Zervant - yritysneuvoja antaa vinkit yrittäjyyteen

Haaveena yrittäjyys? Yritysneuvoja antaa vinkit

Oman yrityksen perustaminen on monen suomalaisen haaveena. Alkuvaiheessa esiin voi kuitenkin nousta monenlaisia kysymyksiä ja epävarmuuksia. Tässä artikkelissa asiantuntija kertoo, mitä asioita kannattaa miettiä ja mistä on hyvä lähteä liikkeelle ennen yrityksen perustamista.

Päivi Kuusivaara on yritysneuvoja YritysEspoossa ja hän tapaa yli 500 yrittäjää vuosittain. Kokeneena ammattilaisena hän tietää, mitä asioita pitää miettiä ja laittaa kuntoon, ennen kuin perustaa oman yrityksen. Kuusivaaran mukaan yrittäjyyteen täytyy löytyä vahva halu, jotta voi onnistua yrittäjänä. Yrittäjyys on intohimoa ja ahkeruutta oman päämäärän eteen.

Kuusivaara luettelee yrittäjän tärkeimmät palapelin palaset, jotka on tärkeä tiedostaa ennen yrityksen perustamista. Alkuvaiheessa on tärkeä miettiä taloudelliset asiat ja tulon lähde kuntoon. Yrityksen perustamisen ja ensimmäisen laskun lähettämisen välinen aika on oltava mahdollisimman pieni, jotta kassavirta saadaan alulleen.

Kuusivaaran mukaan numeroiden päälle tarvitsee ymmärtää sen verran, että osaa tehdä tarjouksen ja laskun. Kirjanpitoa ei tarvitse ymmärtää, eikä sitä välttämättä kannata ryhtyä opettelemaan ensimmäisenä vuonna. Kirjanpito kannattaa jättää tilitoimiston tehtäväksi.

Yritysneuvoja ehdottaa kysymään itseltä neljä kysymystä ennen yrityksen perustamista:

  1. Miten tuotteistaa ja hinnoitella osaamisensa?
  2. Ketkä ovat asiakkaat ja miten markkinointi hoidetaan?
  3. Paljonko tarvitaan rahaa ja mistä se tulee?
  4. Kannattaako perustaa toiminimi vai osakeyhtiö vai joku muu?

Kuusivaara korostaa, että tärkeintä yrittäjyydessä on halu tehdä sitä, mitä aikoo tehdä ja tehdä sitä yrittäjämäisesti.

Pitää ymmärtää, mihin on ryhtymässä ja tietää, mitä on tekemässä.

Yrittäjämäisyyteen liittyy tietty tavoitteellisuus, joka on tärkeä piirre yrittäjässä. Epämukavuusalueella eläminen on kestettävä ja siihen on osattava suhtautua oikealla tavalla. Aina ei ole varmaa, että asiakkaita löytyy tai että kauppa käy. Siitä mahdollisesti seuraava epävarmuus on hallittava. Yksi epävarmuustekijä on myös sosiaaliturva, jonka yrittäjä joutuu hoitamaan itse. Vakuutusyhtiöt auttavat riittävien ja tarpeellisten vakuutuksien kanssa. Kuusivaara jatkaa:

Ennen yrityksen perustamista olisikin parempi varmistaa se, että kysyntää tuotteelle riittää. Kyselyitä ja tutkimuksia on hyvä tehdä etukäteen. On tärkeää tietää, mistä asiakkaita löytyy ja että heitä kiinnostaa ostaa kyseistä tuotetta tai palvelua.

Kuusivaaran mukaan asiakaspalvelutaito on hyvin tärkeä taito, sillä asiakkaat äänestävät usein jaloillaan. Tarvitaan rohkeutta myydä ja myöskin pyytää oikeaa hintaa tuotteesta tai palvelusta. Kuusivaara neuvoo:

Ei pidä alihinnoitella itseään vaan on pyydettävä se hinta, mikä alalla ja markkinoilla vallitsee.

Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse olla ulospäinsuuntautunut menestyäkseen yrittäjänä. Kuusivaara kuvailee:

Ei välttämättä tarvitse olla maailman sosiaalisin ihminen, introverttikin voi pärjätä hyvin. Esimerkiksi, jos myy vain nettipalveluita, ei tarvitse olla jatkuvasti kasvotusten kontaktissa ihmisten kanssa.

Yritysneuvoja Päivi listaa hyvät ominaisuudet yrittäjyyteen

  • Asiakaspalvelutaito
  • Riskinsietokyky
  • Tavoitteellisuus
  • Yrittäjämäinen asenne työhön

Kysyin Kuusivaaran mielipidettä siitä, voiko kuka tahansa olla yrittäjä. Hän kertoo:

Kyllä kuka tahansa voi ryhtyä yrittäjäksi. On uskomuksia siitä, että jos suvussa ei ole yrittäjyyttä niin itsekään ei voi olla yrittäjä. Ei se mene geeneissä, että jos isä ei ole ollut yrittäjä niin hänen lapsi ei sitten muka voisi olla yrittäjä. Ei yrittäjyys ole mikään isältä pojalle-juttu eli kuka tahansa voi ryhtyä yrittäjäksi.

YritysEspoo

YritysEspoo palvelee maksutta omaa yritystä suunnittelevia kaikissa perustamiseen liittyvissä asioissa Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella. Apua annetaan myös jo toimiville yrityksille erilaisissa yritystoimintaan ja sen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Käytössä on asiantuntijaverkosto, jonka kautta yritykset saavat apua mm. rahoitus-, taloushallinto- ja lakiasioissa. Yritysespoo järjestää säännöllisesti koulutus- ja infotilaisuuksia. YritysEspoon taustalla toimi Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry, joka on perustettu vuonna 1993.

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.