Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen poistolaskuripohja

Saatavana Excel-tiedostona

Lataa

Poisto – mikä se on ja ilmainen laskuri

Toiminimen kirjanpitoa tehdessä voi tulla eteen tilanne, jossa ammatinharjoittaja joutuu tekemään poiston hankitusta hyödykkeestä kuten tietokoneesta, kalustosta tai muusta irtaimistosta. Tässä artikkelissa on kerromme lyhyesti, miten poistoja tehdään ja mitä sääntöjä niiden kirjaamiseen liittyy.

Tarjoamme myös alla olevan ilmaisen poistolaskurin Excel-tiedostona, joka laskee sinulle poiston osuuden tasapoisto- tai menojäännöspoistomenetelmällä. Taulukko on yksinkertaistettu laskuri poistoista. Jos haluat vielä varmuuden poistojen oikeellisuudesta esimerkiksi verotuksen kannalta, kannattaa kysyä kirjanpitäjältäsi lisätietoja.

Ilmainen poistolaskuripohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Excel

Mikä on poisto?

Poisto tarkoittaa käytännössä hyödykkeen arvon laskua. Tänään ostetun tietokoneen arvo on viiden vuoden käytön jälkeen alempi kuin ostopäivänä. Kirjanpidossa tapahtuva poisto on kulu, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että hankitun hyödykkeen kulut vähennetään osittaisina kuluina hyödykkeen käyttöaikana.

Poistoja voidaan tehdä usealla eri tavalla ja poistojen niin sanottu rahallinen arvo tai summa riippuu hyödykkeen tyypistä ja sen käyttöajasta. Poistoja kirjataan kun toiminimiyritys ostaa ammatinharjoitusta varten jonkin laitteen, jonka avulla yritys kerää tuottoja ja joka toimii työkaluna ammatinharjoittamisessa. Tällä tavoin poistot pienentävät tulosta tuloslaskelmassa.

Kustannus laitteesta vähennetään näistä laitteen avulla keräämistä tuotoista vähitellen vuosien mittaan, sen sijaan että vähennettäisiin koko summa kerralla. Voidaan myös ajatella, että laitteen avulla ansaitut tuotot tulevat vähitellen vuosien mittaan, minkä vuoksi myös kustannus hankinnasta merkitään osissa kirjanpitoon. Poistojen kirjaukset tehdään eri tilikausille poistosääntöjen mukaisesti, joka vuodelle periaatteessa niin kauan kuin hyödykettä käytetään. Eri hyödykkeille on erilaiset poistosäännöt. Hyödykkeitä ovat esimerkiksi kalustot, laitteet ja rakennukset.

Edellisestä poiketen voi hyödykkeen hankinnan vähentää samana vuonna kun se on hankittu, mikäli summa hankinnalle on enintään 850 euroa (kun alv on 0). Tämä on niin kutsuttu pienhankinta. Mikäli käyttöaika on myös pieni eli noin kolme vuotta katsotaan tämä hankinta myös pienhankinnaksi. Kaikkien pienhankintojen vähennysten summa saa yhteensä olla enintään 2500 euroa per verotusvuosi. (EVL 33 §)

Lyhytaikaisiin hankintamenoihin lukeutuvat myös matkapuhelimet ja eräät työkalut. Yleisesti voidaan sanoa, että näihin hankintamenoihin lukeutuvat sellaiset hankinnat, joiden todennäköinen käyttöikä on enintään kolme vuotta.

Verotus ja kirjanpito

Huomioitavaa poistoissa on ero verotuksellisissa poistoissa (ei pakollisia) ja kirjanpidollisissa eli käyttöaikaan liittyvissä poistoissa sekä hyödykkeiden arvon laskemisessa. Vähennyksen saamiseksi verotuksessa on poistojen suuruudet oltava yhtä suuret kirjanpidossa ja verotuksessa.

Jos poisto halutaan vähentää verotuksessa, on poiston enimmäissuuruutta noudatettava. Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 % menojäännöksestä (koskee kalustoa ja koneita). Tämän vuoksi on syytä tehdä poistot 25 % mukaan, vaikka kirjanpidollisesti voitaisiinkin noudattaa toista sääntöä. Poiston suuruus lasketaan yleensä arvonlisäverottomasta summasta. (EVL 54 §)

Menojäännöspoisto

Jäännöspoisto sanana viittaa poiston suuruuteen, joka on 25% ja se lasketaan aina jäljellä olevasta arvosta eli menojäännöksestä.

Esimerkki:

Tietokoneen arvo ilman alv:a on 1500 €, jolloin ensimmäisen vuoden poiston summa on 375 €. Menojäännökseksi jää tällöin 1125€, josta lasketaan taas seuraavan poiston suuruus 25% seuraavana vuonna jne.

Edilex: “Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti hyödykkeen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta.”

Tasapoisto

Tällä menetelmällä poiston summa on yhtä suuri jokaisena vuonna kun poistot tehdään niin kauan kun hyödykkeellä on elinikää. Poiston vuosittainen suuruus saadaan jakamalla hyödykkeen hankintameno sen käyttövuosien lukumäärällä. 

Esimerkki:

Hyödykkeen hinta on 5000 € ja käyttöikä 5 vuotta. Poiston suuruus on tällöin 1000 € per vuosi.

Kaikille hyödykkeille laaditaan omat poistosuunnitelmat jo ensimmäisenä käyttöönottovuonna. Pienet verovelvolliset yritykset voivat käsitellä koneet ja kaluston yhtenä kokonaisuutena. Tällöin verotuksessa noudatetaan hyväksyttävää maksimia.

Vaikutusaika = Taloudellinen pitoaika

Laske tasapoisto- tai menojäännöspoistomenetelmällä

Tasapoistomenetelmä

  • Syötä hankintahinta
  • Syötä poiston aika vuosissa

Tällä menetelmällä poiston osuus on yhtä suuri joka vuosi.

Menojäännöspoistomenetelmä

  • Syötä hankintahinta (Huom! yleensä alv:ton)
  • Syötä poiston aika vuosissa

Laskuri laskee poiston 25 % säännön mukaan, joka on verottajan hyväksymä poistoprosentti esim. koneille ja kalustolle.