corona krispaket företagare

Statens ekonomiska krispaket – denna hjälp får du som är företagare för att dämpa effekterna av Corona

Många känner oro inför vad Corona covid-19 har för inverkan på ekonomin och den egna verksamheten. Staten har infört olika lättnader för att hjälpa företagare och mildra de ekonomiska effekterna under denna period. Förra veckan plockades karensdagen bort och ett nytt krispaket om 300 miljarder kronor har lagts fram. I paketet ingår att staten tar över sjuklöneansvaret de två första veckorna samt ett system för korttidspermitteringar. Dessutom får företag möjlighet att skjuta upp skatter.

Vi på Zervant upplever just nu att många entreprenörer har frågor kring de åtgärder som satts in för att hjälpa företag och anställda med anledning av Corona covid-19. Staten har infört olika lättnader för att hjälpa företagare och mildra de ekonomiska effekterna under denna period. Vi vill därför hjälpa företagare att sätta sig in i de olika delarna genom att dela med oss av information som finns.

Vi går här kort igenom vad de olika åtgärderna innebär för dig som småföretagare. Håll dig löpande uppdaterad vilka regler som gäller på Försäkringskassans hemsida och regeringen.se så att du kan söka rätt hjälp.

Slopad karensdag

För att minska smittspridningen i samhället har regeringen bestämt att karensavdraget för första sjukdagen tas bort mellan 11 mars och 31 maj. Staten går in och betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Detta gör man för att folk inte ska gå sjuka till jobbet för att inte förlora pengar.

Det är Försäkringskassan som ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den försäkrade. (Eftersom regelverket inte är helt på plats ännu är en rekommendation att du som företagare fortsätter att göra karensavdrag tills allt är på plats. Det kan sedan ersättas retroaktivt.

Företagen behöver inte betala sjuklön

Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret för sjukdag 1-14. Detta gäller i två månader. Det innebär att staten betalar hela sjuklönekostnaden under april och maj. Observera att detta gäller för anställda och egenföretagare med AB. Du som är egenföretagare med F-skattsedel får i stället en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Dessutom förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1 så att det gäller dag 1–14.

Läkarintyg avskaffas tillfälligt

Anställda som är sjuka kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. 

Resurserna ökas för smittbärarpenning

Då fler tros få rätt till smittbärarpenning ökar staten resurserna för denna ersättning. För att ha rätt till smittbärarpenning gäller fortfarande att en läkare måste ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom. Dina anställda får knappt 80 procent av lönen i smittbärandepenning, men högst 804 kronor per dag.

Här hittar du samlad information hos Försäkringskassan och Regeringen om de tillfälliga sjukreglerna.

Korttidspermittering införs från den 16 mars

Korttidspermittering innebär att den anställde permitteras 20, 40 eller 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Den anställde under den förkortade arbetstiden ut över 90 procent av lönen, med ett lönetak på 44 000 kronor i månaden. Viktigt att veta är att detta stöd inte kommer lämnas till anställda som tillhör arbetsgivarens familj.

Vid korttidspermittering betalar arbetsgivaren lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar ut stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar. Som arbetsgivare minskar dina lönekostnader med upp till drygt hälften genom att staten står för en större kostnad.

Som företagare kan du förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidspermittering i centrala och lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.

Korttidspermitteringarna gäller från och med den 16 mars och gälla under 2020, men först den 7 april kommer det att gå att börja ansöka. Ansökan görs via tillvaxtverket.se.

Håll dig uppdaterad om reglerna för korttidspermittering på Tillväxtverkets hemsida.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Företag får anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna ska börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Detta anstånd gäller endast för företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd ges inte heller till företag som har större skatteskulder.

Håll dig uppdaterad om reglerna och om hur man ansöker via Skatteverket. Läs mer om anstånd för skatt.

Riksbanken lånar ut 500 miljarder

Riksbanken lånar via bankerna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen för att säkerställa kreditförsörjningen. Räntan är noll på dessa lån som Riksbanken ger ut till bankerna, som i sin tur kan låna ut till företag. Det är upp till bankerna att avgöra vilken ränta företagen ska betala. Som företagare är det alltså din bank du vänder dig till för att få lån.

Syftet är att undvika konkurser hos företag och Riksbankschefen Stefan Ingves har i ett pressmedelande meddelat att: « Åtgärderna i det här läget ska ses som en form av försäkring som gör att svenska företag – särskilt små och medelstora – kan känna trygghet kring att kreditförsörjningen kommer att fungera.”

Utökade statliga kreditgarantier och lägre buffertkrav för banker

Staten sätter även in ekonomiska stödåtgärder för de stora svenska företagen och skjuter till statliga kreditgarantier på högst 5 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder är riktade till SAS. För att stöda svenska exportföretag utökas också Exportkreditnämndens kreditgarantiram med 50 miljarder kronor.

Finansinspektionen sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll, vilket innebär att bankerna inte behöver utöka sina buffertar. Detta görs för att motverka en åtstramning i utlåningen och på så sätt mildra en nedgång i ekonomin.

Vi här på Zervant försöker hålla koll på situationen och kommer att uppdatera denna artikel alltefter ny information offentliggörs.