Verotuksen erot toiminimen ja osakeyhtiön verotuksessa

Käymme läpi toiminimeen ja osakeyhtiöön liittyviä verotuksellisia seikkoja. Tässä artikelissa tarkastelussa on verotuksen erot.

Ensimmäisessä osiossa havainnollistamme verotuksellisia eroja verraten toiminimen ja osakeyhtiön veroja. Viimeisessä osiossa käymme verotuksellisia eroja läpi myös laskuesimerkkien avulla, jotta verotuksen perusteet olisi helpompi ymmärtää.

Toiminimen ja osakeyhtiön erot verotuksessa

Toiminimen verotus

Toiminimen eli ammatinharjoittajan tulot verotetaan käytännössä samalla tavalla kuin palkkatyössä käyvän henkilön tulot. Ammatinharjoittaja ei maksa itselleen varsinaisesti palkkaa, vaan verotettava tulo määräytyy yrityksen tuloksen perusteella.

Verotettava tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Pääomatulo-osuuden enimmäismäärä on 20% nettovarallisuudesta ja loput tulosta on progressiivisesti verotettavaa ansiotuloa.

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiön verotus jakautuu periaatteessa moneen eri osaan. Toisin kuin ammatinharjoittaja, osakeyhtiön yrittäjä voi nostaa itselleen palkkaa, joka on ansiotuloa ja verotetaan progressiivisesti. Tuloksesta vähennetään yrittäjän nostama palkka, jolloin jäljelle jää verotettava tulo, joka verotetaan yhteisöveron mukaan, joka on tällä hetkellä 20%.

Tämän jälkeen lasketaan yritystulon pääoma eli osinko-osuus jonka yrittäjä voi nostaa itselleen. Pyrittäessä mahdollisimman suotuisaan veromenettelyyn saa osinko-osuus olla maksimissaan 8% nettovaroista. Tällöin osinkojen verotusprosentti on 7,5 % edellyttäen, että kokonaismäärä vuodessa nousee enintään 150 000 euroon.

Toiminimen ja osakeyhtiön erot tiivistettynä

Taulukkoon on listattu hieman yksinkertaistaen osakeyhtiön ja toiminimen eroja verotuksessa. Siitä nähdään, että toiminimen verotus on suoralinjaisempi kuin osakeyhtiön verotus:

Verot

Osakeyhtiö

Toiminimi

Palkkaverotus

x

Yhteisövero

x

Yritystulon pääomaverotus

x

x

Yritystulon ansioverotus

x

Seuraavassa artikkelissa käsittelemme toiminimen ja osakeyhtiön verotusta ja käymme läpi verotuksen käsitteitä.

Helpota kirjanpitoa ja käytä laskutusohjelmaa!

Pidä kirjanpito kunnossa ja raportoi nopeasti, tarkkasti ja luotettavasti, kun käytät Zervant-palvelua laskutukseen. Kokeile ilmaiseksi ja sitoumuksetta tai lue lisää Zervant-laskutusohjelmasta.

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.