Late Payment Infographic Blog Header

Bättre sent än aldrig? Så påverkar sena betalningar småföretagen

Ibland känner man sig hjälplös när man måste vänta länge på pengar som andra är skyldiga en. Varför ökar mängden sena betalningar, och hur påverkar det småföretagen?

Kunderna till små och mellanstora företag (SME) kräver längre betalningstider än tidigare. Och SME-företagen har inte kraft att stå emot när det gäller deras stora och viktiga kunder.

Infograf över försenade betalningar

Varför görs betalningar för sent?

Det finns ett antal olika orsaker (eller bortförklaringar): kunderna kan ha ekonomiska problem, de betalar bara när de själva vill, de har dåliga administrativa rutiner, de ifrågasätter rutinmässigt det utförda arbetet för att vinna tid, eller utnyttjar sin storlek för att tvinga fram orättvisa villkor och för att optimera sitt kassaflöde, eller kanske har de placerat dig i botten på listan eftersom du är alltför passiv när det gäller att begära betalning i tid och du inte har utnyttjat alla lagliga möjligheter att undvika sena betalningar.

Esko Penttinen, som är expert på fakturahantering och Professor of Practice vid Aalto University, berättar om hur pappersfakturor påverkar betalningarna: ”Vi gjorde en fallstudie i en större stad i Finland, och bara genom att ändra till elektroniska fakturor minskade vi i praktiken antalet sena betalningar nästan till noll.”

Han medger att sena betalningar ibland beror på företagets ekonomiska situation, och tillägger att ”ekonomiskt pressade företag kan prioritera vissa viktiga leverantörer, vilket innebär att de betalar de fakturor som är viktigast för att kunna fortsätta verksamheten.”

Hur påverkar sena betalningar småföretagen?

Intrum Justitias rapport visar att småföretagen ofta hamnar i en ond cirkel, eftersom de får sina betalningar sent och därför i sin tur tvingas betala sina leverantörer ännu senare.

En rapport från Europiska kommissionen visade också att småföretagen inte är benägna att utnyttja sina lagliga rättigheter eftersom man är rädd för att skada affärsrelationerna.

Professor Penttinen förklarar att skadorna av dessa sena betalningar även inkluderar svårigheter att göra kassaflödesprognoser och att på effektivaste sätt använda kassaflödet. ”Detta är något mycket negativt, speciellt för mindre företag med begränsade ekonomiska resurser.”

Dessutom brukar förseningsavgifterna växa snabbt. ”Den finska fallstudien visade betydande årliga kostnader beroende på sena betalningar (över 100 000 euro per år)”, förklarar Penttinen.

Finns det skillnader mellan olika delar av Europa?

Även om de kulturella skillnaderna mellan norra och södra Europa kan vara stora, så tror professor Penttinen att orsakerna till sena betalningar och deras konsekvenser i stort är desamma i hela Europa.

Han hävdar dock att nordiska företag ser allvarligare på problemet, och strävar efter extremt korta betalningstider, normalt bara 14 dagar. Nordiska företag följer normalt dessa betalningstider, och han lägger till att ”finska företag verkligen försöker uppfylla villkoren i försäljningsavtalen”.

I övriga EU är man mer flexibla, och EU-direktivet om sena betalningar anger 60 dagar som standard för B2B-transaktioner. Ett fåtal länder har gått vidare och angett maximala betalningsvillkor i sina nationella lagar: Tyskland med högst 30 dagar, Spanien med högst 60 dagar och Frankrike med maximalt 60 dagar eller 45 dagar och till månadens slut.

För att stödja Europas entreprenörer och småföretag avslutade Intrums CEO med att säga ”vi måste skapa nya initiativ för att etablera en radikalt ny kultur för snabba betalningar”.

För att hjälpa entreprenörer att övervaka sina utestående fakturor i en enda översiktsbild, har Zervant utvecklat ett mycket enkelt verktyg för att hantera all fakturering. Därmed blir det enklare för företagen att upptäcka problem i kassaflödet och att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera dessa utmaningar.

Får du försenade betalningar?

Nedan finns en lista på de vanligaste orsakerna till försenade betalningar i Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Vi har också gjort en lista över de tre mest förekommande följderna av försenade betalningar. Ta en titt!

Vanligaste orsaken till försenad betalning