Alv ilmoittaminen - arvonlisäveroilmoitus

Arvonlisäveroilmoituksen tekeminen

Arvonlisäveroilmoituksen antaminen koskee kaikkia alv-velvollisia yrityksiä, käytännössä suurinta osaa suomalaisista yrityksistä. Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen tapahtuu yleensä samalla, kun yrityksestä tehdään perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Tuotteita tai palveluita myyvän yrityksen vastuulla on arvonlisäveron periminen asiakkaalta ja sen tilittäminen Verohallinnolle. 

Tässä artikkelissa kerromme, mikä on arvonlisävero ja miten arvonlisäveroilmoitus tehdään.

Mikä on arvonlisävero?

Arvonlisävero, lyhyesti alv, on vero, joka peritään tuotteen tai palvelun arvonnoususta. Se sisältyy tuotteen tai palvelun myyntihintaan ja sen suuruus riippuu tuotteen verokannasta. Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on 24 %.

Arvonlisävero on kulutusvero, joka koskee melkein kaikkia tavaroita ja palveluita. Se on välillinen vero, mikä tarkoittaa, että lopullinen kuluttaja maksaa veron osuuden. Siksi arvonlisäveron korotukset näkyvät tuotteiden kuluttajahinnoissa.

Verot, jotka kerätään myydyistä tuotteista ja palveluista, maksetaan valtiolle verotuloina. Vaikka veroa peritään jokaisessa tuotannon ja jakeluvaiheen myynnissä, se maksetaan valtiolle vain, kun tuotteeseen tai palveluun lisätään arvoa.

Tämä tarkoittaa, että veron määrä ei kerry loputtomasti, koska yritykset voivat vähentää sen verotuksessa. Vähennyksiä käyttäessään yritykset voivat vähentää ostoihin sisältyvät arvonlisäverot myynteihin sisältyvistä arvonlisäveroista.

Mikä on arvonlisäveroilmoitus ja miten se tehdään? 

Arvonlisävero on veromuoto, joka yrittäjien tulee itse ilmoittaa ja maksaa Verohallinnon OmaVero-palvelun kautta. Tätä veroa ei lähetetä erikseen verottajalta laskuna, vaan yrittäjän täytyy itse tehdä arvonlisäveroilmoitus.

Jos sinulla on kirjanpitäjä, hän laskee, kuinka paljon arvonlisäveroa sinun tulee maksaa tositteidesi ja kuittiesi perusteella. Tämän jälkeen kirjanpitäjäsi lähettää sinulle laskun arvonlisäveron maksamiseksi. Voit myös antaa tilitoimistolle valtuuden tehdä arvonlisäveroilmoituksen puolestasi.

Verohallinnon verkkosivuilta löydät ajantasaiset ohjeet arvonlisäveroilmoituksen tekemiseen. Arvonlisäveroilmoitus tehdään verkossa OmaVero-palvelun kautta, ja se täytyy tehdä jokaiselta verokaudelta, vaikka yritykselläsi ei olisi ollut verokauden aikana arvonlisäverollista toimintaa.

Suoriteperusteinen vai maksuperusteinen alv-ilmoitus?

Arvonlisäveroilmoituksen voi tehdä joko suoriteperusteisesti tai maksuperusteisesti

Suoriteperusteinen alv-tilitys on yleisin tapa. Siinä myyntien ja ostojen alvit käsitellään sen mukaan, kun tuote tai palvelu on toimitettu asiakkaalle. Ostojen osalta vähennysoikeus tulee sen perusteella, kun palvelu tai tavara on saatu, eikä laskun maksuajankohdan mukaan. 

Maksuperusteinen arvonlisävero tilitetään sen mukaan, milloin raha liikkuu myyjän ja ostajan välillä. Myynnistä tilitetään alv siis silloin, kun asiakas maksaa, ja ostojen arvonlisävero vähennetään maksuajankohdan mukaan. Maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys on mahdollinen yrityksille, joiden liikevaihto on alle 500 000 €. Maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys voi sopia esimerkiksi sellaisille yrityksille, joilla myyntilaskujen maksuaika on pitkä tai joilla on hyvin vähän ostoja. 

Milloin arvonlisäveroilmoitus täytyy tehdä?

Yleensä arvonlisävero maksetaan kuukausittain, ja eräpäivä on joka kuukauden 12. päivä (tai seuraava arkipäivä, jos 12. päivä sattuu olemaan viikonloppu tai arkipyhä).

Ilmoitus- ja maksupäivä on 12. päivä sitä kuuta, joka on toinen kuukausi verokauden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi marraskuun arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään tammikuun 12. päivään mennessä.

Voit kuitenkin valita pidemmän verokauden, jos yrityksesi liikevaihto on pieni. Yritykset, jotka tekevät alle 30 000 € vuosittaista liikevaihtoa, voivat ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron vain kerran vuodessa, jolloin eräpäivä on seuraavan vuoden helmikuun 12. päivä. Alle 100 000 € liikevaihdolla arvonlisävero voidaan ilmoittaa neljännesvuosittain, jolloin eräpäivät ovat helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa.

Verokautta voi pyrkiä muuttamaan OmaVeron kautta. Uusi verokausi tulee voimaan seuraavan vuoden alusta. Jos liikevaihto ylittää pidemmän verokauden rajoituksen, siitä on ilmoitettava Verohallinnolle välittömästi.

Arvonlisäveron merkitseminen laskuun

Yrityksen vastuulla on merkitä arvonlisäveroon vaikuttavat tekijät kaupankäynnistä syntyviin tositteisiin. Laskuissa, kuiteissa ja muissa tositteissa täytyy lukea selkeästi, millaista tuotetta ja palvelua myydään ja mikä on siihen sovellettava arvonlisäverokanta.

Laskutusohjelma tai laskupohja auttaa arvonlisäveron laskemisessa ja merkitsemisessä laskuihin automaattisesti oikein. 

Ajankohtaiset arvonlisäveroprosentit löydät Verohallinnon verkkosivuilta. Yleisin verokanta on 24 %, jota sovelletaan suurimpaan osaan tuotteista ja palveluista. Alennettu verokanta 14 % on käytössä elintarvikkeille, rehuille sekä ravintola- ja ateriapalveluille. 10 % verokantaa sovelletaan muun muassa kirjoihin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, elokuvanäytöksiin, sanoma- ja aikakauslehtiin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin. Tietyt liiketoiminnat jäävät kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle, kuten esimerkiksi terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä