elaskutus

Toiminimen ja osakeyhtiön verotus

Arveluttaako yrityksen verotus? Tässä artikkelissa käymme läpi toiminimeen ja osakeyhtiöön liittyviä verotuksellisia seikkoja.

Ensin muutamia verotukseen liittyviä käsitteitä

 • Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot, osinkotulot tai metsätalouden pääomatulo-osuus, eli kaikki omaisuudesta kertyvät tulot.
 • Ansiotulo tarkoittaa yrittäjän työstään nostamaa palkkaa ja sitä verotetaan progressiivisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä enemmän yrittäjä tienaa sitä suurempi on veroprosentti ja sitä enemmän tämä maksaa veroja.
 • Nettovarallisuus tarkoittaa osakeyhtiölle jäävää omaisuutta, joka saadaan kun yrityksen varoista vähennetään yrityksen velat. Osakeyhtiössä nettovarallisuus voi kasvaa tilikauden aikana ja sitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan parantamiseen tai kasvuun. Nettovarallisuus verotetaan vasta kun se jaetaan osakkeenomistajille. Toiminimi verotetaan aina loppuun asti. Tämä tarkoittaa sitä ettei toiminimen kassaan jää mitään tilikauden päättymisen jälkeen.
 • Arvonlisäveroa maksetaan myydyistä tuotteista ja se lisätään tuotteen myyntihintaan.  Tämä koskee luonnollisesti kaikkia yhtiömuotoja, jotka myyvät tuotteita tai palveluita. Tuotteen ostaja maksaa arvonlisäveron sisältävän hinnan myyvälle yritykselle. Yritys tilittää ja maksaa arvonlisäveron osuuden edelleen valtiolle. Toiminimen harjoittaja ei kuitenkaan ole arvonlisäverovelvollinen jos liikevaihto alittaa 8500 euron rajan.
 • Ennakkovero määritellään toiminimen tai osakeyhtiön arvioidun tuloksen perusteella. Yrittäjä arvioi tuloksen itse ja ilmoittaa arvionsa verottajalle. Verottaja lähettää ennakkoverojen maksulaput yrittäjälle. Ennakkovero on hyvä arvioida mahdollisimman tarkasti sillä jos veron osuus on arvioitu liian suureksi saattaa takaisin maksua joutua odottelemaan pitkäänkin. Toisaalta liian pieneksi arvioitu ennakkovero voi aiheuttaa ongelmia koska verot pitää maksaa takautuvasti ennakon täydennysmaksuina. Ennakkoperintärekisteri on olemassa, jotta asiakkaiden ei tarvitse huolehtia yhtiön verojen maksusta.
 • Osinko on osakeyhtiön voitto-osuus, joka maksetaan osakkeenomistajille. Osakeyhtiön tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille voittoa. Osinkojen osuus lasketaan osakeyhtiön nettovaroista.

Toiminimen ja osakeyhtiön erot verotuksessa

Toiminimen verotus

Toiminimen eli ammatinharjoittajan tulot verotetaan käytännössä samalla tavalla kuin palkkatyössä käyvän henkilön tulot. Ammatinharjoittaja ei maksa itselleen varsinaisesti palkkaa, vaan verotettava tulo määräytyy yrityksen tuloksen perusteella.

Verotettava tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Pääomatulo-osuuden enimmäismäärä on 20% nettovarallisuudesta ja loput tulosta on progressiivisesti verotettavaa ansiotuloa.

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiön verotus jakautuu periaatteessa moneen eri osaan. Toisin kuin ammatinharjoittaja, osakeyhtiön yrittäjä voi nostaa itselleen palkkaa, joka on ansiotuloa ja verotetaan progressiivisesti. Tuloksesta vähennetään yrittäjän nostama palkka, jolloin jäljelle jää verotettava tulo, joka verotetaan yhteisöveron mukaan, joka on tällä hetkellä 20%.

Tämän jälkeen lasketaan yritystulon pääoma eli osinko-osuus jonka yrittäjä voi nostaa itselleen. Pyrittäessä mahdollisimman suotuisaan veromenettelyyn saa osinko-osuus olla maksimissaan 8% nettovaroista. Tällöin osinkojen verotusprosentti on 7,5 % edellyttäen, että kokonaismäärä vuodessa nousee enintään 150 000 euroon.

Toiminimen ja osakeyhtiön erot tiivistettynä

Taulukkoon on listattu hieman yksinkertaistaen osakeyhtiön ja toiminimen eroja verotuksessa. Siitä nähdään, että toiminimen verotus on suoralinjaisempi kuin osakeyhtiön verotus:

Verot

Osakeyhtiö

Toiminimi

Palkkaverotus

x

Yhteisövero

x

Yritystulon pääomaverotus

x

x

Yritystulon ansioverotus

x

Esimerkki pienen toiminimen verotuksesta

Toiminimen koko tulos verotetaan loppuun asti. Tulot voidaan jakaa yritystulon  ansio- ja pääomaverotukseen.

Alla olevassa esimerkissä tulos on 50 000 € ja nettovarat 50 000 €

Toiminimen pääomatulon verotus

 • Pääomatulo on 20 % nettovarallisuudesta, eli 50 000 x 0,2 = 10 000 €
 • Pääomatulon veroprosentti on 30 %, jolloin 10 000 x 0,3 = 3 000 €
 • Yrittäjälle jää: 10 000 – 3 000 = 7 000 €

Toiminimen ansiotulon verotus

 • Tulos-pääomatulo lasketaan, 50 000 – 10000 = 40 000 €
 • Verotetaan progressiivisesti esim. 24 %, jolloin 40 000 x 0,24 = 9 600 €
 • Nettopalkka tällöin on 40000 – 9600 = 30 400 €
 • Yrittäjälle jää: nettopalkka + pääomatulo 30 400 + 7 000= 37 400 €

Toiminimen maksetut verot

 • Pääomavero + ansiotulovero
 • Esimerkin mukaan: 3 000 + 9 600 = 12 600 €

Esimerkki pienen osakeyhtiön verotuksesta

Osakeyhtiön yrittäjä nostaa itselleen palkkaa. Tilanteesta riippuen osakeyhtiön yrittäjä voi nostaa itselleen osinkoa tai kasvattaa yrityksen nettovaroja.

Alla olevassa esimerkissä, tulos 50 000 € ja nettovarat 50 000 €

Osakeyhtiön ansiotulon verotus

 • Palkkaverotus on 38 000 € ja ansiotulon veronalainen on esim. 23 %, jolloin 38 000 x 0,23 = 8 740 €
 • Nettopalkka on tällöin 29 260 €
 • Verotettava tulo yrittäjän palkan jälkeen on tällöin 50 000 – 38 000 = 12 000 €
 • Yhteisövero on 20%, jolloin 12 000 x 0,2 = 2 400 €
 • Yritykseen jää: 12 000 – 2 400 = 9 600 €

Osakeyhtiön osingon verotus

 • Nettovarat kerrotaan 8 %:lla nettovaroista, jolloin 50 000 x 0,08 = 4 000 €
 • Osinkovero on 7,5 % eli, 4 000 x 7,5 = 300 €
 • Netto-osinko on tällöin 4 000 – 300 = 3 700 €
 • Yrittäjälle jää: netto-osinko ja nettopalkka yhteen laskettuna, eli 3 700 + 29 260 = 32 960 €
 • Yritykseen jää: osinko, josta on vähennetty verotettu tulo, eli 9 600 – 4 000 = 5 600 €

Osakeyhtiön maksetut verot

 • Palkkavero + tulovero + osinkovero
 • Esimerkin mukaan: 8 740 + 2 400 + 300 = 11 440 €

Yhteenveto laskuesimerkistä

Tämän esimerkin mukaan ammatinharjoittaja maksaa enemmän veroja kuin osakeyhtiö kokonaisuudessaan:

 • Ammatinharjoittaja maksaa yhteensä 12 600 € veroja
 • Osakeyhtiö maksaa yhteensä 11 440 € veroja

Kun verot laittaa prosentteihin, huomaa eron:

 • Ammatinharjoittajan verot prosenteissa, 12 600 € jaettuna 50 000 € x 100 = 25,2 %
 • Osakeyhtiön verot prosenteissa, 11 440 € jaettuna 50 000 € x 100 = 22,9 %

Osakeyhtiöllä on kuitenkin nettovaroja yhteensä 5 600 € josta maksetaan veroja, sitten kun osuus jaetaan osinkoina. Ammatinharjoittajalle käteen jäävä osuus on lopulta kuitenkin suurempi kuin osakeyhtiön yrittäjälle käteen jäävä osuus.

Verojen jälkeen osakeyhtiön yrittäjälle jää

 • Netto-osinko ja nettopalkka yhteen laskettuna
 • Esimerkin mukaan: 3 700 + 29 260 = 32 960 €

Verojen jälkeen ammatinharjoittajalle jää käteen

 • Nettopalkka ja pääomatulo yhteen laskettuna
 • Esimerkin mukaan 30 400 + 7 000 = 37 400 €

Helpota kirjanpitoa ja käytä laskutusohjelmaa!

Pidä kirjanpito kunnossa ja raportoi nopeasti, tarkkasti ja luotettavasti, kun käytät Zervant-palvelua laskutukseen. Kokeile ilmaiseksi ja sitoumuksetta tai lue lisää Zervant-laskutusohjelmasta.

Lähde: tämä esimerkki perustuu Yrittäjäsanomien esimerkkiin 7/2013

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.