elaskutus

Toiminimen ja osakeyhtiön verotus – katso laskuesimerkit

Käymme läpi osakeyhtiön ja toiminimen verotuksellisia eroja esimerkkilaskujen avulla.

Esimerkki pienen toiminimen verotuksesta

Toiminimen koko tulos verotetaan loppuun asti. Tulot voidaan jakaa yritystulon  ansio- ja pääomaverotukseen.

Alla olevassa esimerkissä tulos on 50 000 € ja nettovarat 50 000 €

Toiminimen pääomatulon verotus

 • Pääomatulo on 20 % nettovarallisuudesta, eli 50 000 x 0,2 = 10 000 €
 • Pääomatulon veroprosentti on 30 %, jolloin 10 000 x 0,3 = 3 000 €
 • Yrittäjälle jää: 10 000 – 3 000 = 7 000 €

Toiminimen ansiotulon verotus

 • Tulos-pääomatulo lasketaan, 50 000 – 10000 = 40 000 €
 • Verotetaan progressiivisesti esim. 24 %, jolloin 40 000 x 0,24 = 9 600 €
 • Nettopalkka tällöin on 40000 – 9600 = 30 400 €
 • Yrittäjälle jää: nettopalkka + pääomatulo 30 400 + 7 000= 37 400 €

Toiminimen maksetut verot

 • Pääomavero + ansiotulovero
 • Esimerkin mukaan: 3 000 + 9 600 = 12 600 €

Esimerkki pienen osakeyhtiön verotuksesta

Osakeyhtiön yrittäjä nostaa itselleen palkkaa. Tilanteesta riippuen osakeyhtiön yrittäjä voi nostaa itselleen osinkoa tai kasvattaa yrityksen nettovaroja.

Alla olevassa esimerkissä, tulos 50 000 € ja nettovarat 50 000 €

Osakeyhtiön ansiotulon verotus

 • Palkkaverotus on 38 000 € ja ansiotulon veronalainen on esim. 23 %, jolloin 38 000 x 0,23 = 8 740 €
 • Nettopalkka on tällöin 29 260 €
 • Verotettava tulo yrittäjän palkan jälkeen on tällöin 50 000 – 38 000 = 12 000 €
 • Yhteisövero on 20%, jolloin 12 000 x 0,2 = 2 400 €
 • Yritykseen jää: 12 000 – 2 400 = 9 600 €

Osakeyhtiön osingon verotus

 • Nettovarat kerrotaan 8 %:lla nettovaroista, jolloin 50 000 x 0,08 = 4 000 €
 • Osinkovero on 7,5 % eli, 4 000 x 7,5 = 300 €
 • Netto-osinko on tällöin 4 000 – 300 = 3 700 €
 • Yrittäjälle jää: netto-osinko ja nettopalkka yhteen laskettuna, eli 3 700 + 29 260 = 32 960 €
 • Yritykseen jää: osinko, josta on vähennetty verotettu tulo, eli 9 600 – 4 000 = 5 600 €

Osakeyhtiön maksetut verot

 • Palkkavero + tulovero + osinkovero
 • Esimerkin mukaan: 8 740 + 2 400 + 300 = 11 440 €

Yhteenveto laskuesimerkistä

Tämän esimerkin mukaan ammatinharjoittaja maksaa enemmän veroja kuin osakeyhtiö kokonaisuudessaan:

 • Ammatinharjoittaja maksaa yhteensä 12 600 € veroja
 • Osakeyhtiö maksaa yhteensä 11 440 € veroja

Kun verot laittaa prosentteihin, huomaa eron:

 • Ammatinharjoittajan verot prosenteissa, 12 600 € jaettuna 50 000 € x 100 = 25,2 %
 • Osakeyhtiön verot prosenteissa, 11 440 € jaettuna 50 000 € x 100 = 22,9 %

Osakeyhtiöllä on kuitenkin nettovaroja yhteensä 5 600 € josta maksetaan veroja, sitten kun osuus jaetaan osinkoina. Ammatinharjoittajalle käteen jäävä osuus on lopulta kuitenkin suurempi kuin osakeyhtiön yrittäjälle käteen jäävä osuus.

Verojen jälkeen osakeyhtiön yrittäjälle jää

 • Netto-osinko ja nettopalkka yhteen laskettuna
 • Esimerkin mukaan: 3 700 + 29 260 = 32 960 €

Verojen jälkeen ammatinharjoittajalle jää käteen

 • Nettopalkka ja pääomatulo yhteen laskettuna
 • Esimerkin mukaan 30 400 + 7 000 = 37 400 €

Helpota kirjanpitoa ja käytä laskutusohjelmaa!

Pidä kirjanpito kunnossa ja raportoi nopeasti, tarkkasti ja luotettavasti, kun käytät Zervant-palvelua laskutukseen. Kokeile ilmaiseksi ja sitoumuksetta tai lue lisää Zervant-laskutusohjelmasta.

Lähde: tämä esimerkki perustuu Yrittäjäsanomien esimerkkiin 7/2013

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.