Företagsrådgivaren tipsar

Vill du starta eget? Läs företagsrådgivarens tips

I den här artikelserien berättar vi bästa delarna från intervjun med företagsrådgivare och får svar till frågor som företagare ofta funderar över. Att starta egen firma är någonting som många av oss drömmer om men vågar kanske inte ta steget framåt.  En orsak är att starten kan kännas för svår om man känner sig osäker på vad man måste ta reda på eller vilka områden man måste behärska för att framgångsrikt kunna driva eget. I den här artikeln berättar företagsrådgivaren Päivi Kuusivaara om de grundläggande framgångsfaktorer som alla entreprenörer bör känna till.

Kuusivaara är företagsrådgivare och hon träffar över 500 entreprenörer årligen. Som erfaren expert inom företagande vet hon exakt vilka de fundamentala faktorerna i uppstartprocessen är. För att företagaren ska lyckas med att starta eget efterlyser hon en stark och brinnande vilja att driva eget. Entreprenörskap handlar om att uppnå sina målsättningar genom att vara driftig och entusiastisk i det man håller på med.

Kuusivaara radar upp en lista på viktiga saker att tänka på vid start av eget. I början är det viktigt att försäkra sig ekonomiskt. Detta betyder att man måste veta varifrån pengarna härstammar och man måste vara säker på att pengarna räcker till.

Tiden mellan grundande av företaget och skickandet av första fakturan ska vara så liten som möjligt för att få kassaflödet igång. Man behöver varken kunna eller förstå sig på bokföring eller redovisning i början. Enda som man behöver kunna göra är att skicka en faktura och en offert. Allt behöver man inte kunna själv eftersom det går bra att anlita en utomstående bokföringsbyrå i bokföringsfrågor.

Fyra frågor bakom goda framsteg

  • Hur ska man kommersialisera och prissätta sitt erbjudande?
  • Var hittar man kunderna och hur tar man hand om marknadsföringen?
  • Hur mycket pengar behövs och varifrån kommer de?
  • Lönar det sig att grunda ett aktiebolag eller en enskild firma?

Kuusivara betonar att: ”Det allra viktigaste i företagandet är att man jobbar medvetet mot sina målsättningar och gör det med företagsam attityd. Man måste veta och förstå vad man håller på med. Man måste också kunna leva med en viss osäkerhet och komma utanför sin bekvämhets zon.“ Hon förklarar att det inte alltid är säkert att man hittar kunder eller att affärerna lyckas och det kan orsaka ständig stress hos företagare. En annan osäkerhetsfaktor är socialskyddet som företagaren måste själv ta hand om. Kuusinen fortsätter:  “Det finns förstås försäkringar som tryggar företagaren och tillgångarna i verksamheten.”

Det är viktigt att säkerställa att efterfrågan på marknaden finns och att kunder vill köpa det som man erbjuder. Ett bra sätt att ta reda på kunders behov är att göra enkätundersökningar för kunder. Det är viktigt att undersöka var kunderna befinner sig och vad de är villiga att köpa.

Kuusivaara efterlyser kundbetjäningskunskaper hos företagare. Ifall kundservicen inte fungerar blir kunden missnöjd och det leder till att kunden röstar med sina fötter. Det krävs mod för att kunna sälja och marknadsföra sina produkter eller tjänster. Kuusivaara råder att det är viktigt att prissätta sina tjänster och produkter rätt och också be om rätt pris. Man ska alltså inte vara för blyg att begära ett pris som är konkurrenskraftigt och representerar marknadspriset. Detta betyder inte att man måste vara en social person för att kunna klara sig som företagare. Kuusivaara förklarar: ”Det beror på vad man sysslar med om man vill till exempel grunda en nätbutik behöver man inte nödvändigtvis betjäna kunder dagligen och då behöver mani inte vara så utåtriktad.”

Till sist frågade vi om hon tycker att vem som helst kan bli företagare. Hon besvarade den frågan genom att förklara att: ”Jo vem som helst kan driva eget det inte en sak som går i familjen eller är inbyggd i generna. Om ens pappa inte har varit företagare betyder det inte att barnen inte skulle kunna lyckas med att driva eget.”

Kunskaper och typiska drag hos företagare

  • Serviceinriktad
  • Riskhanterings förmåga
  • Målmedvetenhet
  • Entreprenöriell attityd

FöretagsEsbo

Päivi Kuusivaara är företagsrådgivare från FöretagsEsbo i Finland. Organisationen betjänar personer som vill starta egen företagsverksamhet i ärenden angående grundande av företag. Fungerande företag får också hjälp i olika frågor rörande företagsverksamheten och dess utveckling. Bakom FöretagsEsbos verksamhet står föreningen Esbo Nyföretagarcentral rf.