Zervants kundundersökning

Våra kunder är den mest värdefulla informationskällan för oss, när vi utvecklar vår produkt. Därför frågade vi nyligen våra användare hur nöjda de är med Zervant och dess funktioner; vad de tycker bäst om, och vad som kunde förändras, förbättras eller läggas till.

Vi fick mer än 1000 svar på enkäten och lika många öppna kommentarer. Nu har vi skapat en infografik som lyfter fram höjdpunkterna från denna undersökning:

Zervants kundundersökning