Verotuksen käsitteet toiminimen ja osakeyhtiön verotuksessa

Arvelluttaako oman yrityksen yhtiömuodon verotus? Tässä artikkelisarjassa käymme läpi toiminimeen ja osakeyhtiöön liittyviä verotuksellisia seikkoja.

Alkuvuodesta 2014 osakeyhtiön verokantaa eli yhteisöveroa on helpotettu ja  laskettu 20 prosenttiin. Toinen muutos vuodelle 2014 on pääomaveron progression kiristäminen. Pääomaa verotetaan edelleen 30 prosentin mukaan, mutta pääomatulon raja alennettiin 40 000 euroon kun se ennen oli 50000 euroa. Tämän rajan ylittyessä verotusprosentti on 32.

Toiminimen verotus kiristyy jos ammatinharjoittaja tekee ns. parempaa tulosta progressiivisen verotuksen takia, mutta toisaalta sama koskee yrittäjän osakeyhtiöstä nostamaa palkkaa, joka sekin on progressiivisen verotuksen mukainen. Sarjan lopuksi pohdimme yritysmuodon merkitystä verotuksen kannalta.

Tässä muutamia verotukseen liittyviä käsitteitä

  • Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot, osinkotulot tai metsätalouden pääomatulo-osuus, eli kaikki omaisuudesta kertyvät tulot.
  • Ansiotulo tarkoittaa yrittäjän työstään nostamaa palkkaa ja sitä verotetaan progressiivisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä enemmän yrittäjä tienaa sitä suurempi on veroprosentti ja sitä enemmän tämä maksaa veroja.
  • Nettovarallisuus tarkoittaa osakeyhtiölle jäävää omaisuutta, joka saadaan kun yrityksen varoista vähennetään yrityksen velat. Osakeyhtiössä nettovarallisuus voi kasvaa tilikauden aikana ja sitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan parantamiseen tai kasvuun. Nettovarallisuus verotetaan vasta kun se jaetaan osakkeenomistajille. Toiminimi verotetaan aina loppuun asti. Tämä tarkoittaa sitä ettei toiminimen kassaan jää mitään tilikauden päättymisen jälkeen.
  • Arvonlisäveroa maksetaan myydyistä tuotteista ja se lisätään tuotteen myyntihintaan.  Tämä koskee luonnollisesti kaikkia yhtiömuotoja, jotka myyvät tuotteita tai palveluita. Tuotteen ostaja maksaa arvonlisäveron sisältävän hinnan myyvälle yritykselle. Yritys tilittää ja maksaa arvonlisäveron osuuden edelleen valtiolle. Toiminimen harjoittaja ei kuitenkaan ole arvonlisäverovelvollinen jos liikevaihto alittaa 8500 euron rajan.
  • Ennakkovero määritellään toiminimen tai osakeyhtiön arvioidun tuloksen perusteella. Yrittäjä arvioi tuloksen itse ja ilmoittaa arvionsa verottajalle. Verottaja lähettää ennakkoverojen maksulaput yrittäjälle. Ennakkovero on hyvä arvioida mahdollisimman tarkasti sillä jos veron osuus on arvioitu liian suureksi saattaa takaisin maksua joutua odottelemaan pitkäänkin. Toisaalta liian pieneksi arvioitu ennakkovero voi aiheuttaa ongelmia koska verot pitää maksaa takautuvasti ennakon täydennysmaksuina. Ennakkoperintärekisteri on olemassa, jotta asiakkaiden ei tarvitse huolehtia yhtiön verojen maksusta.
  • Osinko on osakeyhtiön voitto-osuus, joka maksetaan osakkeenomistajille. Osakeyhtiön tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille voittoa. Osinkojen osuus lasketaan osakeyhtiön nettovaroista.

Helpota kirjanpitoa ja käytä laskutusohjelmaa!

Pidä kirjanpito kunnossa ja raportoi nopeasti, tarkkasti ja luotettavasti, kun käytät Zervant-palvelua laskutukseen. Kokeile ilmaiseksi ja sitoumuksetta tai lue lisää Zervant-laskutusohjelmasta.

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.