan välittää ja millaiselle asiakaskunnalle? Lisäksi kannattaa tutustua muiden saman alan yritysten tai kilpailijoiden logoihin ja pohtia, kuinka oma yritys voisi erottua niistä positiivisesti.

Logon tekeminen itse vai teettäminen ammattilaisella?

Entä kannattaako logo suunnitella itse, teettää ammattilaisella vai antaa naapurin Pirkon luonnostella se yritykselle? Logon suunnitteleminen itse tai teettäminen tutulla saattaa säästää rahaa, mutta samalla se voi olla hukattu mahdollisuus luoda yrityksellesi tehokas ja aidosti mieleenpainuva logo. 

Mikäli logon suunnittelua haluaa lähteä kokeilemaan itse, löytyy verkosta liuta erilaisia logojen ja visuaalisen ilmeen suunnitteluun tarkoitettuja palveluita. Näitä ovat esimerkiksi Canva, Adobe Express ja Logo.com, jotka tarjoavat yksinkertaisen visuaalisen käyttöliittymän logon suunnitteluun.

Logon teettäminen ammattilaisgraafikolla voi olla lyhyt tai pitkä projekti riippuen siitä, miten laajasti logon suunnittelua halutaan lähestyä. Logon ohella graafikko voi auttaa yrityksen kokonaisvaltaisen visuaalisen ilmeen ja brändin suunnittelussa. Ammattilaiselta tilatessa voit luottaa siihen, että logo kestää aikaa ja sopii kaikkiin käyttötarkoituksiinsa niin digitaalisessa kuin fyysisessä muodossa.

Logo.comissa tehty logo.