kundenharofaktureraderegistreringar

Skapa projekt, rapportera tid och fakturera arbete

I den här artikel beskriver vi hur du enkelt skapar ett nytt kundprojekt, rapporterar tid och fakturerar projektet av din kund via Zervant faktureringsprogram.

Använder du inte Zervant? Läs mera om hur du enkelt kan sköta tidrapportering och fakturering på webben.

1. Skapa ett nytt projekt

För att skapa ett nytt kundprojekt för tidrapportering och fakturering börjar du med att klicka på Skapa projekt på sidan Tidrapport eller Kunder.

Fyll i uppgifterna för projektet:

  • Kund: Välj den kund från ditt kundregister som projektet hänför sig till.
  • Projektets namn: Ange ett namn för projektet. Namnet syns i sedan på fakturan när du fakturerar projektet av kunden.
  • Status: Välj Aktivt ifall du vill rapportera tid för projektet.
  • Lägg till aktiviteter: Du kan lägga till olika aktiviteter för ditt projekt som sedan automatiskt används i tidrapporteringen. De olika aktiviteterna listas också separat på fakturan när du fakturerar din kund för utfört arbete. Du kan ange timtaxan och budgeten för varje aktivitet skiljt för sig.

projektbeskrivning

När du är färdig med projektbeskrivningen klickar du på Spara och Stäng för att komma tillbaka till Tidrapport-sidan.

2. Rapportera tid och utfört arbete

I tidrapporteringen kan du nu välja projektet och rapportera utfört arbete som är relaterat till kundprojektet:

  • Datum: Ange datum då du utfört arbetet.
  • Aktivitet: Välj aktivitet från listan av aktiviteter som du definierat för ditt projekt.
  • Antal: Ange antal timmar som du jobbat med aktiviteten.
  • Beskrivning: Ange vid behov en närmare beskrivning för aktiviteten.
  • Tryck på Enter eller klicka på Spara ikonen för att lägga till tidrapporten till projektet.

faktureraprojekt

Tidrapporten räknar automatiskt ut totalbeloppet på det utförda arbetet.

3. Fakturera projekt

När du vill fakturera din kund klickar du bara på Skapa faktura. Ifall du har flera projekt för en och samma kund kan du välja vilket projekt du vill fakturera före du kommer till fakturabotten.

kundenharofaktureraderegistreringar

Zervant hämtar automatiskt allt ofakturerat arbete för projektet från tidrapporten till fakturabotten. Ifall du vill skapa en delfaktura kan du i det här skedet ange vilken tidsperiod du vill fakturera. När du är nöjd med fakturan klickar du på Godkänn faktura och väljer hur du vill skicka den till kunden.

Relaterade artiklar

Här hittar du mera information kring ämnet:

 

 

(Visited 1 326 times, 1 visits today)