Lisää oikeat laskumerkinnät laskulle

Laskumerkinnät – mitä tietoja tarvitset laskulle

On tärkeää, että laskullasi on laissa vaaditut merkinnät. Laskumerkinnöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä tietoja, joiden on löydyttävä laskulta.

Kotimaan sisällä tapahtuvassa myynnissä ohjeet ovat melko selkeät, kinkkisyyttä voi ilmaantua tietyillä aloilla ja laskutuksessa muihin maihin. Keräsimme tähän artikkeliin yleisimmät laskutuksen muodot, joita asiakkaamme käyttävät. Zervantilla saat erilaiset myyntilaskut luotua helposti: tarjoamme jokaiselle oman laskutyypin.

Pakolliset laskumerkinnät

Verohallinto (kohta 6) tarjoaa kattavan listan pakollisista merkinnöistä laskulla. Tiivistettynä pääset kuitenkin alkuun seuraavilla tiedoilla lain vaatimukset täyttävän laskun luomisessa:

 1. Laskun päivämäärä ja numero
 2. Sinun ja asiakkaasi tiedot: nimi, alv-tunnus ja osoite
 3. Myytävät tuotteet/ palvelut: päivämäärä, määrä, yksikkö (esim. h, kpl, kg)
 4. Arvonlisävero: verokanta, eri kannat eritelty, maksettavan veron määrä yhteensä
 5. Hinnat: yksikköhinnat ilman veroa, mahdolliset alennukset, kokonaishinta

Zervantissa kaikille yllä mainituille kohdille löytyy oma kenttä, joka sinun tulee täyttää. Myös laskunumerointi on verohallinnon mainitsema “juokseva” eli automaattisesti jatkuva. Tältä näyttää laskujen luomiseen tarkoitettu editori Zervantissa:

Laskumerkinnät on helppo täyttää Zervantilla

Arvonlisäveroton myynti

Jos liiketoimintasi on vähäistä ja siten jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle, voit luoda arvonlisäverottomia laskuja. Raja määräytyy 12 kuukauden liiketoiminnan perusteella: liikevaihto saa olla enintään 10 000 euroa mainitussa ajassa. On myös mahdollista, että harjoitat arvonlisäverotonta toimintaa. Sellaista on:

 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • terveyden- ja sairaanhoito sekä sosiaalihuolto
 • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt koulutuspalvelut
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt tekijänoikeuksista ja esiintymisistä saadut korvaukset

Kannattaa lukea lisää arvonlisäverottomasta myynnistä verohallinnon sivuilta tai kysyä tarkennuksia kirjanpitäjältäsi. Yllämainituilla aloilla on poikkeuksia verottomuudessa! Muista myös lisätä merkintä laskulle myynnin verottomuudesta/ viitata kyseiseen arvonlisäverolain tai arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen. Jos myynti on liikevaihdon takia verotonta, laskulla täytyy olla maininta esim. myynti 200€ alv 0%. Laskulla ei riitä pelkästään summa 200€.

Tutki, miten arvonlisäverottoman laskun luonti onnistuu Zervantissa.

Rakennusalan käänteinen arvonlisävero

Huomaa, että jos toimit rakennusalalla, et kuitenkaan automaattisesti laskuta käänteisen arvonlisäverotuksen mukaan. Rakennusalan käänteinen arvonlisävero tarkoittaa sitä, että tiettyjä rakennusalan palveluita myytäessä ostaja on verovelvollinen myyjän sijaan. 

Käänteisyyttä sovelletaan usein silloin kun ostaja eli asiakkaasi on myös elinkeinoharjoittaja ja myy rakentamispalveluja. Käännetty verovelvollisuus ei siten koske myyntiä yksityisasiakkaille. Zervant tarjoaa kyseiselle myynnille laskutyypin: se poistaa alv:n laskulta ja lisää siihen maininnan käännetystä verovelvollisuudesta.

Kotitalousvähennys

Jos yrityksesi palveluntarjontaan kuuluu siivous-, hoito- tai remonttityötä, kannattaa tutkia, ovatko ne kotitalousvähennyksen alaisia palveluita. Auta asiakastasi ja ilmoita nuo palvelut laskullasi: asiakkaasi voi saada verotuksessa kotitalousvähennyksen. Vähennys on hänelle enintään 2 250 euroa vuodessa, 100 euron omavastuulla. Tämä voi olla yrityksellesi näppärä myyntikeino!

Lue lisää kotitalousvähennyksestä ja kuinka helppoa laskun luominen kotitalousvähennyskelpoiselle työlle on Zervantissa.

Laskutus EU:ssa ja sen ulkopuolella

Ulkomaankaupassa on tärkeää selvittää, mihin maahan verot maksetaan, onko ostaja verovelvollinen (Huom! Muista merkitä ostajan alv-tunnus laskulle) ja yksityishenkilö vai elinkeinonharjoittaja.

 • EU: EU-maiden välillä tapahtuvaa myyntiä kutsutaan yhteisökaupaksi, joka on useimmiten myyjälle verotonta. Kun laskutat verovelvollista asiakasta palveluista EU:n sisäpuolella, lisää laskuun merkintä käänteisestä verovelvollisuudesta: Käännetty verovelvollisuus, arvonlisäverodirektiivi 44 art. Vastaavasti tavaroita myytäessä EU:n sisällä, tulee laskulle lisätä seuraava merkintä: Alv 0% tavaroiden yhteisömyynti. Tarkista kuitenkin poikkeukset verohallinnon sivuilta!
 • Muu maailma: EU:n ulkopuolelle laskuttaessa kyse on viennistä. Vienti voi olla verotonta, jos tavara kulkee suoraan EU:n alueen ulkopuolelle. Palveluiden myynnissä kannattaa tutustua myyntimaasäännöksiin.

Lisättävien merkintöjen yhteenveto

Laskun tyyppiSuomeksiEnglanniksi
Pakolliset laskumerkinnät
Arvonlisäveroton myyntiAVL 3 §:n perusteella lasku ei sisällä arvonlisäveroa.Invoice doesn’t contain VAT (AVL 3 §).
Rakennusalan käänteinen arvonlisäveroLasku ei sisällä arvonlisäveroa. Ostaja on verovelvollinen AVL 8 c §:n mukaan.Invoice doesn’t contain VAT. Buyer is VAT liable (AVL 8 c  §).
Tavaroiden myynti EU-maihinAlv 0% tavaroiden yhteisömyyntiVAT 0% Intra-Community supply of goods
Palveluiden myynti EU-maihinKäännetty verovelvollisuus, arvonlisäverodirektiivi 44 art.Reverse charge, VAT Directive art 44.

Kokeile helpompaa laskutusta Zervantilla! Sen avulla laskumerkinnät tulevat automaattisesti ja saat luotua laillisesti oikean näköisiä laskuja.