toiminimipalkka

Toiminimen palkka

Ammatinharjoittajalle voi olla epäselvää miten toiminimi nostaa palkkaa. Entä miten verot määräytyvät ja miten niitä maksetaan?

Toiminimen vuosittainen tulos verotetaan aina ns. kokonaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminimen palkka on yhtä kuin yrityksen tulos tilinpäätöspäivänä. Toiminimi-yrittäjä ei voi ns. ”jättää” yritykseen osaa voitoista, (eikä uudelleen sijoittaa sitä yritykseen) niinkuin esimerkiksi osakeyhtiö voi tehdä, vaan koko tulos verotetaan aina kokonaisuudessaan ja siitä jäljelle jäävä osuus jää yrittäjälle palkaksi.

Toiminimen kuukausiansio

Yrittäjä ei tietenkään voi olla koko vuotta ilman palkkaa, sillä eihän hän voisi elättää itseään muuten millään. Tämän vuoksi palkannosto vuoden sisällä (siis ennen kuin vuoden tulos tiedetään) tapahtuu yksityisnostoina. Yksityisnostot alentavat omaa pääomaa ja niistä ei makseta veroa vaan verotus tapahtuu koko vuoden tuloksesta tilinpäätöspäivänä.

Toiminnan alkaessa yrittäjä arvioi omat ennakkoverot (tulevaan tulokseen perustuen) koska silloin ei vielä tiedetä edellisen vuoden tulosta, johon veroprosentti voitaisiin perustaa.

Nyt ajattelet varmasti, että mitä tämä yksityisnosto sitten oikeasti tarkoittaa? Käytännössä se tarkoittaa sitä, että palkkaa voit (ammatinharjoittajana) nostaa siis itsellesi vain tekemällä kirjanpitoosi yksityisnoston. Huomioi, että ne eivät vähennä firmasi tulosta. Eli periaatteessa homma toimii niin, ettet maksa itsellesi palkkaa erikseen ollenkaan, eli sinun ei tarvitse ajatella normaalin palkan maksamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Eri pankkitilit

On kuitenkin hyvä pitää yrityksen rahat ja omat rahat erillään. Tämä helpottaa toiminimen kirjanpidon tekemistä. Muuten voi helposti käydä niin, että yrityksen rahaliikenne menee sekaisin omien rahojen kanssa. Kirjanpidon on aina oltava ajan tasalla ja yrityksen menot on pystyttävä perustelemaan tarpeen vaatiessa.

Rahat, joita toiminimi hallinnoi, ovat käytännössä samat kuin yksityishenkilön omat rahat koska laki tulkitsee toiminimen ja yksityishenkilön juridisesti samaksi. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että toiminimi on itse vastuussa myös veloista (omilla rahoillaan) firmassaan.

Tulos verotetaan yrittäjän ansio- tai pääomatulona

Toiminimen tulos lasketaan elinkeinoverolain säännösten mukaan vähentämällä veronalaisesta tulosta ensin sen hankkimisesta aiheutuneet menot. Vähennyskelpoisia menoja liiketoiminnassa ovat mm. palkat, matkakustannukset, autokulut ja edustusmenot.

Toiminimi yleensä nostaa ansiotuloa pääomatulon sijaan eli se verotetaan myös ansiotulona.

  • Ansiotulo verotetaan progressiivisesti, josta määrätään valtion tulovero, kunnallisvero ja mahdollisesti kirkollisvero tulojen kokonaismäärän perusteella.
  • Pääomatulo lasketaan edellisen vuoden nettovarallisuudesta ja tästä enintään 20 % voi olla pääomatuloa ja loppuosuus on ansiotuloa. (verotetaan 30 % mukaan)

Kun ansiotulojen valtionverotus on progressiivista, korkeilla tulotasoilla verojen kokonaismäärä voi nousta korkeaksi.

Yrittäjäpuolisot

Jos puolisot työskentelevät samassa yrityksessä voidaan ansiotulo jakaa heidän kesken tasan olettaen, että työpanos on ollut yhtä suuri kummaltakin. Toiminimi ei itsekkään nosta palkkaa yrityksestään, joten myöskään puolisolle ei makseta palkkaa.

Pääoman osuuskin jaetaan puoliksi, jollei muuta selvitetä tai osoiteta erikseen verottajalle. Myös pääoman osuus jaetaan nettovarallisuusosuuksien mukaan, kunhan tämä selvennys tehdään verottajalle.

Jos haluat tietää lisää palkanmaksusta ja verotuksesta eri yhtiömuotojen välillä niin voit lukea lisää aiheesta blogiltamme. Kurkkaa esimerkiksi myös artikkelisarja osakeyhtiön ja toiminimen verotusesimerkeistä ja eroista.

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.