Zervant faktureringstjänst lanserad i Sverige

Zervant är nu tillgänglig som Beta-version i Sverige

Under se senaste veckorna har vi fokuserat på utveckla en version av Zervant-tjänsten specifikt för den svenska marknaden. Vår senaste uppdatering är första steget mot en fullständig tjänst för fakturering och kostnadshantering för svenska småföretag. Tjänsten har sedan tidigare stöd för både svenska och engelska men har nu också kompletterats med stöd för svensk moms, milersättning och valuta.

Här är en kort sammanfattning av de nya funktionerna:

  • Stöd för svenska kronor (SEK) och alla andra valutor inom EU
  • Svensk moms
  • Automatiskt kalkylering av milersättning enligt svensk lagstiftning
  • Förenklat användargränssnitt för att skapa fakturor

I kommande uppdatering kommer vi att vidareutveckla funktioner specifikt för svenska småföretag. Vi tar gärna emot förslag till förbättringar så att vi kan göra tjänsten ännu bättre.

Läs mera om Zervant faktureringsprogram på vår hemsida.