Yrittäjyys ja tasa-arvo

Yrittäjyys ja tasa-arvo

Onko yrittäjyys tasa-arvoista? Tarkastelimme Zervantilla suurimpia eroja nais- ja miesyrittäjien välillä ja visualisoimme luvut infograafiksi tilastokeskuksen vuoden 2017 tietojen pohjalta. 

Tältä suomalainen yrittäjyys näyttää tasa-arvon näkökulmasta.

Naisyrittäjät vs miesyrittäjät infograafi

Mitä on tasa-arvoinen yrittäjyys?

Tasa-arvoinen yrittäjyys on sitä, että yrittäjiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta siitä, mitä sukupuolta henkilö edustaa. Naisilla ja miehillä tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet vaurastua, työllistyä sekä menestyä yrittäjinä – alasta riippumatta.

Miksi suurin osa yrittäjistä on miehiä?

Yksi syy siihen, miksi naisia on vähemmän yrittäjinä, on naisten varovaisuus. Naiset ovat tarkkoja taloudestaan ja välttävät riskiä yleisesti miehiä enemmän. Vaikka usein luullaan, että perhesyyt estävät naisia lähtemästä yrittäjiksi, on asia kuitenkin toisinpäin: Naiset yhdistävät mielellään yrittäjyyden tuoman vapauden sekä perhe-elämän, ja onkin yleistä, että lasten myötä naiset ryhtyvät yrittäjiksi. Naisia lähtee yrittäjäksi koko ajan enemmän, ja naisyrittäjyys on maailmanlaajuisesti kasvussa.

Miksi yrittäjäksi lähdetään?

Syyt ryhtyä yrittäjäksi ovat hyvin samantyyppiset sukupuolesta riippumatta. Yleisimpiä syitä on alan yrittäjäpainotteisuus, eli alalla on tyypillistä toimia yrittäjänä. Toisena syynä on sopivan tilaisuuden eteen tuleminen. Myös yrittämisen tuoma vapaus on isossa roolissa yrittäjäksi ryhtymiselle. Usein yrittäjyysvalinnassa henkilökohtaiset ominaisuudet ovat kaikkein tärkeimmässä roolissa niin naisilla kuin miehilläkin.

Naisyrittäjän tulot vs miesyrittäjän tulot

Naisyrittäjän euro on edelleen pienempi kuin samaa työtä tekevän miehen euro. On kuitenkin myös töitä, joista naiset laskuttavat keskimäärin enemmän samasta työstä kuin miehet. Näitä ovat muun muassa graafinen suunnittelu, liikunnanohjaus, konsultointi ja siivouspalvelut. 

Tuloilla ei ole kuitenkaan yhtä isoa merkitystä yrittäjyysvalinnassa naisille kuin miehille. Miehille tulojen odotettu kasvu yrittäjänä palkkatyöhön verraten lisää halua ryhtyä yrittäjäksi, kun taas naisille vaikutus voi olla jopa päinvastainen. Naisille rahalliset motiivit eivät ole yritystoiminnassa siis ensisijaisia, vaan yrittäjäksi lähdetään muista syistä.

Yrityksen kasvattaminen ja tasa-arvo

Haluttomuus kasvuun ei ole syy siihen, miksi naisyrittäjät eivät esimerkiksi suunnittele työvoiman palkkaamista ja yrityksen kasvattamista. Halu kasvattaa yritystoimintaa löytyy niin naisilta kuin miehiltäkin. Suuri osa naisten perustamista yrityksistä keskittyy kuitenkin palvelualalle, jolla toimitaan tyypillisesti yksinyrittäjinä, jolloin kasvun luominen voi olla haastavampaa. 

Isoin syy kasvun esteelle voi löytyä kuitenkin rahoituksesta. Pohjoismaissa vain noin 1 % käyttöönotetusta pääomarahoituksesta menee naisten perustamille kasvuyrityksille, kun taas 88 % menee miesten perustamille yrityksille. Syy ei ole siinä, että naisten bisnesideat olisivat miesten ideoita huonompia, sillä tutkimusten mukaan naisten perustamat kasvuyritykset ovat keskimäärin kannattavampia kuin miesten perustamat yritykset.

Syy rahoituksen järjestymiseen on yksinkertaisesti siinä, että ihmiset rahoittavat mielellään kaltaisiaan ihmisiä: miehet rahoittavat miehiä, naiset naisia. Naisia taas on pääomasijoitusyhtiöissä vähemmän töissä, mikä vaikuttaa suoraan myönnettyihin pääomarahoituksiin naisyrittäjille.

Yrittäjän työaika ja innostuneisuus työstään

Työn mielekkyyteen vaikuttaa muun muassa se, paljonko itsellä on vaikutusta työhön ja sen määrään. Tilastojen mukaan naisyrittäjät ovat innostuneempia työstään kuin miehet. Yrittäjät ja korkeammassa asemassa työskentelevät kokevat yleisesti työnsä mielekkäämmäksi, sillä näissä asemissa saa usein vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Naisyrittäjät pääsevät vaikuttavaan ja tärkeään rooliin omassa yrityksessään, ja saavat siten merkityksen tunnetta ja vaikutusvaltaa omaan aikaansa sekä työhönsä, joka näkyy suoraan innostuneisuutena työhön.