Zervant säkrar 1.3 M€

Zervant meddelade idag via bloggen ArcticStartup att de säkrat 1.3 M€ (ca. 11 miljoner svenska kronor) i riskfinansiering via finska statens Tekes Young Innovative Companies-program och privata investerare för att fortsätta utveckla marknadens enklaste fakturerings- och bokföringsprogram.

Zervant fokuserar för tillfället på mikrobolag och soloföretagare och har under två år lyckats få över 11 000 kunder från 125 länder.

I praktiken så gör Zervant det möjligt för företagare att registrera utfört arbete och försäljning när och var som helst och skapar sedan automatiskt kundfakturor och bokföringen baserat på de dagliga aktiviteterna.

Tuukka Koskinen, bolagets vice VD och tekniska chef, berättade att jämfört med t.ex. kanadensiska Freshbooks så fokuserar Zervant på den Europeiska marknaden och har fullt anpassat produkten till lokala behov som t.ex. moms, fakturamallar och andra inställningar som krävs vid fakturering och bokföring inom EU.