Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen kauppalaskupohja

Saatavana Word- ja Excel-tiedostona

Lataa Kauppalaskupohja

Mitä tarkoittaa kauppalasku? – Lataa ilmainen pohja

Jotta EU:n ulkopuolelle vietävä tavara saadaan lähetettyä, tulee vienti-ilmoituksen liitteenä aina olla proforma- tai kauppalasku. Suomen tulli vaatii aina jompaa kumpaa, jotta voidaan määrittää tuotteen kaupallinen arvo.

Proformalaskua käytetään silloin, kun tuotteella ei ole kaupallista arvoa, se on henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu tai sitä ei ole tarkoitus myydä. Kauppalasku otetaan käyttöön silloin, kun tuote on jo myyty vastaanottajalle ja sille voidaan määrittää kaupallinen arvo.

Ilmainen kauppalaskupohja

Kauppalaskupohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Word, Excel

Mikä kauppalasku on?

Kun tuote on myyty EU:n ulkopuolelle ja tuotteella tai hyödykkeellä on kaupallinen arvo, tulee aina tehdä kauppalasku. Kun kauppalasku on laadittu huolella, onnistuu tavaran toimitus ilman ongelmia ja tulliselvitys nopeutuu.

Kauppalaskun laatii aina tuotteen myyjä ja sen tekemisessä voi auttaa kuljetusyrityksen asiakaspalvelu. Voit myös hyödyntää tekemäämme valmista kauppalasku pohjaa, jonka voit ladata täysin maksutta.

Kauppalaskun käyttötarkoitus

Kauppalaskun tarkoitus on yksinkertaisuudessaan ilmoittaa sekä kuljetusyrityksille että tulliviranomaisille lähetyksen tullausarvo. Kauppalasku auttaa selvittämään myös mahdolliset vaadittavat tullaustoimenpiteet niin lähetys- sekä vastaanottopäässä.

Kauppalaskua ei käytetä lainkaan EU:n sisäpuolella olevissa lähetyksissä. EU:n sisällä olevat lähetykset saavat kulkea vapaasti ilman kauppalaskun laatimista, näissä lähetyksissä tulee kuitenkin huomioida lähetyksen painorajat. Painorajat vaihtelevat kuljetusyrityskohtaisesti.

Mitä kauppalaskulla tulee ilmoittaa?

Ostajan olisi hyvä ilmoittaa kaupantekovaiheessa omaa maata koskevat vaatimukset tullia varten. Kauppalasku on ensisijainen asiakirja aina, kun lähetys tulee tai viedään EU-alueen ulkopuolelle. Suomen tulliviranomainen vaatii kauppalaskulle ainakin seuraavat tiedot:

 • Myyjän nimi ja kotipaikka
 • Myyjän y- tai alv-tunnus
 • Ostajan nimi ja kotipaikka
 • Ostajan y- tai alv-tunnus
 • Milloin kauppalasku on laadittu
 • Kauppalaskun tunniste
 • Tavaran vienti- tai lähtömaa
 • Tavaran määränpää
 • Kuljetustiedot, kuten esim. väline sekä reitti
 • Toimitustapa sekä -aika
 • Maksutapa sekä -ehdot
 • Tuotteen tarkka kuvaus, jossa tulee käyttää kauppanimitystä
 • Yksilöintitiedot tavarakolleille: kollien merkit, numerot, lukumäärä ja bruttopaino
 • Tullitariffinimike
 • Hintatiedot tavaralle sekä mahdolliset hinnanalennukset ja niiden perusteet
 • Viennin tarkoitus
 • Viejän allekirjoitus, mikäli maa, johon tavara lähetetään, sitä vaatii

Jos tuotteen vastaanottaja on yksityishenkilö, ei TARIC– koodia tarvita, mutta tämä kannattaa selvittää aina etukäteen, jotta lähetys sujuu mahdollisimman helposti.

Ulkomaiden tullien mahdolliset vaatimukset

Tavaralähetyksissä tulee ottaa myös huomioon, mitä ulkomaan viranomaisten vaatimukset ovat. Tavallisesti useimmat viranomaisten ja tullien määräykset kohdistuvat juuri kauppalaskuun, tästä syystä se on niin tärkeä asiakirja viennissä. Selvitä ennen lähetystä, tuleeko kauppalasku esittää useampana kuin yhtenä kappaleena.

Tämän lisäksi jotkin maat voivat vaatia, että kauppalaskun tulee olla vahvistettu tai legalisoitu. Selvitä myös tuleeko lähetyksessä olla viejän alkuperämaata tai lähetyksen arvoa koskeva vakuutus. Jotkin lähetykset voivat vaatia konsulilaskun, joka on kuitenkin tänä päivänä hyvin harvinaista. Tämä haetaan maan konsulaatista ja kyseessä on maksullinen asiakirja.