Rapport avslöjar bästa marknadsföringen bland soloföretag

Dagens mikrobolag måste vara kunniga på många områden när det gäller att effektivt nå sina kunder. Antalet verktyg inom marknadsföringen växer ständigt i och med att teknologin utvecklas med rekordfart. Vi tittar på en rapport som avslöjar de mest populära tjänsterna inom marknadsföring under 2013.

Nya verktyg för marknadsföring – nya utmaningar

Soloföretagare har tillgång till allt flera marknadsföringskanaler som i bästa fall kan nå tusentals nya kunder för en struntsumma. Samtidigt är de tvungna att förstå sig på ett mångfald av nya tjänster och verktyg. Den ständiga utvecklingen hämtar med sig krav på att konstant lära sig nya saker och effektivera kommunikationen utåt. Det är inte alltid helt lätt att hänga med i svängarna och välja rätt.

Den som driver eget har redan många roller som t.ex. tillverkare, försäljare, marknadsförare, ekonomichef, PR ansvarig, och bokförare. Det här gör att tiden för marknadsföring är begränsad, långsiktlighet och fokus krävs för att verkligen lyckas med att nå nya kunder. Vilken är den bästa kombinationen av marknadsföringsverktyg? Använder du dagens tjänster på det mest effektiva sätten?

I en undersökning som Brittiska Enterprise Nation Quarterly Survey gjort under våren 2013 framgår vilka de mest använda marknadsföringsmetoderna bland ensamföretagare. Vi har sammanfattat resultaten här nedanför.

Hur når du dina kunder?

Marknadsföringskanal
Sociala nätverk/medier78%
Networking65%
Personliga rekommendationer51%
Bloggar39%
Lokal annonsering31%
Direktmarknadsföring (flyers etc.)29%
E-post kampanjer29%
Mässor och utställningar22%
Tankeledarskap (tala på evenemang,
skriva artiklar och blogg, mm.)
18%
Nationell annonsering11%
Säljsamtal (cold calling)8%
Affärsgåvor5%
Sponsring (t.ex. lokalt idrottslag)4%
Radioreklam1%
TV reklam0.15%
Annat3%

Är den traditionella marknadsföringen död?

När man tittar på resultaten ovan så verkar det som om de nya nätbaserade verktygen nästan helt åsidosatt de mera traditionella sätten att marknadsföra. Högst på listan hittar vi sociala nätverk, vilket antyder att små företag kommunicerar mera direkt, oftare och personligare med sina kunder än någonsin tidigare.

Men egentligen så är fördelningen mellan « gammal » och « ny » marknadsföring inte så klar som den först verkar. Undersökningen visar att företag har hittat nya sätt att genomföra den « traditionella » marknadsföringen. Om undersökningen hade gjorts för 10 – 15 år sedan skulle vi troligen ha funnit att networking och speciellt personliga rekommendationer var lika viktiga som de är idag, precis som lokal annonsering. Dessa är ständigt tillförlitliga metoder och grunden till en framgångsrik marknadsföringsstrategi för soloföretagare.

Det som har förändrats mest är antagligen hur små företag gör dessa saker. Det framgår i andra delar av undersökningen att småföretagen gör mycket av deras networking online och uppmuntrar personliga rekommendationer genom « delning » via sociala nätverk som t.ex. Facebook. Vi vet också att mikroföretag fortfarande anser att den lokala marknaden är den viktigaste för dem, trots att de erbjuds större marknader via online marknadsföring och försäljning.

Sammanfattat så pekar undersökningen på att nya företag har en bra marknadsmix, inser värdet av centrala marknadsföringsprinciper och använder nya verktyg till sin fördel. Enkätsvaren tyder ändå på att i brådskan att pröva på nya « bättre » kanaler så hamnar en del av de « gamla » formerna av marknadsföring på efterkälken trots att de fortfarande kan vara mycket effektiva för företaget.

Vilka sociala nätverk använder du?

Media
Facebook78%
Twitter70%
LinkedIn46%
Blogg39%
Pinterest29%
YouTube15%
Jag använder inte social media4%
Annat (Google+, Instagram…)1%

Olika verktyg för olika segment

Vad undersökningen berättar för oss är att fem plattformar har etablerat sig klart bättre än andra bland små företag. De här fem erbjuder en mängd olika metoder för att nå kunder och passar ganska bra ihop. Det är fullt möjligt för ett enskilt företag att använda alla fem av olika orsaker och för att nå olika kundsegment.

Undersökningen ger också en indikation på vilket sätt företagen använder de olika plattformarna: Facebook och Twitter för att nå konsumenter på massmarknaden, LinkedIn för att skapa professionella kontakter, bloggar ligger som grund för många delningstjänster, och Pinterest fungerar bäst för att nå konsumenter med specifikt nischerade intressen.

Men hur bra är företagare på marknadsföring?

Frågan som undersökningen inte besvarar är hur bra ensamföretagare lyckas utnyttja alla dessa marknadsföringskanaler. Det nya utbudet av marknadsföringsmetoder betyder inte nödvändigtvis att företagare är bättre på marknadsföring än tidigare. Tvärtom kan de nya metoderna kräva mycket tid som annars kunde läggas på andra uppgifter. Att ha en företagssida på Facebook betyder alltså inte i praktiken att man automatiskt ökar företagets försäljning. Att lyckas i sin marknadsföring kräver att man har klara målsättningar och jobbar mot att nå dem i allt man gör.

En av de stora slutsatser som kan dras från den här undersökningen är att dagens moderna mikroföretag är mycket ivriga att lära sig nya metoder och tjänster men det finns ändå en stor klyfta mellan företagarnas entusiasm och lättillgängligt och konkret vägledning som stöder de dagliga aktiviteterna operativt.