Future job markets blog header

Yrittämisestä on tullut entistä helpompaa: ”Yritys on mahdollista aloittaa pelkän läppärin avulla”

Joillekuille yrittäminen on olosuhteiden pakko, mutta monille myös unelmien täyttymys. Alati kasvava yksinyrittäjien määrä tuo monenlaisia mahdollisuuksia, kunhan yhteiskunnan rakenteet pysyvät murroksessa mukana.

Kokeile Zervant-laskutusohjelmaa ilmaiseksi

Keikkatalous, digitalisaatio sekä startup-pöhinä ovat työn murroksen trendisanoja. Vaikka valtaosa työllisistä on edelleen kokoaikaisessa vakituisessa työsuhteessa, yksinyrittäjät ovat jatkuvasti kasvava ryhmä. Lisäksi yhä useampi nuori pitää yrittäjyyttä varteenotettavana uravaihtoehtona.

– Yrittäjäeetos on voimistunut ja myönteinen startup-puhe yleistynyt. Uskaltaisin väittää, että yrittäjyyskasvatus ja mediassa käyty keskustelu ovat vaikuttaneet asenteisiin, sanoo yhteiskuntapolitiikan väitöskirjatutkija Ville-Veikko Pulkka Helsingin yliopistosta.

Samaa mieltä on ajatushautomo Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti. Hän huomauttaa, että diskurssi on muuttunut, ja mediassa hypetetään yrittäjäelämää erilaisilla supersankaritarinoilla. Vaikka tuhkasta menestykseen nouseminen koskee vain hyvin harvalukuista joukkoa ja freelancerius ei edes sovi kaikille aloille, Jousilahti huomauttaa yrityksen perustamisen tulleen digitalisoitumisen myötä paljon aiempaa helpommaksi.

– Yrityksen perustamiseen vaadittavat resurssit, kuten vaikkapa työvälineet, ovat helpommin kaikkien saatavilla, ja yritys on mahdollista aloittaa pelkän läppärin avulla.

Yrittäjä luo merkitystä maailmaan

Yrittäjyys yhdistää vastuun ja vapauden eri tavalla kuin palkkatyö. Sekä Pulkka että Jousilahti korostavat, että kaikille yrittäjyys ei ole suuri unelma, vaan palkkatöitä ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Silloin yrittäjyydestä ei voi puhua vapaana valintana.

Pulkka huomauttaa, että tilastojen perusteella selvästi yleisin yksittäinen syy yrityksen perustamiseen on kuitenkin se, että tilaisuus on ollut sopiva.

– Ei kuva itsensä työllistäjistä ole niin synkkä kuin joskus annetaan ymmärtää. Tutkimuksista tiedetään, että itsensä työllistäjillä työn imu on paljon palkansaajia korkeampi, eli itse työ antaa ihmiselle enemmän.

Jousilahden mukaan parhaimmillaan yrittäminen antaa mahdollisuuden tehdä merkitykselliseltä tuntuvaa työtä. Lisäksi yrittäjyys toimii yhteiskunnallisena uudistajana, kun uudet yritykset ja innovaatiot eivät ole kiinni vanhoissa toimialoissa ja toimintamalleissa.

– Erityisesti milleniaalit eivät mene töihin ja raada yhdeksästä viiteen vain luterilaisen etiikan ajamina. Siinä mielessä yrittäjyys voi tarjota parempia mahdollisuuksia kuin perinteinen palkkatyö, Jousilahti arvioi.

Pulkka uskoo myös niin kutsutun kombityöläisyyden eli palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämisen lisääntyvän.

Ongelmina muun muassa alivakuuttaminen ja ryöstöhinnoittelu

Digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation pelätään usein vievän ihmisiltä työt, mutta työn murroksessa syntyy myös uudenlaista liiketoimintaa. Yksinyrittäjille on syntynyt monenlaisia palveluita ja yhteisöjä, joilla omaa työtaakkaa voi helpottaa tai etsiä vertaistukea tai apua toiminnan kehittämiseen.

Pulkka ja Jousilahti penäävät myös yhteiskunnan rakenteilta muutosta työn murroksessa. Tunnistettuja ongelmia ovat esimerkiksi alivakuuttaminen, puutteellinen sosiaaliturva ja joissakin tapauksissa yksinyrittäjien heikot mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä hinnoitteluun.

Jousilahti painottaa, ettei hän vastusta alustataloutta, mutta kaipaa keskustelua sen säätelystä ja kehittämisestä. Asia on huomioitu hallitusohjelmassakin, jossa luvataan selvittää lainsäädännön muutostarpeita esimerkiksi itsensä työllistäjien sekä alusta- ja jakamistalouden näkökulmasta.

– Työn on mahdollistettava toimeentulo ja oltava reilua kaikille, Jousilahti toteaa.

Kevennä yrittäjän päivittäistä byrokratiaa ja laskuta Zervantilla

Pienyrittäjille suunnatun Zervant-laskutusohjelman avulla laskujen luominen ja lähettäminen onnistuu hetkessä. Kokeile Zervant-laskutusohjelmaa ilmaiseksi!

Miksi yrittäjyys vetää mukaansa ja mitkä asiat viehättävät yrittäjyydessä eniten? Selvitimme asiaa yrittäjien ja asiantuntijoiden avulla.

Tutustu tarkemmin yrittäjän elämään

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.