Is entrepreneurship for everyone blog header

Nyfiken, modig och positiv – då kanske du ska starta eget?

Mod, nyfikenhet och positiv läggning. Kanske är det en entreprenörs viktigaste egenskaper. Men det krävs även en stor dos initiativförmåga och lite, lite galenskap.

Prova gratis Zervants faktureringstjänst

Som entreprenör kommer ett liv med stor frihet men också ansvarstagande och självdisciplin. Eftersom man tjänar in sin egen lön, behöver man som bekant ligga i.

– Jag möter nästan dagligen entreprenörer, och det finns många gemensamma drag, konstaterar Emanuel Nilsson, egenföretagare och föredragshållare i hållbart entreprenörskap.

En av de viktigaste egenskaperna för att man ska må bra och lyckas som entreprenör är initiativförmåga och att man har ett driv.

– Som företagare behöver du räkna med att du får ett stort antal nej. Då måste du ha drivet att försöka igen, säger Emanuel Nilsson.

Även om en framgångsrik entreprenör inte ger upp i första taget, kan det vara viktigt att stanna upp, utvärdera idén och se om något behöver förbättras innan man fortsätter. För, som Emanuel Nilsson säger, ordet ”färdigjobbad” existerar inte när man driver eget.

– Därför är det också viktigt att lära sig att stänga av med jämna mellanrum. Att försöka vara närvarande i nuet, ta hand om sig själv. En entreprenör ska orka jobba länge, man är sitt eget redskap, och därför behöver man lära sig att sätta gränser och vila ibland. Det kan också kräva karaktär.

Finns det andra egenskaper som krävs hos en egenföretagare?

– Nyfikenhet! Du behöver ständigt lära dig nya saker, vara uppmärksam på nya trender och ny information, säger Emanuel Nilsson.

Viktigt att ta hand om sig själv också

Annika Martinsson är leg psykolog och psykologcoach. Hon är även entreprenör på egna företaget Psykologresurs, och möter dagligen människor som av olika skäl funderar på att byta spår i livet.

– Alla passar inte som entreprenörer, de som inte har de rätta egenskaperna längtar nog inte ens efter att bli egenföretagare. Men, har man de rätta egenskaperna väntar en spännande och givande tillvaro, konstaterar hon.

Vilka egenskaper krävs för att man ska må bra och lyckas som entreprenör?

– Nyfikenhet, viss riskvillighet och lust att omsätta idéer till handling. Man behöver vara initiativrik och ha förmåga att ta ansvar. Som entreprenör blir du din egen chef, och det innebär att du också måste kunna ta hand om dig själv, säger Annika Martinsson.

Hon poängterar att trygghetsnarkomani inte hör ihop med egen verksamhet. Vill man leva ett liv med både hängslen, svångrem och skyddsnät bör man nog söka fast anställning. Men, har man en tillit till sig själv och sin egen förmåga, har en önskan om att vilja påverka sin tillvaro, då kan entreprenörskapet vara rätt väg att gå.

– Jag tror inte att någon är född till entreprenör. Däremot bör vissa egenskaper finnas från början, som drivkraft och lust att agera. Annat kan man lära sig med tiden. Det finns kurser, bra nätverk och inspirerande litteratur att ta till.

Lars-Johan Åge, förhandlingsexpert, föreläsare, ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm och författare till Happyhappy, vill slå ett slag för relationers vikt.

– Happyhappy är symbolen för ett modernt och lyckat entreprenörskap. Det är en modell som jag tagit fram som innebär att man går ut ur en förhandling som vinnare båda två, men inte bara det, man har skapat en långsiktig relation.

Han har undersökt vilka egenskaper som utmärker en framgångsrik entreprenör.
– Entreprenörer är lite modigare och kastar sig ut i det okända lite snabbare än andra. De är också lite mer optimistiska och positiva och hanterar osäkerhet genom att tänka i termer om att ”det ordnar sig”.

Såväl mod som ett optimistiskt sinnelag kan vara nog så viktigt i en tillvaro där man inte alltid vet vad som väntar runt hörnet. För, ibland är tillvaron osäkrare än för en anställd, och det behöver man kunna tackla med jämnmod.

– För en entreprenör är entusiasm och förtroende hårdvaluta. Hon eller han behöver ha en entusiasm som smittar, för att få andra att gå igång på sina affärsidéer, precis som att det är viktigt att leverera, för att på så sätt inge förtroende, något som krävs för den långsiktiga affären.

Gör företagarens dagliga byråkrati lättare och sköt faktureringen med hjälp av Zervant

Zervants faktureringstjänst är specialutvecklat för egenföretagare. Skapa och skicka fakturor på nolltid. Prova gratis Zervants faktureringstjänst!

Varför är företagande så attraktivt och vilka saker gör det speciellt medryckande? Vi tog reda på vad företagare och experter tror.

Bekanta dig med företagarna