Eenvoudige en kosteloze facturatiesoftware!

De gemakkelijkste manier om facturen te maken en te versturen

Gratis account aanmaken Facturatiesoftware voor het aanmaken van facturen

Gratis voorbeeld

Beschikbaar in Word

Download Gratis arbeidsovereenkomst voorbeeld

Arbeidsovereenkomst — download een gratis arbeidscontract-voorbeeld!

Is het tijd om je bedrijf te laten groeien en medewerkers aan te nemen? Fantastisch! In dit artikel leggen we uit waarom het aangaan van een arbeidsovereenkomst belangrijk is en welke informatie hierin moet staan. We hebben bovendien een gratis kant-en-klaar arbeidsovereenkomst-voorbeeld voor je gemaakt, die je volledig naar wens kunt bewerken. Probeer ook onze gebruiksvriendelijke gratis facturatiesoftware.

Waarom is het afsluiten van een arbeidsovereenkomst belangrijk? Volgens de wet op de arbeidsovereenkomst kan een contract mondeling, schriftelijk of elektronisch tot stand komen. Hoewel mondeling rechtsgeldig is, is het een goed idee om alles zwart op wit te zetten om misverstanden en tegenstrijdigheden te voorkomen. Wanneer belangrijke zaken als arbeidsduur, loon, vakantiedagen of de cao schriftelijk zijn overeengekomen, zijn beide partijen op de hoogte van hun rechten. Het is ook een goed moment om de functieomschrijving en de verwachtingen van beide partijen nader te bespreken. De Rijksoverheid biedt nuttige informatie over arbeidsovereenkomsten.

Gratis arbeidsovereenkomst-voorbeeld

Gratis arbeidsovereenkomst voorbeeld

Probeer onze eenvoudige facturatie- en schattingssoftware

Maak een gratis account aan

Downloaden: Word

Rechten en plichten

Onthoud dat een medewerker geen zelfstandige is of iemand die het welzijn van de ondernemer moet verbeteren, maar dat hij voor je aan het werk is. Als werkgever heb je een nieuw soort verantwoordelijkheid omtrent rechten en daarom is het belangrijk om je volledig te informeren. De KVK geeft hiervoor ook uitstekend advies: klik hier. Steeds meer medewerkers zijn zich bewust van hun rechten en hechten waarde aan een werkplek waar de contracten gewetensvol worden opgesteld. Als je wilt lezen over de Arbowet en andere wetten voor rechten en plichten op de werkvloer, kun je hier terecht. 

Het invullen van de arbeidsovereenkomst

Alle zaken die te maken hebben met de arbeidsrelatie worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. We hebben een gratis sjabloon voor je gemaakt dat je kunt gebruiken bij het aannemen van nieuw personeel.

Vermeld in de arbeidsovereenkomst ten minste: 

Taken: Vermeld de toekomstige taken van de medewerker en functietitel waaronder diegene zal werken. Vaak staat in de functieomschrijving ook de tekst ‘en andere door de werkgever voorgeschreven taken’, zodat de definitie niet wordt beperkt. 

Werkplek: werkt de medewerker op kantoor, thuis, bij klanten of op verschillende locaties? 

Vorm van dienstverband: Eén van de belangrijkste aspecten van een arbeidsovereenkomst is de vorm van het dienstverband. Is het arbeidscontract voor onbepaalde of bepaalde tijd? Bedenk dat er altijd een grond moet zijn voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

Begin- en einddatum van dienstverband: Hier vul je de ingangsdatum van het dienstverband en de duur van de arbeidsovereenkomst in, evenals de lengte van een eventuele proeftijd. Volgens de wet mag de proeftijd niet langer zijn dan zes maanden. 

Werktijden: Vul hier in hoeveel uur per week een medewerker gaat werken. Soms staat in arbeidsovereenkomsten ook de periode waarin het werk wordt gedaan. 

Toepasselijke cao: indien je branche zich aan de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) moet houden, dient dit te worden vermeld.

Opzegtermijn: De Arbeidswet definieert opzegtermijnen afhankelijk van de duur van het dienstverband voor zowel de werkgever als werknemer. Er kunnen echter ook kortere of langere opzegtermijnen worden overeengekomen. De maximale opzegtermijn is zes maanden; er bestaat geen minimale opzegtermijn. 

Salaris: vul het salaris en de basis voor het loon in het contract in. 

Jaarlijkse vakantiedagen: Medewerkers hebben elk jaar recht op vakantiedagen, wat hier verder wordt uitgelegd. Ook moet worden vastgelegd hoeveel vakantiegeld iemand ontvangt. 

Overige arbeidsvoorwaarden: Het is een goed idee om andere mogelijke voorwaarden in je arbeidsovereenkomst op te nemen, zoals een auto van de zaak, lunch- of sportvergoedingen.

Zit je nog in de opstartfase van je bedrijf? Maak dan gebruik van onze informatie over en het voorbeeld van een ondernemingsplan.