Enkel-bokforing-i-Excel-Gratis-mall-och-instruktioner-for-enskild-firma

Enkel bokföring i Excel – Gratis mall och instruktioner för enskild firma

Bokföring för enskilda näringsidkare och enskild firma

I den här artikeln går vi igenom hur du sköter bokföringen för din firma. En person som driver enskild firma (enskild näringsidkare) är bokföringsskyldig men kan tillämpa enkel bokföring i stället för mera komplicerad dubbel bokföring. I slutet av artikeln kan du ladda ner ett gratis Excel-verktyg för enkel bokföring.

Svensk bokföring? Vänligen observera!

OBS! Enligt bokföringslagen i Sverige är det inte tillåtet att sköta bokföringen i Excel. För enskilda firmor registrerade i Sverige rekommenderar vi att du istället använder ett bokföringsprogram. Det finns ett gäng olika ute på marknaden. I Zervant kan du förutom att skapa och skicka fakturor också registrera inkomster och utgifter.

Zervant enklaste sättet att fakturera

Vad är en enskild firma?

Ditt företag klassas som enskild firma (enskild näringsidkare) när du som privatperson driver och ansvarar för företaget. Ditt personnummer blir företagets organisationsnummer. Du är också personligt ansvarig för att avtal hålls och att skulder betalas. Det finns inget krav på startkapital för enskilda firmor.

Bokföring av fakturor och andra inkomster

Med enkel bokföring bokför du företagets alla affärshändelser som inkomster, utgifter, räntor, skatter och egna insättningar och uttag i verksamheten. Enkel bokföring görs enligt kontantmetoden, eller på ren svenska så ”bokför du bara in- och utbetalningar på den dagen som betalningen till eller från företagets konto sker”.

Inkomster bokför du alltså på den dagen du har fått in betalningen på kontot. När du fakturerar ska du ange momsen separat i Excel-mallen enligt korrekt skattesats (se närmare instruktioner för att skriva en faktura). Kolumnen Moms 0% är avsedd för momsfri inkomst. I kolumnen Moms 25% bokför du momsens belopp av inkomsten (t.ex. från momsbelagd försäljning). Totalt kolumnen och momsskulden beräknas automatiskt i den bifogade Excel-mallen.

Ifall du har inkomster med andra momsprocenter kan du enkelt lägga till nya kolumner för dem för att enkelt beräkna slutliga beloppet för din momsdeklaration.

Bokföring av utgifter

Utgifter bokförs på den dagen som du har betalat fakturan eller tagit emot kvittot för utgiften.

Som med inkomster så ska du separat ange den momsfria delen av utgiften och momses belopp i egna kolumner. De här uppgifterna hittar du från kvittot eller fakturan som du bokför. Totalt kolumnen beräknas automatiskt och momsen som du betalat dras automatiskt av från momsskulden som du är ”skyldig” skatteverket.

Tillgångar

I den hör kolumnen bokför du tillgångar som helt och hållet (eller i stort sett helt och hållet) används i firman eller tillgångar som är nödvändiga för att du ska kunna driva verksamheten, t.ex. en båt i ett fiskeriföretag. Här bokförs också privata tillgångar som för över till firman (enligt marknadsvärde).

Skulder och eget kapital

Som eget kapital bokför du uttag av firmans pengar eller varor för privat bruk. Eftersom det hr minskar firmans egna kapital bokförs det som negativt. Ifall du betalar in pengar till firman ökas det egna kapitalet. Skulderna omfattar alla skulder som uppstått i firman men inte dina privata skulder.

Momsbokföring

Då du betalar moms till skattekontot bokför du det betalda momsbeloppet i Moms-betalning kolumnen som ett negativt belopp. Det här minskar din momsskuld med motsvarande belopp.

Betalda skatter

Skatter som hör till firman som preliminära skatter eller extra inbetalningar på skattekontot ska också bokföras. Fyll i betalda skatter i Skatter-kolumnen. Vid räkenskapsperiodens slut får du totalbeloppet på betalda skatter från raden längst ner i den här kolumnen.

Ladda ner en gratis Excel-mall för enkel bokföring

>>>Ladda ner vår gratis Excel mall här<<<

Enkel bokföring Excel mall

 

 

 

Ladda ner gratis Excel-mall för att genast påbörja enkel bokföring. Alternativt kan du kan också använda Zervant för att få en ekonomisk översikt när du lägger in dina inkomster och utgifter i faktureringsprogrammet.


 

Enkel fakturering med Zervant!

Vårt faktureringsprogram är utformat för att underlätta ekonomin och administrationen i ditt företag. Vi är inriktade på småföretagare och entreprenörer. Nyfiken? Signa upp för en 30 dagars gratis testperiod!

Pröva gratis i 30 dagar!

Relaterade artiklar

(Visited 64 831 times, 5 visits today)